По национален продукт на глава от населението на Балканите, България е трета след Гърция и Хърватско

by ExtremeCentrePoint on Saturday, 11 June, 2011 · 0 comments

in България, Икономика

Турция, Румъния и Сърбия се нареждат зад нас.

Място/Страна…………… 2008………….2009………….2010

47 / Greece…………….. $ 31 700 ….. $ 31 000 ….. $ 29 600

67 / Croatia …………………………………………………$ 17,400  
89 / Bulgaria…………… $ 14 100 ….. $ 13 400 ….. $ 13 500
94 / Turkey……………… $ 12 300 ….. $ 11 600 ….. $ 12 300
96 / Romania…………… $ 12 600 ….. $ 11 700 ….. $ 11 600
102/ Serbia……………… $ 11 000 ….. $ 10 700 ….. $ 10 900
109/ Montenegro……… $ 10 400 …… $ 9 900 …… $ 10 100
112/ FYROMacedonia….. $ 9 700 ……. $ 9 600 ……. $ 9 700
124/ Albania……………… $ 7 500 ……. $ 7 700 ……. $ 8 000

Leave a Comment

Previous post:

Next post: