Убеденото малцинство е по-силно от мнозинството: oткрит е преломният момент в процеса на разпространение на идеи

by ExtremeCentrePoint on Wednesday, 21 September, 2011 · 2 comments

in общество, Технологии и Наука

0003x1y2

Учените от Rensselaer Polytechnic Institute установиха, че когато процентът на хората с непоколебими убеждения достигне 10%, техните убеждения във всички случаи ще бъдат приемани от мнозинството.  Изследователите са използвали изчислителни и аналитични методи за определяне на решаващия  момент, когато вярата на малцинството се превръща в мнение на мнозинството. Ефектът на това откритие обяснява процеси останали загадка досега в образованието, разпространяването на нови технологии и дори политическите предпочитания.

На графиката е показан преломният момент, в който гледната точка на малцинството (показана в червено) бързо се превръща в мнението на мнозинството. С течение на времето към становището на малцинството започват да се придържат все повече хора. Когато към мнението ма малцинството започнат да се придържат над 10% от населението, започват бързи изменения и мнението на малцинството надделява над старото мнение на мнозинството(обозначено в зелено).

“Когато броят на привържениците на някакво мнение е по-малко от 10 на сто, не се наблюдава напредък в разпространяването на тази идея. За да има някакъв ефект от тези мнения с под 10% поддръжка, ще бъде необходим огромен период от време съпоставим с възрастта на Вселената.” – казва учения Болеслав Шимански – “Но когато привържениците на идеята надхвърлят 10%, тя се разпространява с космическа скорост.”

По думите на Шимански за пример могат да служат събитията в Тунис и Египет:” В тези страни диктаторите били на власт десетки години бяха свалени за броени дни.”

Резултатите от изследването бяха публикувани на 02.06.2011 година в списание Physical Review E под заглавие: “Единодушие в обществото, създадено под влиянието на убедено в своите възгледи малцинство”.

Резултатите от изследването показаха един важен аспект: необходимият за влияние върху обществото процент привърженици на дадена идея не се изменя съществено(трябва да бъде над 10%) независимо от общностите, в които има привърженици на идеите, независимо от това къде и как са възникнали или от условията, в които се намират поддръжниците на дадено мнение.

За да направят окончателните си изводи, учените създали компютърни модели на различни социални мрежи. В един от тях всеки участник в мрежата е бил свързан с всеки друг. Във втория модел са лица, които са свързани с големи групи хора, което ги прави център на мнението или лидери. В последния модел , всеки участник е имал еднакво количество връзки с другите участници. Първоначалното състояние на всеки модел е море(обща маса) от хора привърженици на традиционното общество , всеки от които има собствено мнение, но в същото време е открит и за други идеи.

След като общностите били създадени, учените “инжектирали” няколко много силно ангажирани хора в цялата мрежа. Тези нови хора имали напълно оформено мнение и не предвиждали по никакъв начин да го променят. Веднага след като тези дълбоко убедени във възгледите си хора започнали да общуват с привържениците на традиционните възгледи, мнението на мнозинството започнало да се променя.

“Обикновено хората се чувстват неспокойни ако те не споделят общото мнение, така че те винаги търсят компромис. Ние установихме тази тенденция във всеки от нашите модели. ” – казва Самит Шринивасан. Лидерите започват да говорят с хора около тях, които учените наричат “слушатели”. Ако “слушателят” има мнение, което  съвпада с това на лидера, то неговата вяра в правотата се засилва. Ако неговото мнение е различно, “слушателят” започва да се замисля за това и обсъжда проблема си с друг човек. И ако този друг човек споделя това новото становище, то след това и “слушателят” започна да споделят същите възгледи.

“Веднага след като тези “агенти на промяната” започнат да убеждават все повече и повече хора, ситуацията започва бързо да се променя. Хората първо започват да поставят под въпрос собствените си възгледи, а след това напълно приемат нови идеи и дори  ги разпространяват. Ако привържениците на различното мнение повлияят само на съседите си, нищо в цялата система няма да се промени и това може да се наблюдава  ако процентът на привържениците на идеята са по-малко от 10 на сто ”

Това проучване ни помага да разберем как се разпространява това или онова мнение. Ученият Гиорги Корнис пояснява: “Има ситуации, в които е много важно да се знае как ще се разпространи дадено мнение, или как да бъде попречено на разпространението на дадено мнение.”

Изследването е било спонсоризирано от Лабораторията на сухопътните войски на САЩ.

Това много интересно откритие може да бъде пречупено и през българската политическа призма. Основният извод е, че без да има над 10% подкрепа, нито една политическа сила не може да промени по никакъв начин идейното състояние на обществото. Освен това, изследването доказва, че всяка коалиция в управлението с партии с подкрепа под 10% е безпринципна и не отговаря на обществените очаквания. СК, Атака и ДПС не успяват да убедят хората в идеите си и да достигнат заветните 10% за да имат някакво реално влияние в България. Единствените идеи в момента, които владеят българите и могат да променят обществото в една или друга посока  са тези на ГЕРБ и БСП. Това са неумолимите закони на социалната динамика.

Виж също:

Инициативните мрежи, мафията и невротиците или кой и как управлява Света

 

{ 2 comments… read them below or add one }

гого November 29, 2013 at 12:25

ГЕРБ и БСП също нямат РЕАЛНИ 10%

Reply

Vassilev July 15, 2014 at 5:02

Така е Гого. Всички партийни маскари се борят за тези 10% но, народа с основание не им вярва.

Reply

Cancel reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: