България е възлова стражева кула на крепостта Европа

by ExtremeCentrePoint on Sunday, 12 June, 2011 · 1 comment

in България, Ислям

Все повече и повече България ще се превръща в цел на емиграцията идваща от мюсюлманските държави. Трябва добре да се подготвим за това, да издигнем здрави стени, сигурна охрана и мобилни въоръжени сили способни да затворят турската сухопътна граница за 48 часа. Военноморските сили и Граничната морска полиция имат нужда от добре въоръжени бързоходни бойни единици способни да пазят крайбрежието ни от нежеланите гости. Това ще бъде новата роля на България в сигурността на ЕС.

{ 1 comment… read it below or add one }

Дръвчо June 14, 2011 at 5:35

Да, наистина идва времето на глобалните преселвания и нова миграция. И Европа трябва да има ясен отговор за тази ситуация. Да не става как с Италия…

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: