Warning: Declaration of thesis_comment::start_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /nfs/c04/h06/mnt/164878/domains/extremecentrepoint.com/html/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 0

Warning: Declaration of thesis_comment::end_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /nfs/c04/h06/mnt/164878/domains/extremecentrepoint.com/html/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 0

Warning: Declaration of thesis_comment::start_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /nfs/c04/h06/mnt/164878/domains/extremecentrepoint.com/html/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 0

Warning: Declaration of thesis_comment::end_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array) in /nfs/c04/h06/mnt/164878/domains/extremecentrepoint.com/html/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 0
Ракетното превъзходство. Ме-262 в акция | ExtremeCentrePoint

Ракетното превъзходство. Ме-262 в акция

by ExtremeCentrePoint on Thursday, 19 June, 2008 · 23 comments

in Европа, История, Технологии и Наука

m3

Германците първи разработили реактивен изтребител – „Ме-262″. Той слязъл от производствената линия през 1945 г., но съюзници­те вече от години имали съкрушително въздушно превъзходство в Европа. Когато Адолф Галанд полетял на изтребителя „Ме-262″, вече било твърде късно да се обърне ходът на историята. Адолф Галанд принадлежал към изтребителна ескадрила, обозна­чена J.V.44:

“През тези последни седмици на войната оборудвахме ня­колко самолета с допълнително въоръжение, което осигу­ри по-голяма огнева мощ на самолета „Ме-262″: Ракети R4M с калибър 5 см и 500-грамови експлозиви. Един-един­ствен удар от тях беше достатъчен да свали многомоторен бомбардировач. Те бяха прикрепени под крилете на две рамки, които побираха двадесет и четири ракети. С треска­ва бързина нашите механици и обслужващият персонал за­редиха с ракети няколко реактивни изтребител „Мародера”. Аз излетях с един от тях.

Някъде близо до Ландсберг на река Лех срещнах ято от 16 „Мародера”. Открих огън от около 600 ярда разстоя­ние с интервал от половин секунда с 24-те ракети в гъсто летящото ято. На два пъти улучих със сигурност: един бомбардировач веднага пламна и експлодира, а втори изгу­би голяма част от десния край на опашката и крилото си и започна да се спуска спираловидно към земята. Междувре­менно трите други самолета, които бяха излетели с мен, също бяха атакували успешно. Придружаващият ме пилот Едуард Шалмозер, който веднъж над Рием беше блъснал една „Светкавица”, защото във вълнението си не могъл да стреля, прегази мародерите с всичките си ракети. Тази ве­чер той се яви обратно в базата ни с парашута си под миш­ница и с изкълчен крак.

m15 Впечатлението ни от активността на новото оръжие беше неописуемо. Ракетите можеха да бъдат изстрелвани извън ефективния обхват на отбранителната стрелба на бомбардировачите, а един добре насочен залп вероятно щеше да улучи няколко от тях едновременно. Това беше начинът да се разкъсват въздушните формирования. Но бе­ше краят на април 1945 година. Началото на нашето рухва­не. Непоносимо е като си помислим, че можехме да имаме тези реактивни изтребители, тези 3-сантиметрови бързострелящи оръдия и тези 5-сантиметрови ракети преди годи­ни, преди военният ни потенциал да бъде смазан и неопи­суемо нещастие да сполети Германия? Не смеехме да си помислим за това.

Сега не можехме да направим нищо, освен да летим и да се бием, и да изпълняваме дълга си на летциизтребители до последно.”

След победата над национал-социалистическа Германия, СССР получава достъп до германските реактивни и ракетни технологии. Голяма част от немските учени са арестувани и отведени в СССР за да работят за Сталин. Някои от тях не напускат до края на живота си руските лаборатории. Това до голяма степен обяснява съветските пробиви в новите технологи през 50те години.

07050402_1 Пример за копиране на немски машини е Су-9, който представлява точнa реплика на Ме-262. Руснаците просто откопирват немските двигатели BMW-003A и Юнкерс JUMO-004B, сменяйки им имената на РД-20 и РД-10.

Разработеният през 1947 година Миг-15, също е дело на немски специалисти. Ръководител на проекта е бил Крут Танк, конструктор на знамения “Фоке-вулф 190″.

Всъщност, много малко от военната техника на СССР е с руски корени. По-голямата част е правена по технологии получени по договора “заем-наем” и по трофейни немски образци от немски специалисти в плен. Останалото е създадено от леви евреи учени, работещи за комунистическата кауза. Друга не малка част е постъпвало по линия на техническото външно разузнаване от Запада. Руснаците не са създали почти нищо.

07050402_4

{ 23 comments… read them below or add one }

ExtremeCentrePoint June 19, 2008 at 22:36

Но вот, наконец, Красная Армия переходит бывшую советскую границу, опрокидывает немцев в Польше и вступает на германскую территорию. Чем дальше уходят войска, тем больше поступает в особые отделы докладов об обнаружении интересных сведений. Особенно в Австрийских Альпах, где какой-нибудь завод, мастерская или склад располагался буквально в каждой пещере, в каждой штольне или шахте. Когда трофеи попали на экспертизу, конструкторы были настолько изумлены (и частенько — неприятно), что войска стали получать боевые задания, продиктованные не только военными, но и техническими интересами. Так, направления некоторых вспомогательных ударов корректировались с учетом скорейшего захвата промышленных районов, испытательных полигонов и прочих немецких секретных объектов. Дело дошло до того, что суровые парни из СМЕРШа разбегавшихся немецких инженеров, конструкторов и обслуживающий персонал выискивали с не меньшим рвением, чем агентов гестапо, членов СС и прочих особо опасных лиц. А работать в СМЕРШе умели…

Тем не менее на начальном этапе англичане, американцы и французы явно одерживали верх в негласном состязании за немецкие технические секреты. Осмотрев, почти по наитию, особняк братьев Хортен, американская разведка обнаружила множество любопытных чертежей планеров и расчетов всяких странных конструкций. Это инициировало целенаправленную охоту специальных служб Союзников (в том числе и предшественника ЦРУ — Управления Стратегических Служб под руководством Донована) за выдающимися немецкими конструкторами германских «летающих крыльев». Братьев удалось найти, а заодно найти и их первый в мире невидимый для радаров реактивный дальний стратегический бомбардировщик, который тут же был вывезен в Соединенные Штаты. Этот трофей достался фирме NORTROPH, которая пыталась создать американское «летающее крыло».

Союзники прибрали к рукам львиную долю трофеев немецкой реактивной программы. Готовые и полуготовые двигатели. Различные самолеты в разной степени готовности. Ведущие конструкторы и наиболее квалифицированный вспомогательный персонал. Некоторых трофеев оказалось настолько много, что их вывозили, в буквальном смысле слова, караванами. Есть фотография одного из американских эскортных авианосцев, возвращающихся в Норфолк из Европы, вся полетная палуба которого была занята жестко закрепленными на ней немецкими трофейными реактивными Messerschmitt Me-262.

СССР наверстал упущенное, когда Третий Рейх рухнул окончательно, и победители договаривались о зонах ответственности, занимались наведением порядка в них и организовывали контрольно-пропускные пункты. В это время предварительные результаты, собранные наступающими войсками на скорую руку, были оценены крайне высоко, и Советский Союз немедленно создал Специальный Комитет по Реактивной Технике. Его возглавил член Политбюро Центрального Комитета ВКП(б) Г.М. Маленков. Комитет взял на себя функции по организации тотального прочесывания оккупированных зон. На выполнение этого задания только технических экспертов разного уровня было брошено более двух тысяч человек. Все разведывательные органы армии полностью переориентировались на промышленные задачи. В подчинение Специальному Комитету передавались особые следственные бригады НКВД СССР и большое количество специализированных разведывательных групп. Весь этот механизм был в одночасье создан и задействован для скрупулезнейшего обследования немецких авиационных исследовательских центров и конструкторских бюро. Особое внимание уделялось всему, что имело хотя бы косвенное отношение к реактивным самолетам.

Полученные результаты обескуражили даже видавших виды руководителей. Менее чем за десять лет Германия проделала титаническую работу по исследованию принципов реактивного движения, а также проектированию двигателей и самолетов. Фактически этой задачей занималась целая отдельная отрасль промышленности, включавшая самые разноплановые научные институты, металлургические центры, химические фабрики, исследовательские центры, полигоны, сборочные предприятия, конструкторские бюро, опытные стенды, частные и государственные фирмы. Для проведения всего комплекса мероприятий привлекались десятки тысяч специалистов самого различного профиля: физики, химики, материаловеды, математики, техники и технологи, рабочие, служащие и испытатели. Параллельно с получением результатов по реактивной программе германскими учеными и инженерами был накоплен гигантский багаж теоретических знаний и практических навыков в большом количестве сопутствующих областей: физике, химии, электротехнике, термодинамике, аэродинамике, телемеханике, радиолокации и многих других. Были глубоко проработаны вопросы технологии, организации производства, выполнения специальных работ с нетиповыми тогда материалами. Обширная программа испытаний реактивных самолетов позволила немцам выявить и найти решение множества принципиальных проблем, к которым конструкторы остального мира еще только приближались. Без сомнения можно сказать, что на май 1945 года в области реактивной авиации Германия превосходила всех более чем на порядок.

Только воспользоваться плодами своего превосходства немцам не удалось. Страна проиграла войну, и все ее заслуги превратились в привлекательные трофеи, которые советские комиссии вывозили эшелонами. Если бы в те времена существовали портативные пылесосы, то и их бы задействовали. Представители Специального Комитета по Реактивной Технике забирали все. Для отправки в СССР изымали каждый листик технической документации, всевозможные инструкции и наставления, испытательные стенды, станки, контрольное оборудование, готовые изделия, разрозненные узлы и блоки, заготовки и полуфабрикаты, сырье и даже упаковочную тару, если она содержала какую-нибудь маркировку или иные странные надписи. Изъятию также подлежали черновики, использованные листы копирки и мелкий крепеж.

Только одно Министерство авиационной промышленности Советского Союза собрало четыре тысячи научных трудов и более ста тысяч конструктивных и иных чертежей по самолетам (опытным, экспериментальным, серийным) и авиадвигателям. Немцы ушли далеко вперед в конструировании испытательных аэродинамических труб большого сечения. Одна такая труба была построена в Германском научно-исследовательском авиационном институте (DVL). Любой материал оттуда был вообще бесценен. Итог пятилетних работ германских конструкторов и исследователей довольно кратко, но как нигде наглядно, был оценен в одном из советских отчетов того времени.

«Следует признать, что немцами найдена новая, стреловидная в плане, компоновка крыла, обеспечивающая резкое снижение сопротивления на звуковых и сверхзвуковых скоростях. Кроме того, как удалось узнать, опыты в трубах сверхзвукового потока показали, что в сверхзвуковых областях сопротивление стреловидного крыла также существенно падает по сравнению с обычным крылом».

Перед тем, как какой-нибудь новый самолет будет окончательно воплощен в металле, практически все его основные узлы испытываются тем или иным образом. Причем продувка в аэродинамических трубах имеет первостепенное значение. Это позволяет определить массу важнейших характеристик будущего самолета еще на этапе масштабной модели. Естественно, чем ближе масштаб к оригинальному размеру, тем точнее и достовернее результат, но Советский Союз не имел аэродинамических труб большого сечения, способных к тому же создавать воздушный поток звуковой и, тем более, сверхзвуковой скорости. Поэтому в Советский Союз «ушли» из DVL: аэродинамическая труба больших скоростей; средняя аэродинамическая труба; натуральная аэродинамическая труба с диаметром свободной струи 1,2 метра; установка для прочностных испытаний конструкций и материалов, стенды для газотурбинной лаборатории, оборудование лаборатории топлива для реактивных самолетов; две высотно-моторные лаборатории.

На Восток уходили эшелоны с наиболее ценным немецким техническим персоналом, который был необходим для того, чтобы восстановить и продолжить свои работы, прерванные капитуляцией Третьего Рейха. Но большое количество специалистов, представлявших меньшую ценность, выискивалось органами НКВД и ГРУ и оставлялись в Германии. Им «предлагалось» продолжить работы под надзором советского персонала над решением конкретной задачи. Чаще всего этой задачей было доведение показателей какого-либо устройства до заданных параметров или доведение конструкции до стадии натурных испытаний. Завод JUNKERS в городе Дессау превратился ОТБ-1 (Особое Техническое Бюро при НКВД СССР). Завод BMW в Уназебурге стал основой для ОТБ-2. Завод фирмы ЗИБЕЛЬ в Галле преобразовали в ОТБ-3. Заводы фирмы ASCANIA в Берлине стали ОТБ-4. Только в одном ОТБ-1 работало 600 человек, включая 160 докторов наук и дипломированных инженеров.

Кроме технических бюро, в советской зоне оккупации из специалистов смежных областей создавались научные коллективы для решения задач, сформулированных другими министерствами и наркоматами. Так, например, в университете города Лейпцига с привлечением специалистов немецкого химического концерна ИГ Фарбениндустри велись исследования легких сверхпрочных сплавов, пластмасс, методов анодных покрытий и антикоррозийной стойкости на высоких температурах.

Перед такими коллективами ставились, в частности, такие задачи, как форсирование тяги двигателя Jumo 004 до уровня 1200 килограммов (ими планировали оснастить перспективный советский бомбардировщик, рассчитанный на скорость 900 километров в час и дальность полета — 2000 километров); создать новый двигатель Jumo 012 с тягой 2700 килограммов (для проекта бомбардировщика со скоростью 1000 километров в час и дальностью полета — 4000 километров); сконструировать новый двигатель BMW 018 с тягой в 3000 килограммов; сконструировать реактивный самолет, способный преодолеть звуковой барьер; сконструировать автопилот с заданными характеристиками и так далее.

Работа ведомства Маленкова не ограничилась изъятием документов и оборудования. Советских специалистов весьма интересовали законченные образцы самолетов и, в особенности, реактивных и ракетных двигателей. В конце концов, поисковые бригады нашли 19 исправных турбореактивных Jumo 004 и BMW 003. Стендовые испытания, проведенные НИИ ВВС РККА, показали, что эти двигатели вполне пригодны для серийного производства и применения в качестве силовых установок советских реактивных самолетов. Стендовые испытания также проводились в лабораториях НИИ-1 Министерства авиационной промышленности СССР. По итогам испытаний на заводах №26 в Уфе и №16 в Казани стали налаживать выпуск этих двигателей для нужд военно-воздушных сил. Получив готовый двигатель, конструкторские бюро Гуревича, Лавочкина, Микояна и Яковлева смогли приступить к проектированию принципиально новых самолетов, рассчитанных на скорости в 900 километров в час. На основании немецкого ракетного двигателя Walter HWK509 конструктор Исаев разработал отечественный РД-1.

Готовые немецкие реактивные самолеты также не оставались без дела. Захваченный скоростной разведчик Arado Ar-234 был передан в КБ Четверикова как основа для создания опытного бомбардировщика. В качестве силовой установки рассматривались два варианта: два Jumo 004 или четыре BMW 003. Два трофейных Ar-234 и один Me-163 попали на «восемьдесят второй» и «четыреста пятьдесят восьмой» авиазаводы для восстановления и проведения летных испытаний. Не обошли стороной и Messerschmitt Me-262. В январе 1946 года Народный Комиссариат авиационной промышленности на заводах №381 в Москве и №292 в Саратове построил 120 таких самолетов. Их не планировали «поставить в строй», ибо советские конструкторские бюро уже трудились над более совершенными конструкциями. Однако «двести щестьдесят вторые» идеально подходили на роль летающих лабораторий для дальнейшего изучения реактивной авиации, а также позволяли организовать обучение пилотов ВВС РККА еще до начала поставок в летные части штатных реактивных машин.

Можно с полной уверенностью сказать, что возглавляемый Г.М. Маленковым Специальный Комитет по Реактивной Технике свою задачу выполнил полностью. Находясь лишь на самых дальних подступах к созданию собственного реактивного самолета, всего за каких-то 6-8 месяцев Советский Союз получил столько технической информации, что смог одним махом наверстать упущенное и даже оказаться среди лидеров. Имея огромное количество технических расчетов, оборудование, двигатели, и, что важнее всего, самый квалифицированный немецкий персонал, советские конструкторы смогли пойти сразу по двум направлениям одновременно.

Для скорейшего качественного перевооружения ВВС РККА было принято решение модернизировать наиболее подходящие поршневые самолеты, заменив их моторы на турбореактивные двигатели, трофейные или отечественного производства. Так было быстрее и дешевле. Взяв за основу широко применявшийся на фронте истребитель Як-9, конструкторское бюро Яковлева создало Як-15. Внешне самолет практически не изменился. Коренной переделке подвергся лишь кокпит, в котором установили трофейный Jumo 004. В носовой части располагался круглый воздухозаборник, а реактивная струя отводилась через сопла под центральной частью фюзеляжа. Это во многом походило на немецкие технические решения в нереализованном проекте Р1101. Як-15 был готов к испытаниям уже к концу 1945 (!). На первой же серии тестовых полетов машина показала 830 километров в час, что соответствовало техническому заданию. Так как и фюзеляж, и двигатель самолета были, в принципе, типовыми, то особых сложностей на испытаниях не возникло, и в 1946 году Як-15 уже встал на боевое дежурство московского округа противовоздушной обороны страны. По этой же причине отечественная авиационная промышленность легко перешла на выпуск новой модели «яков».

Реактивных двигателей конструкции Юнкерса советские заводы выпускали настолько много, что на них летали не только строевые Як-15, но еще и МиГ-9, испытания которых начались в 1946. История этого «мига» несколько другая. Его не доделывали из поршневого предшественника. Просто немцы чуть-чуть не успели достроить реактивный истребитель Та-183, а советские «трофейные» команды вывезли все, что к нему относилось, в СССР. Учитывая высокую степень сходства между этими машинами, можно утверждать, что, скорее всего, техническая документация попала в бюро Микояна и Гуревича. Немецким инженерам не хватило всего чуть-чуть, это «чуть-чуть» за них закончили в Стране Советов. Тут не пришлось даже особо торопиться, настолько высокой была степень готовности Та-183. На испытаниях МиГ-9 даже превзошел Як-15, показав скорость 950 километров в час. С 1947 года он также был принят на вооружение строевых частей советской авиации.

Темпы работ авиационной промышленности СССР были просто фантастическими. Не успев еще как следует облетать только что переданные военно-воздушным силам Як-15 и МиГ-9, конструкторы тут же принялись искать способы повышения их тактико-технических характеристик. Всего через год, летом 1947-го, авиационные заводы уже приступают к выпуску следующего поколения истребителей Яковлева — Як-23. На нем установлен отечественный аналог двигателя DERVENT, разработанного британской фирмой ROLLS-ROIS. Правда, Як-23 в основном поставлялся для нужд военно-воздушных сил союзников СССР по Варшавскому договору.

Незримый барьер скорости в 1000 километров в час советский самолет преодолел летом того же 1947 года. Между конструкторами шла нешуточная гонка, тем более, что надежной исходной информации было сверх меры. Хотя истребитель МиГ-9 оставался лучшим в СССР, да и в мире, тем не менее и его конструкцию продолжали улучшать. «Девятка» стала основой для следующего совместного проекта конструкторов Микояна и Гуревича, получившего наименование МиГ-15. Первый прототип взлетел уже 2 июля 1947 и развил скорость 1090 километров в час.

Так как первый путь быстро дал ожидаемые результаты, то работы во втором направлении можно было вести размеренно и неторопливо. Вторым направлением являлось конструирование реактивных машин «с чистого листа». Имея возможность испытывать немецкие трофейные самолеты и двигатели, накапливая практический опыт эксплуатации первых отечественных реактивных самолетов, конструкторы опять возвращались к стандартной схеме работы. Сначала определялись значения базовых характеристик перспективной конструкции (например, скорость, скороподъемность, предельные перегрузки, тяговооруженность и тому подобное), потом изыскивались способы эти значения обеспечить, и лишь потом начиналось собственно конструирование. Результатами такой работы стали уже более поздние советские самолеты, такие как, например, МиГ-19 и МиГ-21.

Примерно также себя вели и союзники СССР по антигитлеровской коалиции. Если до 1944 года в Англии и США проводилось всего четыре реактивных программы, причем не слишком интенсивно и за счет средств разработчиков, то с июля 1944 по май 1945 происходит своего рода взрыв. В Великобритании и Соединенных Штатах запускаются сразу более двух десятков независимых проектов по созданию перспективного реактивного самолета. После 8 мая 1945 года многие из них делятся на несколько изолированных направлений, что заканчивается появлением семнадцати моделей самолетов еще до 1947 года. Причем большинство из них имели те же конструктивные особенности, которые до этого встречались лишь в немецких проектах.

Так, например, исследования ученых Третьего Рейха выявили ряд физических эффектов, напрямую влияющих на конечные параметры конструкции. Чем длиннее был канал подачи забортного воздуха к реактивному двигателю, тем сильнее сказывалось трение воздуха о стенки воздуховода в виде повышения общего сопротивления движению. На его преодоление требовалась дополнительная мощность двигателя. В то же время выхлопные камеры самолета также не должны были быть длинными. Это снижало температуру газов на выходе и понижало мощность реактивной струи. Поэтому немцы проектировали свои самолеты таким образом, чтобы двигатели выносились под крылья в индивидуальные гондолы. Если же это оказывалось невозможным, то фюзеляж укорачивался насколько это было возможно с целью максимального сокращения длины подводящих и отводящих каналов; пилотская кабина частенько вообще размещалась над двигателем, а продольная балансировка конструкции осуществлялась длинной хвостовой балкой. Все эти признаки встречаются на подавляющем большинстве послевоенных реактивных самолетов, как советских, так и англо-американских. И лишь в более поздних проектах, начиная с пятидесятых годов, стали появляться различия в подходах и решениях. Кстати сказать, и англичане, и американцы, как и русские, еще года два после победы летали на трофейных немецких Jumo 004 и BMW 003.

Бывшие союзники поссорились довольно быстро после разгрома Третьего Рейха. Возник, так называемый «железный занавес», разделивший планету на «Восток» и «Запад». В то время, когда «мы» активно развивали самолетостроение, «за железным занавесом» также шла бурная работа. Англия и Америка активно наверстывали упущенное, разрабатывая самые различные конструкции. После того как американским солдатам удалось захватить образец бомбардировщика братьев Хортен, фирма NORTHROP возобновила свои работы над проектом «летающее крыло». Вообще-то, NORTHROP уже пробовала создать такое крыло, оснащенное двумя жидкостно-реактивными двигателями. Оно называлось MX 324. Однако на испытаниях 5 июля 1944 года оказалось, что бортового запаса топлива хватает всего на 5 минут полета, да еще и при недопустимо низкой скорости. Ни о какой боевой ценности этой машины не могло быть и речи, а размеры самолета не позволяли что-либо кардинально улучшить.

Примечательно, что трофейный немецкий «невидимый» бомбардировщик, попав в США, еще какое-то время изучался, но уже к 1947 году был признан бесперспективным и полностью забыт. Его конструкторы, братья Хортен, сначала привлеченные американцами для некоторых исследовательских программ, в связи с таким оборотом дела остались без работы. Однако потом, когда американская авиация столкнется с радарами и управляемыми зенитными ракетами «земля—воздух», когда советские «летающие столбы» обрушат на джунгли Вьетнама сотни американских бомбардировщиков, а в Европе система противовоздушной обороны станет настолько насыщенной техническими средствами, что среднее время жизни боевого самолета, как показывают расчеты, не будет превышать нескольких минут, фирма NORTHROP предложит Пентагону совершенно революционную технологию «стелтс». Технологию, позволяющую создать самолет, невидимый для радаров. По этой технологии будут построены бомбардировщик В-2 и истребитель F-117, которые проявят себя во всей красе во время конфликта в Персидском Заливе. Однако стоит помнить, что еще в последний год Второй мировой войны в Германии был построен гораздо более дешевый самолет-бомбардировщик, практически не уступающий по скорости, равный по дальности полета, не менее «невидимый», с гораздо лучшим соотношением массы полезной нагрузки к общей массе самолета.

Для Германии все закончилось печально. Страны-победительницы с большой радостью воспользовались результатами упорной работы немецких инженеров и конструкторов. При этом недостроенные немецкие прототипы обычно не дорабатывались, а использовались в качестве научного материала. Тем не менее, судьба оказалась благосклонной к некоторым из них.

Так американская фирма «Bell» на базе немецкого прототипа Р 1101 фирмы «Messerschmitt» построила самолет с изменяемой стреловидностыо крыла. После таких конструктивных доработок Р1101 получил наименование Bell Х-5. На него установили двигатель Allison J-35-A-17 и 20 июня 1951 года опробовали в воздухе. На пробных полетах Х-5 показал себя очень хорошо. Только за счет изменения угла стреловидности передней кромки крыла путем его механического поворота в полете самолет увеличивал скорость с 900 до 1040 километров в час. В дальнейшем на Х-5 проводили многочисленные испытания с целью более глубокого изучения этого явления.

Вторым немецким самолетом, сконструированным в гитлеровской Германии, но полетевшим только после окончания войны, был проект DFS 346. Немецкие инженеры задумали самолет, способный летать гораздо быстрее звука. DFS 346, построенный американской фирмой «Bell» и называющийся Х-1, полетел 9 декабря 1946 года, а 15 октября 1947 пилот Чак Ягер достиг скорости 1550 километров в час, то есть в полтора раза превышающей скорость звука.
Это было удивительное время. Фирма McDONNEL к 25 января 1945 года начинает пилотажные испытания реактивных истребителей Pfantom 1, запланированных к поставке американскими ВВС. В разгромленной Японии находят Ме-262, построенные японцами в двух вариантах: чистого 262-го, названного КАРЮ (Огненный дракон) и несколько доработанного уже в Японии Джи-8-Н-1 КИККА (Священный цветок). Правда этот цветок едва развивал скорость 675 км/ч.

Когда Третий Рейх рухнул, практически все ведущие конструкторы реактивной программы Германии были вывезены (или переехали сами) за рубеж. Некоторым удалось перебраться в Латинскую Америку, предоставившую многим из них убежище. Так Курт Танк, технический директор FOCKE-WULF, на базе Та-183 построил в Аргентине реактивный истребитель I.A.M.E.33 Пульки II. 27 июня 1950 года его самолет достиг 1045 км/ч.

Александр Липпиш также продолжил свои работы в Америке. Он участвовал в создании истребителя Конвэр XF-92A. Липпиш построил реактивный самолет с треугольным крылом, который 18 сентября 1948 года достиг отметки 98 процентов скорости звука.

Интересно, что не прекращались работы над собственным реактивным самолетом и в оккупированной Франции. В 1943 году в условиях подполья были начаты исследования над проектом самолета Sud-Uest Co 6000 TRITON. К концу войны проект был практически готов, и сразу после окончания оккупации началось его строительство. Оснащенный двумя Jumo 004, 11 ноября 1946-го TRITON достиг 855 километров в час.

А потом наступил 1949 год. На корейском полуострове молчаливое противостояние бывших союзников вылилось в локальное вооруженное столкновение между двумя корейскими государствами. Южную Корею поддерживали войска ООН с американцами во главе, а Северной Корее неофициально помогал Советский Союз. В результате корейское небо стало местом, где сошлись в бою непосредственные результаты немецкой реактивной программы тридцатых—сороковых годов.

Reply

сойер June 20, 2008 at 0:37

абе най-якия пример е с калашника, който си е откраднат от немците. обаче наглите русняци искат сега от нас да им плащаме лицензи. те дали за платили на хого шмайзер?

Reply

Zadunajskij June 20, 2008 at 13:18

Ama drugari, zashto sega taka ??
Ne unigavajte bratushkite !!!
Az si pazia oshte chitankite, kydeto iasno e napisano, che syvetskiat uchen A.C. Popov e izmislil radioto, a Ladigin – elektricheskata krushka, apyk da ne govorim, che rusnaci sa izmislili bylgarskata azbuka – pazia si oshte statiite s polemikata na nashi ucheni s ruski intelektualci….
Ta, nedejte uronva bratskite chuvstva kym nashite dvoijni osvoboditeli..
Kolko jalko samo, che ne e validen i dnes sanstafanskia dogovor, kydeto e dokumentirana bezsrochna okupacia na Bylgaria ot Rusia…

Reply

Anonymous June 20, 2008 at 19:19

Да ве всичко са го измислили евреите.Даже и холокоста и газовите камери
Защо нападате Русия ,та нима тя не е си е изпатила най много от еврейската утопия “комунизъм”

Reply

Алонсо June 29, 2008 at 0:15

Пак избихте рибата. Цитирам:
“Всъщност, много малко от военната техника на СССР е с руски корени. По-голямата част е правена по технологии получени по договора “заем-наем” и по трофейни немски образци от немски специалисти в плен. Останалото е създадено от леви еврей учени, работещи за комунистическата кауза. И най-накрая, не малка част е постъпвало по линия на техническото външно разузнаване, откраднато от Запада. Руснаците не са създали почти нищо.”

Момчета, пропуснали сте да напишете, че оръжието с което руснаците спечелиха втората световна война, също е откраднато от германците след нея. Също не съществува Циолковски, нито пук руските нобелови лауреати. За екранопланите сигурно не сте и чували. Запада никога не е имал аналог на тази технология. Орбитални станции запада се научи да ползува и строи от руснаците. Въобще момчета къде ви е съвестта? Защо се мъчите да лъжете хората? Защото ви се плаща, нали? Така беше и на времето със “Свободна Европа” и “Гласът на Америка”. Лъжа след лъжа!

Неуморните слуги на запада от всичко правят антируска пропаганда. САЩ и Великобритания са пипнали по-голямата час от военните трофеи на Германците и това не е тайна за никого освен за писачите на тоя сайт. САЩ са гепили не само Вернер фон Браун, ами и доктор Менгеле. Гепили са и въпросния самолет който се е разработвал около Киел в северозападна Германия и до корейската война са се заблуждавали, че руснаците нямат нищо подобно. Англичаните плячкосват Пеенемюнде. Не случайно катапултите за изстрелване на фау1 са в британски музей.

Руснаците докопват малко второстепенни немски инженери. Създават за тях специално селце и ги настаняват там да бачкат. Но бързо се оказва че никак не са полезни и ги пускат да се върнат в Германия.

Reply

ExtremeCentrePoint June 30, 2008 at 12:49

Русняците сами си го признават. Чети по-горе:

“Только одно Министерство авиационной промышленности Советского Союза собрало четыре тысячи научных трудов и более ста тысяч конструктивных и иных чертежей по самолетам (опытным, экспериментальным, серийным) и авиадвигателям.”

Reply

сойер July 1, 2008 at 7:25

те руснаците ако можеха да измислят сами нещо и сега щяха да измислят.нада.пълно мълчание.

Reply

Учителят December 19, 2008 at 1:53

Алонсо,

Що не мога да се сетя за някое значимо научно или техническо постижение на съвременната човешка цивилизация, което да е измислено от руснаци?

Като самолет, например, танк, автомобил, двигател с вътрешно горене или с реактивна тяга, шевна машина, хладилник, радио, електрически двигател или генератор (било постояннотокови или променливотокови), електронна лампа, транзистор или интегрална схема, компютър. Дори хиляди години преди Циолковски на китайците е била известна реактивната тяга.

А що се отнася до танка на войната Т-34, той може изобщо да мърда и шава благодарение на отхвърлена от Пентагона и открадната от ЧК конструкция на ходова част на американския изобретател Кристи.

Русия може да се похвали само с едната таблица на Менделеев, която е измислена на сън и сега се оспорва…

Като са толкова умни и са толкова богати на природни полезни изкопаеми с какво са се изхранвали и с какво продължават да се изхранват руснаците – само с добив и продажба на полезни изкопаеми. Дори не можаха да се научат да правят едно такова просто нещо като автомобила.

А що се отнася до първия реактивен самолет, Ме-262 НЕ Е дори първият немски реактивен самолет!!! Той е само първият немски реактивен самолет, който е участвал в бойни действия!!! Първият немски реактивен самолет е Не-178 на Ернст Хайнкел, полетял на 27 август 1939 г.

А първият реактивен самолет изобщо е направен от Боинг през далечната 1935 година, но е отказан от Пентагона като ненужен. Истината е, че той е изпреварил времето си с повече от 20 години.

Reply

kugelblitz January 16, 2009 at 19:34

сырой был самолетик неманевренный-немцы поняли к концу войны и планировали его преобразовать в бомбер.прав был гитлер,когда хотел использовать как истрибатель-бомбардировщик.на роль истрибителя планировали та-183 и проект мессершмидта-хенкель-162 был как истрибитель сложен в управлении и имел конструктивные недостатки(деревянное крыло-либо тяжело либо низкопрочно)
на поприще бомбера ме-262 добился больших успехов…

Reply

p.n.petkov April 27, 2009 at 22:55

Тоя, дето твърди, че руската авиация е крадена и създавана от чужди разработки е пълен идиот. Призовавам, всички, които имат някакво отношение към авиацията и пишат, много добре да се замислят, какви ги забъркват. Ако някой мрази руснаците може да отиде в Русия и да им го каже в очите, а не да измисля цялата тази помия!!!!!!!!!!!!!!!!

Reply

Reformed April 28, 2009 at 7:11

Петков,

Дай факти, стига празни думи и едновремски призиви.

Reply

Ernst Niekisch August 2, 2009 at 10:38

Reformed, щом пламтиш от такава страст към познание ще те светна, че кинескопът на клеясалия ти телевизор е разработен от руснак- Зворикин; също така, при производството на дизел за твоята трошка се използва химически процес, наречен “крекинг на Шухов”.
Както виждате, г-да, не се налага да се вадят “свещите на Яблочкин” от сандъка. А если честно, хули валить все на серого? Возьмите и сами что-то придумайте, вместо того, чтоб носиться с Атанасовым, который небось по болгарски и два слова не умел вякнуть.
P.S. kugelblitz, “истрибатель”, “истрибитель”- это че за слова? Че, анаша Ваша такого сорта? Бугога.

Reply

Иван March 1, 2010 at 18:38

Този коментар е изтрит. Правилата тук:

http://www.extremecentrepoint.com/?page_id=1578

Reply

Genady May 16, 2010 at 20:37

Относно горните коментари бих желал да допълня следното:
Ако Руския народ е дал нещо на цвета, то това е станало по времето на Царска Русия. В годините на “Великия Съветски съюз” има само едно единственно изключение – Гагари.

Reply

Иван December 5, 2010 at 10:46

Ами не са точно. Подобни установки се появяват по британските кораби още преди каюшата. Но са ползвани за ПВО. Това значи че ракетите им са много по-точни от тези на катюшата. И по-далекобойни. Иначе катюшата е доста ефективно, евтино и просто оръжие. А ракетите им имат прилика с тези дето са ползвани в Руско турската война.

Reply

Anonymous March 12, 2018 at 16:13

Това за бойните реактивни снаряди не е вярно – използувани са още през Кримската война – с почти нулев успех…

Reply

минаващ January 15, 2011 at 3:47

Мненията и фактите които се превеждат в статията са МЕКО казани едностранчиви. И изпълнени с омраза към така наречените “руснаци”. Само да припомня че под това понятие “руснаци” се крият множество народи. А така наречената “славянската” част са : Северна-родствена с балтите и германците и “южна” родствена с Украинци, Българи …. . Центъра на европейска Русия е доказана смесица от тези 2 разновидности. За справка фирма “Генея” – Швейцария април 2009.

Да СССР е взаимствал много неща от “запада” както и от Германия след 2-та световна. НО КОЙ НЕ Е …? Отговор: който не е могъл.
Да припомним само за Щатската Космическа Програма – тя е дело ИЗЦЯЛО на Вернер фон Браун и неговите сътрудници. Първите години работят за американските военни и създават ракетното въоръжение на САЩ. Когато легализират пребиваването му в САЩ Браун се отскубва от военните и ръководи на практика космическата програма на САЩ включително проекта “АПОЛОН”. Сатурн-5 е негова ракета – няма Сатурн-5 няма полет до Луната. Всъщност Браун е и шеф на програмата и дори на НАСА за известно време. Кенеди го моли да “дръпне” реч пред конгреса за да пуснат парите за “АПОЛОН”.
Проекта “Манхатън” НЕ БИ УСПЯЛ само с “американски” физици, макар и ресурсно обезпечен с над 150,000 работещи пряко или коственно и практически неограничено финансиране и ресурси. За сравнение Германците постигат подобни резултати с 100’ци пъти по малко човешки и паричен ресурс. Да прибавим и доставения от победена вече Германия обогатен уран, тежка вода … и т.н.
Химическия Бизнес – Дюпон и Фарбен Индъстриз имат общи съсобственици и преливат технологии в която поска си искат според нуждите на политиката и парите. Да припомня “Дюпон” е най-големия химически концерн по-това време, “Фарбън Индъстриз” най-големия в Европа и заедно с “Фолксваген” са гръбнака на промишлеността на третия Райх.

Царска Русия има Велики Математици, Инженери, Музиканти, Художници. Дори след погрома който устройват “болшевиките” в Русия и избиването на МИЛИОНИ – в СССР се появяват едни то най-големите математици и физици на нашето време.

Проблема е в Управлението на Човешкия и Промишлен Потенциал от “железните” комунистически кратуни и от ситемата: “който не е с нас е против нас”, “партията знае най-добре …. ” и т.н. …

И още нещо, “ИЗОСТАВАНЕТО” на СССР в областа на въоръжението от Германия ПРЕДИ 2-та Световна беше РАЗБИТО като МИТ от Виктор Суворов ( Владимир Резун). Който е запознат ЗНАЕ, който НЕ да прочете – огромно количество данни на тази тема. За самия Резун дали е “провокатор” или “западна подлога” или “предател” НЕ знам, а и не е важно за темата. Важното е че е ЯКО АРГУМЕНТИРАНО с факти.
СССР НЕ е изоставал от Германия дори напротив в началото на войната е ПРЕВЪЗХОЖДА почти по всички видове въоръжения. Не става дума за численост ( тя е ясна) а за КАЧЕСТВО на моделите и БОЙНИТЕ им показатели.
Крахът на СССР в началният етап на войната с Германия се дължи НЕ на липса на модерно оръжие а на УПРАВЛЕНИЕТО И СТРАТЕГИЯТА на тази държава в лицето на нейният тогавашен Партиен Елит, както и на Геополитическите Игри които се разиграват надхвърлящи понятието “държава” . Всъщност тези “игри” се играят и днес те не са спирали , и тук “държава” (Русия, САЩ, Япония, … ) е НЕОСНОВНО понятие.

Русия / Руската Империя не е просто държава ( голяма, богата, дива, силна, …. )
Русия е с ранг на ЦИВИЛИЗАЦИЯ, така както е Западна Европа, Византия, Рим, Китай, Индия, Древен Египет, Шумер, Вавилон-Асирия.
Музиканти, Художници, Математици, Писатели, Изобретатели, … известни и НЕизвестни.

А за Германците какво да кажем ? Ами това са ИНЖЕНЕРИТЕ на света последните 150 години. За преди това не знам, но знам че са Математици, Философи, Музиканти, Писатели, Физици, Химици … яка народност на която и разгонват фамилията периодично. Използват ги с други думи.

Reply

MajorMajor April 22, 2011 at 20:21

А, какво ще кажете за ТОКАМАК-а? Него, кой го е измислил?

Reply

филип June 29, 2013 at 22:28

Ако Миг-15 е краден то същото може да кажем за Сейбър-а,Дасо Ураган.Руснаците взели немски чертежи хм ми че след края на войната всеки краде от германците и това е факт.С изключение на британците те са били доста напред с материята.Французите взимат двигателите на БМВ които между впрочем се произвеждат на френска територия доработват ги слагат им форсажна камера и ги вграждат на самолетите Мираж-3 та чак до Мираж-2000.Американците освен от германците крадат и от англичаните прехващача English Electric Lightning.Като се замисля 90% от оръжието използвано сега е на базата на немски разработки.Просто защото средата на 40-те науката е била стигнала до такъв етап че е било възможно разработването им.Франция е била окупирана съответно нищо не са разработвали Англия както споменах са били доста напред с технологиите Глостър Метеор и тн.Руснаците и американците не им е пукало тъй като печелят войната а немците като обградени отвсякъде търсят вундервафена с който да обърнат хода на войната.Съвременните ракети Томахоук са наследници на Фау-1.Всеки се сеща за Фон Браун ама я се напънете да се сетите кой е Робърт Годард и първата ракета с течно гориво също така спомага за създаването на базуката и тн.Заглавието е погрешно няма нищо ракетно в Месершмит 262 по-правилно щеше да бъде ако бяхте посочили Ме-163 като модел.Руснаците не били създали нищо така ли не знаех:ами Борис Иванович Черановский,Сикорски,Жуковски и тн.Двигателите на Миг-15 са си баш английски Ролс Ройс с изключение на първият прототип Су-9 няма нищо общо с Ме-262 и не знам как може да бъде точно негово копие.При положение че Су-9 е еднодвигателен с централно разположен във фюзелажа на самолета двигател и делта крила.Миг-15 може да се каже че е повлиян от Focke-Wulf Ta 183 разработка на Курт Танк но същото можем да кажем за Ф-86 Сааб-29 и тн.След войната Танк отива в Аржентина и седи с още бивши служители на Фоке Вулф до 1955-та докато не пада от власт Хуан Перон след това екипът се пръска и повечето отиват в САЩ.Та това че видиш ли руснаците крали само не е точно така.А че руснаците крадът е вярно за мен най-бруталната кражба е на бомбандировача Б-29.Но Курт Танк никога не е бил в СССР така че не знам как е бил ръководител на проекта Миг-15.

Reply

Pete April 7, 2014 at 19:04

Руснаците винаги са крали и затова ако сега ги изолират, с тях е свършено. Те са унищожили напълно много от производствените мощности на бившия Съветски съюз. Спомнете сi клипа от You Tube, който показа как Путин се кчава да пробва новот “Жигули”. Усмивката му се стопи, когато колата отказа да запали от 3 пъти. Чак на четвъртото завъртане двигателят запърпори. Руснаците се пъчат със суперизтребители, но колко от протипите могат да бъдат пуснати серийно? Русия е 100% зависима от вноса. Изнася газ, петрол и много още суровини, но никакъв готов продукт.

Reply

anoi April 24, 2014 at 23:09

” Руснаците се пъчат със суперизтребители, но колко от протипите могат да бъдат пуснати серийно? ”
Sukhoi Su-30MKI – 194 as of March 2013
As of 2012 the China operates 76 Su-30MKK and 24 Su-30MK2
People’s Liberation Army Air Force – 59 Su-27 fighters
Russian Air Force – 359 Su-27 aircraft
MiG-29 – Number built – 1,600+
Venezuelan Air Force had 24 Su-30MK2 in service in 2008
Vietnam People’s Air Force had 24 Su-30MK2 in service in 2012
People’s Liberation Army Air Force had 73 Su-30MKK fighters in service in 2010
… etc.

Reply

anoi April 24, 2014 at 16:24

“Всъщност, много малко от военната техника на СССР е с руски корени. ”
T 34, КВ, Ил-2, ИС, БМ-13 Катюша … Всичкоto ” Made in China “

Reply

Anonymous March 12, 2018 at 15:50

Ако Фюрерът и Райхсмаршалът знаеха, че пилотите на Луфтвафе измерват разстоянието в ярдове, освен рицарските кръстове и пагоните и ушите щяха да им откъснат!

Reply

Cancel reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: