Социалното осигуряване в САЩ. Всички са доволни в една либерална система

by ExtremeCentrePoint on Tuesday, 27 February, 2007 · 9 comments

in USA

Американците нямат “социално осигуряване” в европейския смисъл на думата и са много прави. Конкуриращи се частни застраховки покриват разходите им за здраве и изплащат пенсийте. Те имат същите привилегии и услуги както в ЕС, но им струват много по-малко.
В САЩ всеки работник може да си открие спестовна сметка за здраве, която е освободена от данъци. В тази сметка предприятието, което го е наело внася опрделена сума – например 2 000$ всяка година. Тази сметка се управлява от частна застрахователна компания с нормални търговски права от типа MCO, Managed Care Organization ( която в България, ако това съществуваше, би могло да се котира и на Борсата).

Американската система за здравно осигуряване много ясно разделя различните типове здравни застраховки:
– текущите здравни разходи са финасирани от застраховки в конкуренция една с друга, с които клиента сключва модулни договори, съгласно желанието си. Всичко това на практика се реализира в Здравна спестовна сметка финансирана от работника и работодателя.
– незадължителните здравни разходи са финансирани от самите американци, които могат да доплащат остатъка непокрит от Здравната спестовна сметка.
– разходите по тежки и непредвидими болести се покриват от една друга застраховка, която в Северна Америка наричат -catastrophe.
Хората, които нямат възможността да сключат застраховка Здраве чрез работодател, могат да се застраховат индивидуално чрез Managed Care Organization .
Kакто виждаме американците плащат своята собствена здравна осигуровка и знаят във всеки момент с какво разполагат. Те не са съгласни да наливат пари в общия социалистически казан и да финансират една, по европейски безотговорна система. В същото време тази организация е по-човечна от европейския и събрат:
– здравните разходи на хората над 65 години се покриват от цялото общество, от Medicare чрез една аналогочна на МСО система.

– здравните разходи на инвалидите и маргиналите са покрити от данъците чрез Medicaid

Цената на Здравното осигуряване за американците е средно 5 000$ годишно, разпределена наполвина върху работодателя чрез МСО и другата полвина върху работника идваща от заплатата му. Същата цифра , средно за ЕС е 7 000$. Eвропейска система е близо 50% по-скъпа от американската, която е базирана на частни осигуровки и използва принципа на конкуренцията.
Ето и някои основни понятия:
РРО или Preferred Providers Organizations са частни застрахователни компании, които осигуряват работника чрез предприятието в което той работи. Работника има право да консултира само лекари и лечебни заведения одобрени от застрахователя.
НМО или Health Maintenance Organizations, групира в едно застраховател и довставчик на здравни услуги. Има три модела за функционирането и:
-Staff Model – здравните екипи са директно наети и плащани от НМО. Екипите лекуват само клиенти на тяхната компания.
- Group Model- екипите са плащани според броя на пациентите осигурен от застрахователя.
-IPA или Independant Practice Association – независими от застрахователя екипи са плащани за да предоставят здравни услуги на клиентите.
НМО са модуларни и еволютивни както и всяка МСО. 30% от американците са клиенти на НМО.
МСО имат и недостатъци – те се предлагат най-вече чрез фирмата работодател и не позволяват управление на капитала и риска от застрахования.

{ 9 comments… read them below or add one }

Иванов February 24, 2008 at 18:26

Много информативна статия. Трябва повече хора да я прочетат за да разберат, че в ЕС си е чист комунизъм.

Reply

boris August 28, 2008 at 14:31

В Америка е трудно да се лекуваш защото е много скъпо!Не
всички фирми осигуряват здравна осигуровка!

Reply

us June 22, 2009 at 3:06

съвсем различно е да си без здравна осигурвка в Европа и Уса, при първите имаш повече от 50% шанс да оцелееш, при вторите просто нямаш шанс. Отделно, че еднакви еднакви манипулации в Уса може да струват 10-100-1000 пъти повече, само не говорете, че качеството е в съпоставими пъти!!!
Всъщност Уса модела си го харесват само те, дори в Канада е Европейския модел, а не на съседите им.

Reply

znaiko September 19, 2009 at 22:41

pulna glupost i nekopetentnost. Da pazi gospod ot takiva “kompetentni” da im se vuzloji da raviat zdravna sistema.

Reply

Top4o October 16, 2009 at 10:50

Абсолютна глупост. В момента Medicare и Medicaid са пред фалит защото са ужасно тромави и неефективни и СКЪПИ. Същевременно тече обсъждане дали да не въведът и те европейският, свъщност световният модел всеобщо социално/здравно осигуряване. Толкова за “бленуваната” амариканска система. ;)

Reply

Anonymous December 2, 2016 at 20:39

Те са в фалит от когато се помня, да не фалираш ти първо

Reply

Ships January 7, 2010 at 22:39

Много интересно становище. Вижда се, че този модел не е напълно ефективен в условията на криза. Доказа се в по-бедните държави, а в САЩ може да се усети доста по-леко. Иначе моделът им на социално осигуряване, определено е далеч по либерален

Reply

Slavko February 15, 2011 at 6:45

В Америка още преди кризата, благодарение но доброто социално осигуряване, имаше 3.5 милиона бездомни и 40 милиона без иншуранс за здраве.

Reply

Роси May 31, 2013 at 14:00

@ Славко, какво общо имат бездомните?! Огромен процент от тях са бездомни по избор в една или друга степен. Да, Medicaid I Medicare имат проблеми: нарастващ процент хора, които ги ползват, а намаляващ процент на такива, които правят вноски; също покриват всички деца, независимо от статута на родителите- дори да си нелегално пребиваващ , децата са осигурени; не на последно място абсолютни злоупотреби от страна на здравните заведения и персонал. Ако се чудите по тази точка – почти няма американец, който да попълва сам огромната документация изисквана от застрахователните компании. Съответно здравните заведения правят “услуга” на хората, като им попълват документите по вътрешен ред. От там нататък е добрата им воля – дали човека ще провери изобщо изплащане на какви процедури се изисква и дали са правени изобщо, а като види дали ще разбере медицинската терминология е отделен въпрос. Някакъв баланс има благодарение на ценовата ставка на застрахователите за различните процедури и кои се покриват изобщо, но това зависи и от видовете застраховка. Изобщо проблеми да искаш, Но всички те идват от хората, а не от недъзи в системата! Всяка система е човешка направа и когато има социален елемент в нея, е само въпрос на време да има злоупотреби! Все пак, държавата има разпределителна роля и основно защитна, не е работа на държавата да предоставя здравни услуги, а само да е способна да регулира предоставянето на такива и да покрива разходите за определени социални групи.
В САЩ основния проблем е застаряващото население, което ще ползва все повече услуги, а вноските намаляват. Това е проблем на всяка система. Канада си имат огромни други проблеми в тази сфера.

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: