Warning: Declaration of thesis_comment::start_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /nfs/c04/h06/mnt/164878/domains/extremecentrepoint.com/html/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 0

Warning: Declaration of thesis_comment::end_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /nfs/c04/h06/mnt/164878/domains/extremecentrepoint.com/html/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 0

Warning: Declaration of thesis_comment::start_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /nfs/c04/h06/mnt/164878/domains/extremecentrepoint.com/html/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 0

Warning: Declaration of thesis_comment::end_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array) in /nfs/c04/h06/mnt/164878/domains/extremecentrepoint.com/html/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 0
Писмо от Захари Стоянов до освободителя Аксаков | ExtremeCentrePoint

Писмо от Захари Стоянов до освободителя Аксаков

by ExtremeCentrePoint on Tuesday, 3 March, 2009 · 22 comments

in България, История

dM Захарий Стоянов

Г-ну И. С. Аксакову*, редактор на в. „Русь”,

Ако от 6 септември насам другите ваши събратя, руски вестници: „Московския ведомости”, „Новое время”, „Варшавский дневник”, „Киевлянин”, „Русский куррьер” и пр., и пр., бълваха само яд и злоба против нашето общо дело, то вие, уважаемий старче, стъпихте по на друга почва. Ако поменатите вестници например казваха, „че братушките” са народ неблагодарен, че „революционерите” трябва да се накажат, че турците трябва да се подпомогнат, за да завземат Източна Румелия и пр., то вие отговаряхте по-меко и по-снизходително, че България не трябва да има нищо свое, че нейната войска е войска руска, че руското правителство не трябва да губи време, но да проводи един корпус войска във Варна, която да въведе чисто славянски ред и порядък.

Благодарим ви за откровеността. С това вие показахте, че сте руски патриот. Но позволете и нам да ви заплатим със същата монета, т. е. и ние да бъдем така откровени патриоти като вас. Вие сте горещ славянофил, познавате славяните , знаете, че в славянската натура е, щото всяко нещо да се говори ясно и открито. Освен това ще да бъдете така великодушни и търпеливи да чуете и нашето слово, словото на ония, които вие искате да унищожите, да слеете и затриете политически от лицето на земята. Няма да откажете, че и кравите ритат, когато се наруши тяхното кравешко право.

Вие сте ни освободили, дали сте ни политическо съществувание — благодарим ви. Но защо не ни оставите сами да падаме, да ставаме, да се караме и гониме, за което пак сами себе си ще обвиняваме? Бъдете малко по-настрана от нас, давайте ни съвети през гори и планини, да ви виждаме и чуваме отдалеч, да си спомняме за вас само ония минути, когато вие гонехте неприятеля! А ако искате да помагате на своите „деца”, то може и отдалеч, там, дето нашата ръка не стига. Повярвайте, че вашата намеса в нашите домашни работи: кой да бъде министър, где каква църква да се направи и за какво да пишат вестниците и пр., е услуга смешна и нищожна. За да се уверите, че ние говорим право, благоволете да посетите трите части на България : Македония, Тракия и Княжеството. В първата, Македония, гдето не е стъпил крачецът ни на Ернрота, ни на Ремлингена, ни на Сорокина, руският цар е господ, Русия е земя обетована. В Тракия руският цар е свети Петър само. А в Княжество България, гдето по-отблизо са запознати хората с вашите „порядки”, руският цар е просто цар и човек.

Да си бъдем сами, да си разравяме огнището със своите собствени ръце — ние желаеме и по други причини. Историята на прогреса ни обажда с най-поразителни факти, че опеката над народите, била тя православна, или гнило-западна, е убийствена. Ние знаеме, че там, гдето народите не са се допущали да се месят в собствените свои дела, там тия народи са си останали деца пеленачета.
В 24 брой на своята газета вие казвате ясно и открито, че всяко тържество на българите е смърт за Русия, че балканските държави не трябва да имат нищо свое, че те трябва да бъдат притежание на русите, или, по-ясно казано, те трябва да погълнат от вашата държава. Колко сте жестоки покровители. Колко се оправдава онова изречение, че вие правите народите на мост, за да преминете по тях, а по-после вземате за себе си и самия мост. Каква правдоподобност в думите на един наш стар деятел, че вие не знаете граматиката, защото не правите разлика между твой и мой!

И защо налитате като орли на нашата нещастна земица? Малка ли е вашата държава? Не ви ли са доволни сто милиона верноподаници, състоящи се от 10—15 народности? Не ви ли стигат два милиона солдати? Искате съединението на славяните в едно цяло. Много добре; мисъл прекрасна, към която всеки славянин трябва да се стреми. Коя славянска малка държавица няма [да] се счита щастлива да бъде в съюз с велика Русия, да има на помощ нейната мощна сила. Но вашето желание за съединението на славянските племена е чингизхановско. Вие желаете да се простират над славянския свят не съвременни братски связи, не начала свободни, не пълно развитие на всяка отделна народност съобразно с нейните нрави и обичаи, не пълна търпимост на всяка местна култура — но отживелите византийско-татарски начала. Вие искате да млъкне всяка народност , всяко разумно същество да се възхищава от цар-колокол и цар-пушка, да няма разлика между твой и мой, да тържествува само православието, вашето православие, което е по-лошо и от идолопоклонството. В късо казано, вие искате да се даде голям простор на камшика и на попската молитва; вие искате да се върнат народите във века на татарщината. Че това е вашата любима девиза, вашата мечта — фактите са много. Вие скърцате злобно на нашия княз (26 брой , „Русь”) защо той в своята прокламация към българските войници е споменал имената на славните ни царе Крум, Борис и Симеон; защо той не е казал, че българите нямат нищо, че всичко те дължат, и победи, и сполука, на вашите генерали и офицери — на тия офицери, които дезертираха от нас?

Турците, които са агаряни, немците и унгаритe, които са заклети врагове на славянството, най-после целият свят припозна нашето геройство, че то е извършено от нашите собствени мишци. Само вие, нашите покровители, водителите на славянството, само вие казвате: Йок, стрижено!

Не ви е чист косъмът, бай Аксаков! Не желаеме ние такива покровители. „Всеки, който не е с вас, той е против вас.” После нашите победи при Пирот вие говорехте в своята газета: „Защо и княз Батенберг не е добре с нас, та да можем да го похвалим за победите му?” А какво ви е направил българският княз, та не можете да му признаете едно право? Какво ви е той прегрешил ? Вината му се състои в това тежко престъпление, че не послуша вас, Катков и други да измени на България, да продаде нейните интереси на една чужда държава. За същите тия грехове и Богориди стана за вас лош. Ние бяхме очевидци, когато вашите дипломати в Пловдив през 1884 г., като наближи срокът за генералгубернаторството на принц Богориди, държаха едната си ръка един чек от 40 000 лири, а в друга — орденът „Св. Ана” с мечами. „Друго не искаме от тебе — говореха , — недей разсъждава и слушай каквото ти заповядаме: хем генералгубернатор ще си останеш, хем 40 000 лири ще имаш, хем „Св. Ана” за заслуга.

„Аз съм честен човек, нека моят наследник направи това”, отговори Богориди. „Ти си враг на Русия и като такъв трябва да паднеш” — казаха вашите дипломати. По едно време нашата преса беше прогласила , че такъв един подарък за заслуга (от около 3 000 000 рубли „чистаго серебра”) е бил предложен и на нашия княз. Но тъй като и той последвал примера на Богориди, то станал „враг на славянството”.

Не обичате вие волнодумството, уважаеми. Много ви е драго, като чуйте тълпата да вика гологлава „ура”. Ето защо вие кълнете в България и конституция, и интелигенция, и литература, и всичко друго, което мисли. Колко ще ви бъде вам драго и едва ли ще да има от нас по-добър народ, ако по селата ни наместо училища се издигат камбанарии, ако мястото на Народното събрание е някаква си Киево-Печорска лавра, ако попът е пръв в селото, ако камбаната е единствената душевна храна на всекиго. Далеч от нас такива доброжелатели. „Не им щем ни меда , ни жилото” — както каза нашият съотечественик Др. Цанков едно време, когато в главата му имаше съвест и разум.

Не желаем ние татарска цивилизация. Защо вие се въоръжихте против нашето съединение? Кой, та не вие, го задържахте досега? Кой свика конференцията? Кой даваше кураж на турците да затъпчат Тракия? Кой накара.това сръбско кюлхане, Милан, да ни нападне хайдушки? Кой проводи турски комисари в Тракия? Кой, та не вашият там консул, ходеше като бесен из Пловдив да заплашва българите, че ако не приемат турските комисари, Русия ще се разсърди и турците ще навлязат с „ красния шапочки”?

Кой, та не вашите агенти на 7 и 8 ноември, когато България рискуваше да се закопае на Сливница, ходеха из Румелия да бунтуват жените против правителството? Кой в същите тия дни пиеше шампанско в София за победата на сърбите, та не вашият агент? И защо всичко това? Само за жестоко отмъщение, само за туй, че и в българите се появила капка самостоятелност, че и те са се показали като народ, че и от тях ще се родят авторитети. А според вас всичко това трябваше да се замести с „бит по сему”, с c милостиво съизволение и с фелдфебелска „опитност”. Когато вашето славянско чувство се възмущава от историческите имена Крум, Борис и Симеон, то лесно да се убеди човек колко ще бъдат вам противни и ненавистни и новите крумовци. Но стига засега толкоз! …
в. “Независимост”, 12.03.1886 г.

Статията на З. Стоянов от “Независимост” е сканирана от е-вестник, за което им благодарим.

{ 21 comments… read them below or add one }

браво March 3, 2009 at 10:54

Копи пейст от е-вестник, а?

Reply

ExtremeCentrePoint March 3, 2009 at 10:58

Не. Копи пейст от вестник “Независимост”, 12.03.1886 г.

Автор е великият български патриот и възрожденец Захари Стоянов. Той е написал и “Записки по българските въстания”.

Какво ви притеснява това?

Reply

сойер March 3, 2009 at 11:13

нема шест/пет, захара е бил голема работа. глей само как ги е наредил думите и на последния идиот да му стане ясно.

Reply

сойер March 3, 2009 at 11:15

и какво се е променила руската политика към българия през последните 150 години? с нищо. и сега е пак така:

“„Аз съм честен човек, нека моят наследник направи това”, отговори Богориди. „Ти си враг на Русия и като такъв трябва да паднеш” — казаха вашите дипломати. По едно време нашата преса беше прогласила , че такъв един подарък за заслуга (от около 3 000 000 рубли „чистаго серебра”) е бил предложен и на нашия княз. Но тъй като и той последвал примера на Богориди, то станал „враг на славянството”.”

Reply

Ник March 3, 2009 at 18:38

И сега да се сетим защо наште от горе (по меките кресла) толкова си обичат Русия (преди – СеСеСеРе) и не си и помислят да стават “врагове на славянството”.

Reply

браво March 3, 2009 at 19:08

За да го вземеш от в. Независимост, трябва да го сканираш, коригираш и пр. Все пак сте го взели барабар с обяснителните бележки именно от е-вестник. Можехте просто да отбележите този факт. Не е много, нали?

Reply

ExtremeCentrePoint March 3, 2009 at 21:25

Уважаеми Господине,

Текстът е взет оттук, а не от е-вестник:

http://clubs.dir.bg/showthreaded.php?Board=politics&Number=1949792837&page=0&view=collapsed&sb=5&part=

Както виждате, нямало е никаква зла умисъл.

Премахнах абзаца с обяснението кой е Аксаков.

Захари Стоянов и написаното от него НЕ Е НИЧИЯ ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ.

Поставих и линк към вестника ви.

С уважение:

Йордан Николов

Reply

браво March 4, 2009 at 1:07

Е, благодарим. Не съм ви обвинявал в зла умисъл. Просто ми се иска да бъдем коректни един към друг. Дължим си поне линкове щом взаимно си харесваме публикациите. А зеления киликандзър да му мисли.
Успех!
Григор Андреев

Reply

Боблак March 6, 2009 at 18:21

По “Записките” съм се учил да чета. Апропо, знае ли някой как е умрял Захари Стоянов? Имам впечатлението, че нещо се мълчи.

Reply

Просто жена March 14, 2009 at 15:20

Наскоро четох, че З.Стоянов може би е бил отровен. За пръв път срещам тази версия, която ми изглежда много вероятна, като имам предвид съдбата на Стамболов.

Reply

ExtremeCentrePoint March 15, 2009 at 1:15

Като се знае какво е писал, тази версия е напълно възможна.

Reply

ivan May 12, 2009 at 20:14

Zahari eotroven ili ubit pri pose6tenie v Franzia,a ministara na voinata pri Stambolov e ubit v Italia.Sled tova ubivat i samia Stambolov.

Reply

САМОВАРОВ June 4, 2009 at 2:39

КРАДЛИВИ БОЛЬШЕВИШКИ МЕЛЕЗИ ! РУСОФИЛИ ! ДО ЕДИН В ТРАПА…….АНТОН ИВАНОВЦИ,А …, ДЖУРОВЦИ,А ….ЧАВДАРЦИ,А…..КЪДЕ СТЕ ДНЕС, БЕ , СКОПЕНИ НЕРЕЗИ ??? ЧЕРВЕНИ КРАДЦИ- ДЕЦА НА ТЕРОРИСТИ И ПАРАШУТИСТИ- КЛАТЕНИ-НЕДОКЛАТЕНИ-толкова хора ви презират-КАК ЖИВЕЕТЕ?? ДЕН И НОЩ ОПЛЮВАНИ ! МИЗЕРНИЦИ- ОТЛОМКА НИЩОЖНА, ОТ ВИНАГИ ХРАБЪР НАРОД- МЪЧЕНИК ! ЧЕРВЕНИТЕ МАЙМУНИ ,И ТЕХНИТЕ ИЗЧАДИЯ, АКО НЕ КРАДАТ И ШПИОНИРАТ – УМИРАТ ГЛАДНИ !

Reply

САМОВАРОВ June 4, 2009 at 2:48

РУСКИТЕ СКАПАНИ КАМИОНИ ИЗГОРИХА ЗА 60 ГОДИНИ ТОЛКОВА БЕНЗИН, ЧЕ АКО СИ ДУХАХА ТРЪСТИКИТЕ ПО ЕЗЕРАТА,ЩЯХМЕ ДА КАРАМЕ 500 ГОДИНИ С БЕНЗИН ЗА 0.20 СТ. ЗНАЕТЕ ЛИ,КАКВО Е 70 ЛИТРА НА 100 КМ- ЗИЛ-8 СЕ КАЗВА– С ТОЛКОВА БЕНЗИН ВЪРВЯХА 4 АМ.КАМИОНА,ИЛИ 4 “КРАЙСЛЕР”-1965г -8 ЦИЛИНДРОВИ С КЛИМАТИК И АВТ. СКОРОСТИ !НЯКОЙ ВЕДНЪЖ ДА СИ ИЗБРЪСНАЛ ЛИЦЕТО СИ САМО С 1 НОЖЧЕ “НЕВА”-НЕ Я ! 2 БРОЯ ЗА 1 БРЪСНЕНЕ ! ЕХ,ЛЕОНАРДО,ЗАЩО НЕ СЕ РОДИ В РУСИЯ БЕ ДОРОГОЙ ??

Reply

здравко September 2, 2019 at 18:42

Дано всичко това се чете или да достига до всеки избирател на всякякъв вид избори ! Защото това определя Геополотическата ориентация на всички, които се чувстват БЪЛГАРИ! А не като тези, които журналистката Генка Маркова е посочила в своята статия във в-к “24 часа” от 2 септември -днес на стр .11 и 14 “Президентът година по-късно:настървен(срещу Борисов) и разочарован(от гражданите ) Браво на нея !!!

Reply

здравко September 2, 2019 at 18:49

Допуснал съм две неволни грешки : 1. Геополотическата- геополитическата .
2.След цитирането на заглавието на статията не съм затворил ,кавичките “.
Отбелязах ги ,защото не открих друга възможност (опция ) за корегиране на грешки ?

Reply

123 September 6, 2019 at 8:53

Ти да ме прощаваш, ама на мен Захари Стоянов ми е по-скъп и близък от Достоевски.
Плюс това, Фьодор Михайлович е писал и други неща, нелицеприятни за твоята матушка. Ако ти ги посоча, ще се направиш на разсеян.
Да не забравяме, че той е преди всичко писател. Човек с развито въображение.

Reply

123 September 6, 2019 at 8:56

Да не говорим, че в цитирания от теб текст се говори за народи, ОСВОБОДЕНИ от Русия. А такива народи НЯМА. Никой никога не е бил ОСВОБОДЕН от Русия. Включително България през 1878. Окупацията не е освобождение.

Reply

горски пътник October 5, 2019 at 7:52

Не става така бай Захаре… Не е известно досега, някой да сключи договор със сатаната и след това да го развали. Договор със дявола не може да бъде развален. Русия си има своя имперска национална доктрина – “Москва трети Рим”. За осъществяване на тази национална доктрина е русия е изработила имперски план – “Гръцки проект”. 1830 г. този имперски план на Русия беше развален от англичаните, които помогнаха на Гърция да се сдобие с независимост. Така Англия попречи на Русия да “Освободи” Гърция и по този начин Русия да се добере до Проливите. Получи се сблъсък между две национални доктрини – руската имперска доктрина “Москва трети Рим” и Византийската национална доктрина “Мегали идеа”. Така фанариотите станаха главен враг на Русия. Тогава Русия реши, че има и друг път към Проливите – през източното православие и през България. Няма национално освободително движение на балканите в което да не се е намесила империята на злото – русия. Но единствено българите се качиха на счупената руска каруца. Първо чрез борбите за църковна независимост, проведени изключително на антифанариотска, антигръцка и антиканонична основа. Второ чрез “тайната дружина на верните приятели” на която се качиха всички българи жадуващи за свобода, в това число и Раковски и Левски и Вие бай Захаре. Веднъж сключили договор със сатаната и с руското военно разузнаване – кръчмарските патриоти обрекоха България. Този договор и тези клетви за вярност, дадоха основание и право на сатаната (Русия) да се меси във всички последвали събития, свързани с национално освободителните борби, да предава, отстранява и избива нарушителите на този договор, да ги нарича предатели и да се меси във вътрешните работи на “освободените” – до момента в който дори и Стефан Стамболов изрича думите: “Аз ще се хвана за опашката на дявола, но ще изтегля България”. Грешка за която заплати с живота си. Никога се сключвайте договор със сатаната и не го пускайте в дома си, защото след това не можете да го изгоните. Защото договор със сатаната не може да бъде развален.

Reply

P.S. October 5, 2019 at 8:13

Сега на България и трябват екзорсисти – не кръчмарски ура патриоти.

Reply

https://12betcoin.blogspot.com/ January 9, 2021 at 22:49

Somе truⅼy interesting informati᧐n, wеll written and generaⅼly user
pⅼeasant.

Reply

Leave a Comment

{ 1 trackback }

Previous post:

Next post: