Как комунистите унищожиха Българската армия: Разгромът на българското офицерство след 9 септември 1944г.

by ExtremeCentrePoint on Wednesday, 10 November, 2010 · 130 comments

in България, История

524085_n

Няма по-черна дата в най-новата история на България от 9 септември 1944. Датата, на която с помощта на съветската армия 17 часа след нахлуването є в България бе извършен преврат и властта бе заграбена от комунистите.
Тъмночервен мрак покри хубавата ни Родина, в който взеха надмощие най-низките човешки страсти – завист, отмъстителност, омраза, жестокост.
Комунистите знаеха, че войската, по-специално командният є състав и особено офицерският корпус, е най-опасният им враг. Но те въпреки че се страхуваха от него, не можеха, а знаеха и че не трябва да го ликвидират изцяло и веднага, тъй като нямаха кадри от свои съмишленици, с които да го заменят, за да водят войната, която обявиха на Германия. И изпратиха войската ни да се бие срещу германците, като гонеха три цели. Първо, да създадат престиж на комунистическото ръководство на държавата. Второ, на основание дейното ни участие във войната срещу Германия след нейното завършване България да бъде призната от победителите за съвоюваща страна. И третата цел, за момента може би най-важната – войската и нейните командири – офицерите, да бъдат пратени далеч от страната и да бъдат ангажирани в бойни действия, които да им отнемат възможността да реагират и да противодействат на комунистите, когато разчистват сметки с противниците си и налагат с терор властта си.
От поставените цели те постигнаха само тази – третата. Българският народ обаче плати скъпа цена – 34 548 убити и ранени млади хора и огромни финансови средства за тяхната безсмислена и безрезултатна така наречена Отечествена война.
Офицерите дадоха най-голям процент убити – два пъти по-голям от този на всички убити български воини в тази война. И това е най-голямото, но и най-скръбното, жестоко и кърваво доказателство за проявените от тях чувства на дълг и жертвоготовност.
И наистина, офицерите взеха участие във войната само защото Родината ги призова да є осигурят чрез нея статут на съвоюваща страна, колкото и малка да беше вероятността за това. И те откликнаха на този зов, независимо че Родината в момента се управляваше от комунисти.
Военният министър генерал Дамян Велчев направи опит да помогне на колегите си офицери, като издейства прословутото 4-о постановление на МС, с което се освобождаваха от отговорност за минали деяния офицерите, взели участие в Отечествената война. Но още със самото оповестяване на постановлението комунистическата партия се обяви против него, организира митинг и „по волята на народа“ то беше анулирано.
За да поставят офицерите под пълен свой контрол, а и за да назначат на платени длъжности привържениците си, комунистите създадоха във всички поделения от рота нагоре освен войнишки комитети и институцията „политически офицери“ с длъжност „помощник-командир“. Тяхната основна задача беше да шпионират строевите командири – офицерите, а също да следят настроенията сред войниците, за да може навреме да се откриват „вражески“ изказвания, действия и тенденции и да се вземат мерки срещу тях.
В голямото си мнозинство помощник-командирите бяха прости и озлобени хора, които поради невежеството и мнителността си бяха в постоянен конфликт с командирите си. Всяка заповед на командира, преди да бъде изпълнена, трябваше да бъде одобрена от тях. Това нарушаваше основния принцип във войската – единоначалието. Ето защо помощник-командирът или политическият офицер беше един вреден придатък, чуждо тяло във войската, което рушеше дисциплината и намаляваше боеспособността є.
Въпреки пречките и унизителните условия, при което беше поставено,
офицерството изпълни с достойнство дълга си
и изнесе на плещите си и тази т. нар. Отечествена война със своето умение, професионализъм, дисциплинираност и саможертва.
И какво получи в замяна?
Още в навечерието и в първите дни след 9 септември 1944 комунистите в цялата страна започнаха невиждани по своите размери, жестокост и отмъстителност погроми върху всички, които по какъвто и да е повод бяха предизвикали в миналото тяхното недоволство и завист или които в момента застрашаваха и представляваха потенциална опасност за тяхната власт.
Жертви на развихрилия се терор станаха повече от 30 хиляди души, избити по най-зверски начин само в първия месец и половина след злокобната дата.
При тези набези на комунистическите шайки в жилищата на жертвите се извършваха безсрамни обири под формата на обиски, а също и изнудвания на близките им за пари с лъжливи обещания за тяхното освобождаване.
Важен обект на тези акции бяха офицерите, от които за периода септември – ноември 1944 бяха арестувани 1050 души.
Между избитите бяха ген. Атанас Стефанов, командир на IV армия, застрелян в Луковит на улицата, ген. Петър Цанков, началник на Школата за запасни офицери, хвърлен от V етаж на Държавна сигурност.
Много показателен за безграничната жестокост и подлост, с която започна и се провеждаше унищожването на офицерството, беше случаят в Хасково.
Партизани и политически затворници от този край правят предложение на командира на Хасковския полк полковник Велико Маринов да се организира официално побратимяване между тях и войската. Основанията са, че досега изключителни обстоятелства са ги поставяли с оръжие в ръка един срещу друг, но новата народна власт иска да ги обедини и да ги поведе заедно срещу общия враг – фашизма.
Предложението е прието. Пред щаба на полка са построени партизани, войници и офицери. Очаква се идването на командира на полка. Но когато той излиза от щаба с група офицери, започва съвсем изненадващо стрелба с шмайзери, след което на плаца лежат труповете на командира полк. Маринов, на кап. Иван Чукурлиев, пор. Начо Гюлмезов и на още 6 души офицери и подофицери.
Денят е 13 септември 1944, 16 часа. Мисля, че всякакъв коментар е излишен.
Не е възможно да се опишат всички подобни случаи. Но заедно с тези единични своеволни акции комунистите изработиха подробна и по-продължителна програма за пълния разгром на заварения офицерски корпус, принадлежащите към който бяха наричани с омраза и злоба „царски“ или „фашистки“ офицери.
Дългосрочността на програмата се налагаше само от актуалната за тогавашния момент задача – започването на бойни действия срещу германците, за които комунистите нямаха никакви подготвени кадри, но и от необходимостта част от това предопределено за унищожаване офицерство да бъде оставено по-дълго време на служба, за да обучи техните кадри.
Разбира се, удължаването на процеса за ликвидиране на българските офицери съвсем не попречи на неговото неотклонно, стриктно и жестоко провеждане, което се извърши на няколко етапа.
След вандалските избивания без присъди беше поставена за изпълнение следващата точка от програмата – т. нар. народен съд, една напълно противоконституционна по правомощия и състав институция, която включваше пак убийства, затвор и материално ограбване, но вече постановени и оформени с някакви присъди.
Този съд осъди 292 офицери. Ето само някои от тях, получили смъртни присъди и екзекутирани:
Генерал княз Кирил Преславски – регент
Ген. Никола Михов – регент
Ген. Теодоси Даскалов – министър на войната
Ген. Трифон Трифонов – началник на щаба на войската
Ген. Никола Наков – командир на I армия
Офицерите от Щурмовото артилерийско отделение – командира майор Иван Стоянов, кап. Димитър Пангаров, пор. Димитър Церовски и много други.
Общо избити без съд и присъда бяха повече от 35 души.
След като през 1945 дейността на „народния съд“ беше прекратена, съдебните преследвания продължиха чрез обикновените съдилища. Много офицери бяха осъдени на дългогодишен затвор, а полк. Антон Кръстев – на смърт, по съдебните процеси за формиране на антикомунистически организации, известни като „Цар Крум“, „Военен съюз“ и „Неутрален офицер“. Тези процеси се използваха за масова разправа с офицерите. Само „Неутрален офицер“ включваше към 120 обвинени.
При планомерното провеждане на програмата за разгрома на офицерите най-голям брой от тях бяха засегнати от уволненията. Така например до края на т. нар. Отечествена война бяха уволнени 956 офицери. Най-масовите уволнения обаче бяха извършени през 1946 с мотивировките „за груби фашистки прояви“ и „в интерес на службата“. Те обхванаха 1887 офицери.
Крайно недостоен и унизителен беше начинът, по който уволненията ставаха достояние на засегнатите офицери: те научаваха за тях преди всичко от дългите списъци с имената им, отпечатани в органа на комунистическата партия в. „Работническо дело“. Едва доста по-късно им беше връчвана заповед за това по служебен път.
Последните единични остатъци от разгромения вече „царски“ офицерски корпус бяха уволнени през 1958.
Но програмата не приключи с тяхното уволнение. То не беше достатъчно. Те трябваше да бъдат смачкани и обезвредени и като граждани. Защото комунистите знаеха, че тези хора, възпитани в родолюбие, достойнство и почтеност, никога няма да възприемат техните нереални, неосъществими и безнравствени идеи и практики. И затова след уволнението им от войската много от тях бяха пратени в концентрационни лагери или изселвани от местожителствата им и въдворявани в малки градове и села с целите им семейства.
Така например само в концентрационния лагер „Белене“ през периода 1951-1953 имаше 92 офицери, между които ген. Иван Вълков – бивш министър на войната, ген. Васил Баларев, полковниците Игнат Младенов, Светослав Будинов, Георги Преславски, Димитър Младенов, Христо Бърдаров – адютант на НВ цар Борис III.
А изобщо преминалите през различните комунистически концлагери офицери възлизат на не по-малко от 300 души.*
Формални основания за жестоките мерки спрямо офицерите бяха шаблонните, голословни и недоказуеми обвинения, че са фашисти, врагове на народа и че говорят против властта. А истинските причини всъщност бяха да се съсипят те и семействата им, а жилищата им да бъдат дадени на „заслужили другари“.
Във всички тези случаи съвсем ясно личеше безчовечната тенденция – колкото е по-голяма личната таргедия на „царския“ офицер, толкова по-добре.
Когато такива офицери кандидатстваха за работа или за следване в университета, щом се разбереше какви са били, веднага получаваха категоричен отказ. Затова немалко от тях, за да могат да изхранят семействата си, бяха принудени да стават хамали, каруцари, строителни и земеделски работници или общи работници по производителни кооперации и заводи.
Изобщо, съвсем няма да е пресилено, ако се каже, че цялата програма за разгрома на българското офицерство след 9 септември 1944 се изпълняваше напълно според чудовищната максима на Сталин –
„има човек – има проблем, няма човек – няма проблем“
Затова „царските“ офицери бяха убивани, изтезавани, изпращани в концлагери, принуждавани на робски труд, изселвани, уволнявани.
На всички участници във войната и завършили средно образование беше дадено правото да следват без предварителен конкурсен изпит желана от тях специалност във висше учебно заведение. Това обстоятелство, придружено с много късмет, даде възможност на някои от уволнените да преодолеят политическите бариери, да завършат второ – цивилно висше образование и да станат ценени лекари, инженери, юристи, икономисти.
Но общото за уволнените офицери беше, че каквато и работа да извършваха, те се отличаваха със своята дисциплинираност, трудолюбие и акуратност. Така бяха научени.
Днешните български офицери нямат никакви или много оскъдни сведения за служебния живот и човешката трагедия на своите предшественици, а тези сведения в повечето случаи са получени от политически пристрастни източници. Ето защо би било много желателно те да научат цялата истина не само за съдбата на своите колеги от недалечното минало, но и за този богат на поуки период от историята на Българската войска. Така връзката между минало и настояще ще се закрепи и заякне, за да може по образувания мост на приемственост да се насочат и предават и на бъдещите поколения офицери родолюбивите и морални традиции в Българската войска.
А тази много важна задача може да бъде достойно изпълнена от днешните офицери, които в голямото си мнозинство са искрено деполитизирани, демократично настроени и много добре подготвени военни специалисти.
Реформата, която успешно се провежда сега в Българската армия, има за цел да я освободи от всички несвойствени за нея функции и задачи, да редуцира числения є състав до оптималния размер и да увеличи още повече боеспособността є, за да бъде тя напълно в състояние да се справя с всякакви предизвикателства и да защитава целостта и независимостта на държавата.
С оглед на всичко това особено препоръчително е, ако в раздела на реформата, която засяга образователните програми на военните училища, се обърне изключително сериозно внимание на нравствено-възпитателното въздействие, за да може тези училища да бъдат генератори не само на отлични знания и умения, но в още по-голяма степен и на най-ценните човешки и воински добродетели – родолюбие, достойнство, чувство за дълг и отговорност, доблест, жертвоготовност.#

*Общият брой на офицерите от ВНВУ в Българската войска към септември 1944 беше 2804 души, при мирновременен състав на войската приблизително 120 000 души.

Любомир Банковски
съвместна публикация на вестниците Анти и Демокрация / 15.12.2000г.

{ 129 comments… read them below or add one }

Васил November 10, 2010 at 11:16

Дълбок поклон и вечна слава на войните и офицерите от Българската на НВ войска!

Reply

Hadji Dimiter November 11, 2010 at 20:00

Kato sin na bashta, oficer na o.b. NV caria na Bylgaria, voiuval v dvete fazi na voinata i pri zavryshtaneto si osyden ot t.n. “naroden syd” na 15 godini strog tymnichen zatvor, globa ot 150000 leva i otnemane na imushtestvoto, potvyrjdavam dostovernosta na statiata na G-n Bankovski i pojelava ma gadinite izvyrshili tezi gnusni dela i na tehnite naslednici da gi postignat syshtite myki i zlini koito prichiniha nam i na celia bylgarski narod. Bog zabavia no nikoga ne zabravia. Zapomnete tova izchadia adovi i se boite.

Reply

Ивайло Николов November 12, 2010 at 23:43

Поклон пред доблестните български войници и офицери. Комунистите са извършвали какви ли не зварства, не само срещу тези хора, а и срещу жени и деца. Моят прадядо е бил командир на взвод. Били са се е и срещу германците отново с този непобедим български дух, не защото са искали да победят заради комунистите, а защото са били истински мъже! Като са се върнали от фронта след 2 години прадядо ми е вкаран в затвора за 3 месеца без абсолютно никаква причина…. Авторът много добре е споменал, че комунистите са били най-ниския слой на обществото – прости, злобни, завистливи, отмъстителни. За огромно съжаление може би 80-90% от днешният български народ е такъв – всеки се заяжда, обижда, псува…. Циганите не са толкова прости колкото сегашните българи. Преди 9-ти септември е имало друга България и много се съмнявам, че ще се върне тази България.

Reply

nelzevul November 29, 2010 at 18:48

Извинявам се, че ще изкажа съмнения относно качествата на армейските офицери преди 9-ти септември 44-та, но има неща които силно ме интересуват за онзи период, а информацията е оскъдна.

Според вас какви са били взаимоотношенията – лични и по служба между офицерите от царската армия и офицерите от германските съюзнически части на наша и други територии?

Reply

Аспарух November 30, 2010 at 8:03

Личните взаимоотношения нямат никаква връзка с качествата им на офицери. А служебните – предполагам каквито е изисквал тогавашния устав.
А и не виждам връзката между взаимоотношението им с германците и униженията на които са подлагани от комунистите. Нормално е истествено е при смяна на властта да се подмени ръководния апарат. Но не е нито нормално, нито естествено този апарат да бъде унищожен морално и физически. Явно другарите са знаели че не са равностойни. А сравнението не е в тяхна полза. И са се постарали да няма с кого да ги сравняват.
А колкото до офицерските им качества – мисля че е достатъчно да проследиш участието им във ВСВ. И как се е справяла нашата армия. Информация за това има достатъчно. Качествата на офицера са важни в бой, а не в канцеларията.

Reply

nelzevul November 30, 2010 at 23:35

Мисля, че изследването на тези взаимоотношения и по специално – тези по служба ще покаже, че българският офицерски състав и играл ролята на подчинено звено в германската военна машина и като такова са изпълнявали задачи по реализирането на германските геополитически интереси, на които, знаем, по онова време се е гледало с недобро око или да си го кажем направо – през мерника на пушката. В този смисъл на наложените на офицерите наказания може да се гледа като инерционно явление, поначало предназначено за нацистите, които се явяват победени във войната. А мащаба на наказанието е малко или много пропорционален на щетите, нанесени от опита да се реализира тяхната стратегическа и геополитическа концепция.

Ако държите да поддържате теорията за зверствата на комунизма, рано или късно ще дойде момент, когато ще трябва да усъвършенствате тезата по такъв начин, че да отговаря адекватно и на тази особена гледна точка, чиито аргументи все повече ще се засилват с времето.

Reply

Иван December 1, 2010 at 7:51

За капитан Чудомир Топлодолски командир на 3/6 орляк.
Германски полковник от Командния пункт му заповядва да изпрати български самолети за охрана на петролните рафинерии в Плоещ, Румъния. Чудото отказва – “Нито една машина няма да пусна над Плоещ!”. Немецът е бесен, реве: “Заповядвам!” Чудото не трепва: “Аз служа на Българската авиация, а не на Германия!”. Някой може ли изобщо да си представи как звучат тези думи в онова време? Лудост! Пълно безумие, равнозначно на смъртна присъда. За щастие такава не последва, но Чудото е върнат на земята, под предлог, че има “разхлабени нерви”. С това не свършват тежките дни за българския летец. Напротив, те сега започват…
Войната свършва, идва примирието, а през 1946 кап. Топлодолски е задържан от новата власт и става обвиняем по делото “Неутрален офицер” и “Бягството на двама царски летци”. Оправдан е и в двата процеса, но дотогава изтърпява жестоки мъчения. В килията му го бият зверски, един от палачите дори му казва: “Няма повече да те бият. Ти надмина по издръжливост и биячите”. Но продължават с побоите, заливат го със студена война… Добре известни са разнообразните методи на комунистическата власт за разправа с “враговете”.
През 1948 г. Топлодолски е уволнен от армията. Учи право, но отказват да му дадат работа. Героят-летец, носител на ордени “За храброст” и проявил безпримерна храброст в небето над България става бетонджия. От шест сутринта до четири следобед бърка бетон, после още два часа работи друго, а от седем – в механотехникума. Ръководи бригада, с която строи сегашния стадион “Васил Левски”, работи в Медодобивния комбинат в Пирдоп, строи театъра в Стара Загора и още 150 театъра. “Само като погледне самолет, очите му се насълзяват…”, пише с болка в книгата си Овчаров.
Умира на 3 май 1987 г. Без да доживее края на това жестоко време, което го обрича на страдания и забрава. Без да получи приживе признание за делото си в защита на родното небе. Чудото. Летецът с младо лице и буен нрав, горд и смел до безразсъдство, любимец на пилотите, имали възможността да се бият рамо до рамо с него. Легендарният капитан на славния 3/6 изтребителен орляк. Виртуоз на висшия пилотаж и сложните авиационни техники….
… Бетонджия и сценичен работник. Строител на театри. Металург. Възможно ли е съдбата да бъде толкова жестока? Ще се убедим, че е напълно възможно. Защото случаят с Чудото не е единичен. В следващи публикации от поредицата ще проследим и други човешки драми, с които изобилства позабравената история на славната българска авиация.

Reply

nelzevul December 9, 2010 at 15:22

А на това доста време се чудих как да отговоря. Тъй като аз самия съм с долу горе по равно стаж в строителството и металургията, би трябвало да се обидя от изрази като:
“Бетонджия и сценичен работник. Строител на театри. Металург. Възможно ли е съдбата да бъде толкова жестока?”

Но тъй като по-голямата част от стажа си човека е изкарал в моята област, то аз се чувствам длъжен да взема тази част от биографията му, която вие оплаквате, под моя защита и ако трябва да доказвам, че такъв труд не е по-малко достоен от пилотския, а в много случаи се оказва дори по-опасен за живота и здравето на работника, от гражданското или фронтово пилотиране.

Reply

Иван December 9, 2010 at 15:34

Не е проблема в труда, а в принуждаването. Освен това готов кадър да се праща да работи нешо дето всеки може(не само като умения) е просто глупост. Ако беше в друга държава никога нямаше да се случи. Виж какви са изискванията при кандидатстване за летец и какви са за бетонджия. И кой може да стане летец и кой бетонджия.

Но ти не коментира дадените от мен примери за преследвани роднини.

Reply

иван December 9, 2010 at 17:29

Димитър Талев също е бил в лагер. А семейството му интернирано като врагове. За това какво ще кажеш. Че и той е шпионин и предател.

Reply

nelzevul December 9, 2010 at 18:37

Това, което аз си мисля за това, че е причината за отстраняване на човека от офицерския пост и от армията въобще е факта, че като офицер се е провалил в задачата да защитава родината. Няма значение колко смел е бил, колко достоен, културен и т.н. – просто се е провалил, тъй като под командването на царския офицерски състав е било допуснато България да изпадне в тежко вътрешно и международно положение. А вътрешнополитическата и външнополитическата обстановка след края на войната е била дори още по-сложна. Ето защо се е внимавало да не попадат провалили се хора на отговорни постове. Следователно за бившите офицери остава само да работят по-неотговорна работа, която се смята за недостойна, но това е положението – нищо не може да се направи.

По въпроса за репресии над семействата на провалилите се офицери, нещата са по-сложни отколкото се счита. На първо място – семейството на човека обикновено е наясно с неговата дейност. Сложността възниква от това, че възниква нуждата близките на въпросния човек да дадат оценка за неговата дейност. Оценките за дейността на близките почти винаги са субективни и са положителни, независимо дали от дейността на човека обективно са произлезли някакви щети или не. В случаите, когато вредните последици са доказани, близките изпадат в неприятната ситуация да защитават загубена кауза и така или иначе доброволно стават съпричастни и съотговорни за действията на близкия си. От това няма как да не произлязат вредни последици за семейството като цяло, поради факта, че преобладаващата позиция в обществото наоколо е точно противоположната на тяхната. В някои случаи близките на пострадалите от новата власт признават тяхната вина като обективна, а това много често се интерпретира като “принуждаване към публично отричане от роднината си”, тоест това, което се представя за някаква много жестока социална гавра от страна на комунистите. Да, наистина изглежда като гавра, ако се пропусне анализа и оценката на дейността на въпросния човек. Ами ако пък наистина е виновен, какво правим в такъв случай? Това не е всичко – към това можем да добавим и факта, че социалните науки по онова време не са били развити и специалисти по социология и психология в държавата е нямало. А оценките, които се дават от нас в днешно време почти винаги разглеждат тогавашните проблеми през призмата на развиваната още няколко десетилетия социология, без да си даваме сметка, че съвременните ефективни средства за социална интеграция не са били известни по онова време. Това не е проблем, който е съществувал само в България – потърсете и ще видите, че съдбата на германските колаборационисти почти навсякъде в Европа е била сходна с тази на нашите.

Освен това вече казах, сред всички случаи на осъдени шпиони е имало и някакъв процент грешки, които в условията на некачествената съдебна система тогава може и да са били повече от обичайното. Този въпрос можем да го разрешим само ако имаме достатъчно подробна информация и разглеждаме всеки отделен случай индивидуално.

Reply

Аспарух December 1, 2010 at 11:41

“В този смисъл на наложените на офицерите наказания може да се гледа като инерционно явление, поначало предназначено за нацистите, които се явяват победени във войната.”
Това тълкуване би имало логика ако гаврите се бяха случили веднага след преврата на 9.9.1944г. Вместо това тези офицери са пратени на фронта, изпълняват бещящо дълга си срещу бившите съюзници. И когато всичко свършва и комунистите се укрепват във властта тези офицери стават неудобни. И трябва да бъдат унищожени. Т.е и дума не може да става за “инерционно явление”. Унищожението на царските офицери е добре премислен ход.
Ако проблемът беше че те са служили с германци, нормално е да бъдат отстранени, евентуално някои от тях осъдени. Ако е проблемна дружбата им с германци, защо ги пращат на фронта срещу германци. Как комунистите са сигурни че няма да минат на германска страна? Сигурни са защото ги познават. Знаят че тези хора служат на България, и ще й служат до край. Защото така са възпитавани. Затова след войната започва унищожаването на българското офицерство. Защото комунистите са сигурни че тези мъже няма да се превърнат в марионетки и да служат на Русия. Тези мъже имат чувство за национален дълг и отговорност пред род и родина. Затова трябва да изчезнат-те и споменът за тях. За да не пречат.

Reply

.38super February 3, 2011 at 17:36

О, разбира се…като оставим на страна демагогията: Теория ли са зверствата на Комунизма, колега или факт според вас ?

Reply

АЛЕКС August 11, 2014 at 9:36

Абе да го тура на майка ти комунистически боклук…какви взаимоотношения бе боклук…от германиците не е умрял един български войник, напротив, Германия ни поднесе обединението на тепсия, докато комунягите най подло и гнусно ни хвърлиха във война с тях…трябваше да се бием срещу СеСеСеРе , срещу пияната червена пасмина…смърт за предателите на отечеството като теб!

Reply

genadi December 1, 2010 at 21:51

Я и аз да те питам, “другарю”, а какви бяха качествата на офицерите след 9.9.1944?

Reply

Иван December 11, 2010 at 15:02

Ами какво ще кажеш за преследването на цивилните.

Примерно за Д. Талев и Пешев. Те пък за какво са били гонене.

Reply

nelzevul December 12, 2010 at 13:59

Димитър Талев е гонен по политически причини – заради националистическата му позиция по отношение на Македония и западните покрайнини. Тези въпроси са много спорни и не е съвсем ясно кое е предателство и кое отговорна политика. Така например заради опита за присъединяване на някои от тези земи в предишни войни, се е случвало не само да не ги спечелим, но и да загубим още. Субективната преценка обикновено изглежда така: “Искаме си ги, пък каквото ще да става”, а обективната преценка е: “Тъй като резултата от посягането ще е ясен и ще ни вземат още земи след това, няма да предприемаме нищо и ще се стабилизираме в този вид”. От гледна точка на “обективистите” изглежда, че националистите не ги интересува нищо и непремено се стремят да орежат държавата още и то без ни най-малко да ги интересува, че повечето от претенциите им са същите такива орязвания при предните опити.

А пък Пешев е гонен най-вероятно заради твърде подозрителното му назначение за министър на правосъдието през 35-а, тоест, в периода, когато в страната не е съществувало Народно Събрание. С други думи, не е ясно кой, кога и на какво законно или конституционно основание го е избрал за този пост.

Reply

иван December 12, 2010 at 18:06

Значи Талев е преследван заради политическите си виждания, а не за конкретни извършени престъпления. Това не е ли тъпо.

Ясно е, че ком. власт е извършвала престъпления срещу хора, които имат по-инакво мислене от тях.

Като говорим за Пешев, защо и Кимон Георгиев не е “въдворен”. Той е бил от тарторите. А правителството от 35-та е доста по-позитивно от превратаджийското от 34-та.

Всичко това показва само комунистите какви са били престъпници. А тогава комунизма е бил от типа “сталинизъм” – най-жестокия който е съществувал. Занеш ли, че не правя много разлика между комунисти и фашисти. Разликата между едните и другите е като в токсичността на стрихнина и цианкалия. Но в България комунистите правят много повече престъпления от колкото крайно десните. Жалко и за едните жертви, жалко и за другите. Най-ме е яд, когато страдат децата. Независимо дали са тези от Ястребимо или такива, които са деца на офицери и др. от преди 9-ти. Аз не оправдавам действията на властите по-някои въпроси преди 9-ти, но и не оправдавам действията на ком. партия от самото и създаване. Тя винаги е говорела за борба и унищожение. Винаги е била против Българския народ и винаги е слушала СССР и коминтерна. Като се пишат за антифашисти защо не почнаха партизанско движение от 09.1939 а чак от 22.06.1941. Това е 100% ясно. Като говорим за шпиони и диверсанти. комунистите са най-големите.
Дадох ти пример с капитан Топлодолски, който си е жертвал поста, но не е пуснал наши самолети за защита на Плоещ, независимо от немците. После… после комунистите са го били като… фашист. Виж политиката на България за войски на исток, за евреите. А не се сещам да има примери БКП да е отказвала на каквото и да е ниво нещо на СССР след 9-ти. Кой е по-голям шпионин?

Reply

nelzevul December 12, 2010 at 21:17

“Значи Талев е преследван заради политическите си виждания, а не за конкретни извършени престъпления. Това не е ли тъпо. ”

Да, от днешна гледна точка изглежда доста тъпо, но ти отказваш да приемеш, че е имало и други времена, в които съвсем нормално са се приемали разни други неща. Малко хора знаят, че в първата половина на 20-ти век всички по-големи и по-малки държави и империи са си правили геноциди, изселвали са и са заселвали разни етноси в и извън териториите си и това на никой не му е правело впечатление. Освен това за съвсем нормално се е считало да се правят експерименти с хора и това се отнася почти за всички държави в онзи период от време. В този ред на мисли, не е било странно да опандизят някого ако излезе в центъра на Ню Йорк или Лондон и започнеш да говориш на висок глас колко е хубав комунизма или фашизма. Ако поразсъждаваме още малко, ще видим, че Талев не просто е бил инакомислещ, но в някакъв период е имал възможност упражнява политическото си инакомислие с помощта на някои средства за масова информация (книги, списания, вестници). Такава дейност вече го поставя в опасното поле на политическата пропаганда.

“Като говорим за Пешев, защо и Кимон Георгиев не е “въдворен”. Той е бил от тарторите. А правителството от 35-та е доста по-позитивно от превратаджийското от 34-та.”
Не съм много сигурен защо Сталин го е пощадил този – може да е бил двоен агент. А правителството от 35-а няма никакво значение как ти ще го оцениш, то си остава незаконно и неконституционно и всеки министър в него отговаря лично за себе си и за дейността на цялото министерство въобще, което не ми изглежда никак малка тежест на плещите на Пешев. Трябва да призная, че комунистите по отношение на него са проявили изключителна милост.

“Всичко това показва само комунистите какви са били престъпници. А тогава комунизма е бил от типа “сталинизъм” – най-жестокия който е съществувал. ”

Всъщност, как ще измерим коя система по онова време е била най-жестока? Мисля, че ако сравняваме сталинския комунизъм с другите актуални за времето си – фашизма и империализма/капитализма, може да се окаже, че точно той е най-добрия. Едните тровят в газовите камери и заравят в масови гробове милиони, другите се прицелват с бомбардировачите в най-цивилните зони и сипят бомби, че и атомни. За японците и китайците още по-малко ми се говори. Съжалявам, че е така, но много от тези неща тогава не са се считали за престъпления. Освен това тази част от хората, които са вършели такива неща през войната е трябвало да бъдат наказани някак след нейния края и по едно стечение на обстоятелствата тъкмо комунистите е трябвало да влязат в ролята на съдници у нас. Във Франция например, след освобождението, по памет са убити 20-на хиляди поддръжници на германците, чак след което се сетили, че може да организират съд. А французите продължават да бъдат колониална империя и след войната, чак до 62-а година, през което време жестоко е експлоатирали местното мюсюлманско население, потушавали кървави бунтове и накрая, това, което преляло чашата – правили ядрени опити близо до населени места, като и до днес в някои райони радиацията превишава нормата.

Казвам тези неща не за да оправдавам някоя от страните, а за да покажа, че използването на съвременни оценки за минали събития е неправилно. Тогава други критерии са се ползвали за определяне на виновност и невинност и тогава те са били правилни. Цялата демокрация, каквато я знаем днес, с нейните оценки възниква чак по-късно и се развива още по-дълго, за да достигне до днес и да се ползваме от нейните средства и морал.

“Като се пишат за антифашисти защо не почнаха партизанско движение от 09.1939 а чак от 22.06.1941. Това е 100% ясно. Като говорим за шпиони и диверсанти. комунистите са най-големите.”
Не мисля, че ти е ясно напълно, но ще опитам да ти обясня. Тй като смятам, както обясних в друго мое съобщение, че Сталин се е надявал да не воюва с Германия, а тя да воюва със западните империи, е издал заповед тукашните партизански и подривни групировки да са притаят ниско в тревата и да не дишатм, само и само да не дадат повод на Германия да нападне на изток. Чак след като тя действително напада на изток, режима на работа на местните структури се променя рязко и започва въоръжена борба против германските части и техните поддръжници. В това не виждам нищо странно, подло или жестоко – просто добро стратегическо поведение, съгласувано (или ако искаш – ръководено от) с Москва.

“…но и не оправдавам действията на ком. партия от самото и създаване. Тя винаги е говорела за борба и унищожение. Винаги е била против Българския народ и винаги е слушала СССР и коминтерна.” Е, айде, чак пък винаги. Имали са си съвсем редовни и мирни политически партии, движения, вестници. Въобще, докато не са започнали да ги забраняват, доста добре са се развивали по мирен път (поне тук в България). В Русия по време на революцията такова нещо не е било възможно, тъй като царския режим е едноличен и се предава по наследство. Плюс това се знае, че самата революция избухва точно в най-критичния за ПСВ момент и практически довежда до капитулацията на Русия. Знае се, че Ленин и Троцки са изпратени и финансирани от Швейцария, за да свършат тази диверсия, след което назначават огромен и жесток репресивен държавен апарат, с който пък Сталин започва да се саморазправя след като идва на власт. Нещата се представят така, че да не се различават репресиите на властта преди Сталин и тези по негово време – за целите на пропагандата целия период се представя като една голяма кървава маса с етикет “Комунизъм”. На практика обаче става дума за два различни враждуващи комунистически блока и когато първите (ленинисти и троцкисти) са били на власт са итребвали другите, после идват другите – сталинистите и започват да ловят и изтребват първите. Предполагам не е трудно за сещане, че първите са коминтерна, а вторите са “социализъм в една отделно взета държава”.

Reply

Иван December 1, 2010 at 11:14

Подобна съдба чака и безстрашния пилот Борис Велянов Дамев, племенник на небезизвестния Даме Груев, постигнал 7 въздушни победи и носител на орден “За храброст”. Отличил се като отличен боец по време на Символичната война, той показва храбростта си по-късно и срещу германците – обстрелва наземни военни цели и осигурява бойните действия на “щукарите”. Едва успява да се измъкне жив от последния си боен полет – на крилото му зее дупка, човек да се провре през нея. Уволнен е само шест месеца преди стажа си за пенсиониране. Безработен. Жена му е съкратена, защото е съпруга на царски офицер. По-късно постъпва на работа във фабриката за аналинови бои “Колориска”, където се пенсионира. С дробове, увредени от отровните изпарения. Вместо да го изпратят в санаториум, принуждават го да обикаля из софийските болници. Умира през 1978 г.

Reply

elena January 12, 2016 at 12:51

Една поправка. Борис Велянов Дамев е ВНУК на Даме/ Дамян Груев/. Командир на ескадрила, която пази София по време на бомбардировките. Завършил е в Италия висша школа за летци, царски офицер. Работеше в завод *Асен Златарев* на гара Искър като апаратчик при получаването на натриева основа , с вредности, които се знаят, на 3 смени по 8 часа.Разведен, в прекрасни отношения с бившата си съпруга и всичките и роднини.Един неозлобен човек, въпреки всичко, което е преживял.Къщата на родителите му на бул. Христо Ботев е разрушена по време на войната и той живееше в сутерен. Бащата Велян Дамев е лекар.Поклон пред паметта на един достоен българин!

Reply

Иван December 1, 2010 at 11:19

Поручик Христо Костакев – шест въздушни победи в един бой, носител на орден “За храброст”, артистичен и талантлив летец. От самолет “Месершмит” 109 се прехвърля на Як-9 и се бие в Отечествената война, успявайки да се завърне жив след това и да заживее мирно със семейството си в България. През 1946 г. Е уволнен без предупреждение и за 48 часа е изхвърлен заедно с жена си и двете си деца от Божурище. “Царски офицер”. Става учител по математика в прогимназия, завършва “Финанси”, но мизерията го тласка да те захване с тежка физическа работа. След много молби го вземат в селскостопанската авиация – пръска памукови насаждения в Судан. На 19 юни 1994 г., тежкоболен и неподвижен, забравен и обиден, умира този български герой.

Reply

Иван December 1, 2010 at 11:19

Полковник Кръстю Атанасов, участник в 13 въздушни сражения, оцелява, за да стане ковач в един цех на ул. “Софроний” в София. Работи като техник, поправя брави. Живее с четиричленното си семейство в стая три на три. “Аз бях командир и ако исках да избягам, можех да взема един самолет и ето ме в Италия, в Бари, но не го сторих!”, казва за себе си той.
Командирът на 2/6 изтребителен орляк Асен Ковачев е арестуван от новата власт след войната. Донасят му авиаторската униформа в килията и лежи с нея. Изкарва една година в занданите на РО-2, въпреки двата си ордена “За храброст”. После кандидатства медицина, но го изключват. Записва се и в Строителния техникъм, но зачертават името му с червена линия.

Reply

Иван December 1, 2010 at 13:16

Да поставяш под съмнение престъпленията на комунистите е все едно да отричаш избиването на евреите. Смятам, че и в България трябва да има подобен закон като в Германия и отричането на престъпленията на комунистическия режим да се преследва.

Reply

genadi December 1, 2010 at 21:58

Една единствена грешка направиха офицерите- не застанаха на Дунава и не се биха с комунягите! Какво са очаквали? Милост? Зачитане? Свобода за България?
Защо не спазиха клетвата която бяха дали – да защитават Царство България? Ако се бяха сражавали срещу сатанинският комунизъм, нямаше да ги стигне тази жалка и злочеста съдба- да станат за гавра на неграмотните въшливи червени изроди!

Reply

nelzevul December 1, 2010 at 23:29

Тази логика също е нож с две остриета. Ако според вас признак на героизъм от страна на офицерите и войниците е заставането на границата и браненето на родината от тежковъоръжени чуждоземни империалисти, то защо тези действия не са били извършени няколко години по-рано против немските войски? Повечето хора са единодушни в това и отговарят с аргумента, че понеже съгласно Ньойския договор българската армия е чисто символична като численост и най-значимата сухоземна сила си остава кавалерията (подкрепена от не особено добра артилерия), то противопоставянето на тази армия срещу изключително тежката немска бронетехника по онова време би било чисто самоубийство. Като имаме предвид това, как бихме си представили евентуалното противопоставяне на същата тази българска армия срещу още по-тежко въоръжената и многочислена армия на СССР?

В онези условия тогава България е имала общо два пътя, по които може да поеме и те съответстват на двата полюса на съюзниците, победили Германия. Единия полюс е групата Англия-Франция-САЩ, другия е СССР. При положение, че западните сили току що са ни бомбардирали доста садистично, а малко след това обстановката се е нагнетила почти до крайност, след като е станало ясно, че западните сили са склонни с лека ръка да унищожават цивилно население с новооткритото си супероръжие – атомната бомба, то избора на посока изглежда доста добре обоснован, а други пътища освен тези двата пред нас не е имало.

Що се отнася до това защо комунистите са пратили на фронта офицерите с войската, ще отговоря, че поради защото трябва да пратят нещо на фронта, а не разполагат с друг ресурс, са пратили тях. Те са знаели, от една страна, че досегашните български сътрудници на германците най-вероятно няма да поискат да се обърнат, защото тенденциите са изглеждали непоклатими – Германия твърдо губи войната и от друга страна – едно такова действие би затворило всичките им пътища за връщане в родината.

““В този смисъл на наложените на офицерите наказания може да се гледа като инерционно явление, поначало предназначено за нацистите, които се явяват победени във войната.”
Това тълкуване би имало логика ако гаврите се бяха случили веднага след преврата на 9.9.1944г.”
Според някои анализи сътрудничеството между българските и германските офицери не се е ограничавало само до структурно взаимодействие между двете системи, но в сферата на обмена на информация. По принцип е добре известно, че информационното сътрудничество носи значително по-траен характер от чисто структурното и дефакто има отношение към разузнавателните служби на други държави, вкл. нацистка Германия. С по-прости думи казано, някаква част от офицерите са били германски информатори или направо казано – шпиони. Известно е на всички власти – нови, стари, добри или лоши, че тази категория хора първо – много трудно се идентифицират правилно и второ, че представляват много сериозна заплаха заплаха за държавата, тъй като биха могли да служат и на вргаг, който разполага със супероръжие, което имат готовност да употребят и срещу българския народ. Ето защо, според мен, взетите мерки са много тежки и свързани с немалко грешки в идентифицирането. Но ако повечето действащи юристи от съдебната система до 44-та са били повече или по-малко в услуга на чужда имперска цел, то заменилите ги съдници от “народния съд” обезателно трябва да са имали много по-ниска квалификация от тях и грешките, допуснати от тях трябва да са били доста повече. Така или иначе претенции за изрядност на тяхната работа не може да има, доколкото дори в наши дни, 21-ви век доста по-развитата съдебна система също допуска голям брой грешки. В условията в които са работели, може да се каже, че е нямало никакъв шанс за нещо по-справедливо. Отказа от разследване и съдене на опасните шпиони обаче би бил значително по-неблагоприятен за държавата и народа.

Примерите, които ми давате с летците ми показва, че тези хора все пак са се реализирали в обществото и са работели нормална работа като останалите граждани. Не вярвам да сте очаквали, че само защото са били едни от малкото летци, после ще ги турят в шезлонг и ще им зачислят лични самолети. Те просто са били натирени да участват в друга битка, икономическа. Трябвало е спешно да се преструктурира България и от изостанала селскостопанска държава да се превърнем в индустриално развита. Тази битка може да се води само с чукове и лопати. Навярно някои от вас си мислят, че работенето е за по-низшите същества, но трябва да ви кажа – не е толкова лесно и просто да се построи сграда, съоръжение, машина. Нужни са значителни усилия, и физически и умствени за да има добър резултат накрая.

Reply

Иван December 2, 2010 at 7:22

>Примерите, които ми давате с летците ми показва, че тези хора все пак са се реализирали в обществото и са работели нормална работа като останалите граждани. Не вярвам да сте очаквали, че само защото са били едни от малкото летци, после ще ги турят в шезлонг и ще им зачислят лични самолети. Те просто са били натирени да участват в друга битка, икономическа. Трябвало е спешно да се преструктурира България и от изостанала селскостопанска държава да се превърнем в индустриално развита. Тази битка може да се води само с чукове и лопати. Навярно някои от вас си мислят, че работенето е за по-низшите същества, но трябва да ви кажа – не е толкова лесно и просто да се построи сграда, съоръжение, машина. Нужни са значителни усилия, и физически и умствени за да има добър резултат накрая.<

А защо са били бити пребити и унижавани и уволнени. Ти знаеш ли какво е един летец преждевременно да бъде спрян от полети – все ено, че е убит.

Reply

Иван December 2, 2010 at 10:07

Примерите, които ми давате с летците ми показва, че тези хора все пак са се реализирали в обществото и са работели нормална работа като останалите граждани.

Нормалната работа за един летец е да бъде летец. А не нещо друго! Знаеш ли колко струва обучението му?

Reply

Аспарух December 2, 2010 at 15:52

“Нужни са значителни усилия, и физически и умствени за да има добър резултат накрая.”
Нужни са също така и знания. Каква е логиката да отстраниш знаещ и можещ човек, имащ освен това нужния опит, а да сложиш на негово място някои който тепърва започва да се учи. Комунистическата е ясна – наши и ваши. Заради тази “логика” след 44 г. България започва да изостава. Докато тук партизаните се учили, в нормалния свят хората са използвали наличните кадри за да се развиват. Това важи с еднаква сила за всички свери на живота. И навсякъде партийния секретар имаше повече власт от директора.
“Навярно някои от вас си мислят, че работенето е за по-низшите същества”.
Май точно по времето на комунизма се появи лозунга “учи мама, за да не работиш”.
Никой не смята че работата е за “низшите”. Но всеки трябва да прави това което наистина умее.

Reply

вувузел December 16, 2010 at 13:03

Баси глупака си нелзевул,
Я си спомни кой обяви война на България!
Германия или СССР? Ако германците ни бяха обявили война бъди сигурен, че достойните ни офицери щяха да се сражават за родината. Ама то май тогава комунягите бяха съюзници на Хитлер все още (до 21.06. 1941)

Reply

nelzevul December 16, 2010 at 14:47

Би трябвало да е ясно, че без обявяване на война, СССР не може да влезе тук и да разгони немските танкове.

А ако германците ни бяха обявили война, офицерите щяха да се сражават смело и без съмнение, да изгинат до крак, като така оставят немските войски да вилнеят и да заравят цивилното население в масови гробове. Ето защо за тези неща се мисли предварително. Всяка стратегия се мисли предварително. Някой вече спомена, че е било леснопредвидимо, че Германия ще загуби от половината свят, така че офицерите нямат никакво извинение, че са заели губеща позиция.

А въпросния съюз на СССР с Германия, т.нар. пакт Молотов-Рибентроп, вече споменах, че смятам, че това е мярка, която Сталин е приложил за да отклони първото нападение на Хитлер на изток и да го назначи на запад. Временна мярка, докато произведат още танкове и засилят отбраната на източния фронт.

Reply

Иван December 17, 2010 at 7:19

Ами, че германците са си тръгнали бе! Още преди обявяването на войната!

Reply

VUVUZELSKI April 21, 2016 at 3:44

Абе тъпанар,последния германски влак натоварен със суровини от СССР за Германската Военна машина минава Съветско-Германската граница в 02:00.Войната започва в 04:00.Всичко това се случва на 22.06.1941Можеш да си направиш труда да излъжеш по “умно”.Сталин щял да прави танкове…,но защо изнася суровини за Германия?Както се вижда германците стигат до Москва за 3 месеца и само с помоща на Съюзниците избягва поражението!

Reply

ATANAS VASILEV September 29, 2018 at 7:23

Една единствена грешка направиха офицерите- не застанаха на Дунава и не се биха с комунягите! Какво са очаквали? Милост? Зачитане? Свобода за България?
Защо не спазиха клетвата която бяха дали – да защитават Царство България? Ако се бяха сражавали срещу сатанинският комунизъм, нямаше да ги стигне тази жалка и злочеста съдба- да станат за гавра на неграмотните въшливи червени изроди!

Това е абсолютно верно. Друг е въпросът, че не от тях е зависело дали България да участва или не във войната и на чия страна. За това най-вече са били отговорни правителствата на Багрянов и Муравиев, а малко преди тех – о`Бозе почившия Цар Борис Трети, който, воден от добри намерения не помогна на Германия със своята 400-600 хилядна войска да спечели войната още преди Англия и Америка да открият Втория фронт. Фантасмагориите, че видите ли, “…ако изкарам войската срещу руснаците то тя ще премине на тяхна страна барабар с духовата музика” бяха опровергани от ген. Иван Колев още през 1917-та.

Reply

Аспарух December 2, 2010 at 7:58

“Ако според вас признак на героизъм от страна на офицерите и войниците е заставането на границата и браненето на родината от тежковъоръжени чуждоземни империалисти, то защо тези действия не са били извършени няколко години по-рано против немските войски?”
Доколкото знам същите офицери и войници не са заставали на границата са бранят родината и от тежковъоръжените съветски империалисти. Явно са осъзнавали че не е от полза за България. Също както при навлизането на немските войски. Още повече че германците влизат като съюзници, за разлика от руснаците които ни обявяват война.
Темата за пътищата на развитие след войната нямат връзка с темата. И бъди сигурен че никой не е питал населението за тово. Но едва ли запазването или унищожаването на едно съсловия ще промени хода на историята. Ако не греша трибунала в Нюрнберг осъжда на смърт саво 3 германски офицери (не съм сигурен за цифрата но съм сигурен че беше едноцифрено число) за престъпления прец войната. А тук т.н. “народен съд” убива над 10000.
Темата за изпращането на фронта я намесих като доказателство че не личните взаимоотношения между български и германски офицери са причина за униженията.
Възможно е някои офицери да са били шпиони. Затова казах “нормално е да бъдат отстранени, евентуално някои от тях осъдени.” Но това не е причина да отстраниш всички. Но комунистите действат на принципа на Сталин – има човек, има проблем.
А и така е по-лесно – защо да се напъвам да мисля, ако избием всички ще убием и предателя.
А “реализацията ” на летците само доказва че комунистите никога не са оценявали кадрите. И не са се интересували от възможностите им. Те не делят хората на специалисти и аматьори. Делят ги на наши и ваши. И разбира се издигат нашия. Няма значение че нищо не разбира. Ама е наш. Ако мислеха можеха да използват тези обучени кадри. Дори и само като инструктори на бъдещите летци. А не да ги пращат в Русия. Срещу заплащане разбира се.
Помисли какво би станало ако изпратиш проф. Иван Илчев да пасе овце в Родопите, а овчаря поставиш за ректор на СУ. Защото точно това са правили комунистите.

Reply

Иван December 2, 2010 at 10:46

Ако мислеха можеха да използват тези обучени кадри. Дори и само като инструктори на бъдещите летци. Ами те бяха използвани за това. Обучиха няколко партизански випуска и после бяха натирени.

Reply

Аспарух December 2, 2010 at 11:16

Може да са използвали отделни хора. Повечето веднага след войната са изхвърлени на улицата. Или арестувани като “врагове на народа”. За всички определението “царски офицер” е затваряло врати и е пречело да се реализират там където биха били полезни.

Reply

Иван December 2, 2010 at 11:24

Всички инструктори са били ползвани до46-47. А след това изгонени. А това са били хора от класа…. Изключителни личности. Срам и позор за комунистите.

Reply

nelzevul December 3, 2010 at 9:31

Би трябвало да отчитате това, че шпионските мрежи са много трудни за разкриване и дори при максимално умствено усилие от страна на властите не могат да бъдат напълно отстранени. Ето защо е неуместно да смятате, че защото ги е домързяло да мислят, затова за всеки случай комунистите са отстранили всички офицери от отговорните постове. Освен това би трябвало самите офицери да са осъзнавали, че някаква част от техните колеги се явяват национални предатели и би трябвало активно да участват в тяхното разкриване, но пък е ясно, че нито те, нито кой да е друг в държавата (освен самите шпиони) нямат необходимата квалификация в шпионските науки. Кой може да каже дали сред изброените от вас летци не е имало шпиони? Все пак всеки шпионин задължително си създава имидж на честен и почтен способен гражданин. Обаче някакви мерки е трябвало да бъдат взети и са взети – най добрите, които са били във възможностите на новата власт, носещи недостатъците на цялостната подмяна на кадрите. А за боя който са изяли – съвсем очевидно е, че при ниската квалификация на разследващите, този метод за разкриване на шпиони е бил най-ефективния с който са разполагали, и все пак резултатите са били слаби, тъй като е известно, че шпионите нямат навика да споделят своето назначение в службата, в която работят и битите просто няма откъде да са знаели кои от техните колеги са били нередовни, а самите шпиони са се държали досущ като невинните.

Към това можем да добавим и особеностите на стратегическата ситуация. Царската войска с всичката й техника не би могла да бъде боеспособна срещу свръхмодерната за времето си и доста многочислена потенциална вражеска войска. В тази светлина не изглежда твърде ненормално този “отрасъл” да бъде пренебрегнат, а специалистите му – преориентирани в други отрасли. А новите техники, които постъпват на въоръжение по-късно са толкова принципно нови, че преквалификацията на старите пилоти така, че да могат да боравят с новата техника би била почти като да започнат да ги обучават от нулата.

На основание тези две обстоятелства, аз считам, че комунистите са взели най-доброто възможно решение, въпреки получилите се заради това неромантични странични ефекти, например сълзите в очите на пилота, за които споменахте.

Reply

Аспарух December 3, 2010 at 10:17

Шпиони винаги е имало и винаги ще има. По целия свят. За това във всяка държава има контраразузнаване. Да открива такива шпиони. И за да работи добре и трябва приемственост. А когато всички опитни кадри са с етикет “враг на народа” няма как да стане. Освен това говорим за физическо и психическо унижожаване на царските офицери, а не за “отстраняване от отговорните постове”.
Царската войска е била достатъчно боеспособна срещу германците. Има достатъчно примери за това. А по-голяма глупост от това да изхвърлиш старите кадри защото въвеждаш ново оръжие няма. По същата логика ако си купиш нова кола не трябва да караш повече. Защото 20 год москвич и 2 год мерцедес нямат нищо общо.
А новите техники не са толкова принципно нови. Дали стреляш с пушка или автомат няма голямо значение, балистиката на снаряда не се променя, и за витловия и за реактивния самолет важат едни и същи физични закони. Освен това воюването не е само преки бойни действия. Стратегията и планирането преди атаката са много по важни. А за това иска опит и знания. Това са неща които царските офицери знаят много по-добре от “прославените партизански командири”. Най-малкото за това че има огромна разлика дали се биеш срещу редовна войска или селски стражари, дали водиш 100 човека, или 10 000.
А “отрасълът” армия изобщо не е преднебрегнат, даже напротив. Комунистите поддържат армия в пъти по-голяма от царската.
За последното съм съгласен – комунистите са взели най-доброто решение. За тях. Унищожили са всеки който е или може да им бъде някаква конкуренция. И не само преките участници в събитията, а и техните наследници-това че дядо ти е бил стражар автоматично те ограничава навсякъде – образование, работа. А ако е баща ти да не говорим.
Но дали това е било полезно за България?

Reply

Иван December 3, 2010 at 12:01

>А новите техники, които постъпват на въоръжение по-късно са толкова принципно нови, че преквалификацията на старите пилоти така, че да могат да боравят с новата техника би била почти като да започнат да ги обучават от нулата.<
Да бе да! Ти май не си запознат с техниката!
Як9 и Ме109 по какво се различават бе еееей! Да не кажем, че Як-а даже е по- слаб в автоматиката и др. подобни системи. С другата техника като равнище е същото. Но техниката не е толкова важна, важни са хората. На твоята логика с твоето мислене (понеже сега сме в НАТО), трябва да те хванем да те пратим в нещо като Белене, да изтормозим семейството ти, после да ви интернираме в Родопите или в някое др. далечно кътче. И после…. после да кажем, че си бил добре, и че така е трябвало. А да питам лекарите с какво ще навредят на комунизма, че и такива са гонили.

Reply

Бате Влади January 13, 2017 at 15:02

Ба си дървения философ. Комунистите извадиха цяла “плеяда” съветски шпиони в царската воиска, той ми говори за германски шпиони. Явно ставаш за “помощник-командир” или по съвременному – политически клакьор на защитниците на комунистическите зверства. Намери поне един доказан “немски” шпионин в българската воиска и после сравнявай мъглата в главата си с тая на сталинските сатрапи на коминтерна, които призоваваха за “съюз с братския германски народ”, а после обърнаха работите та сичкото останал свят стана “фашиски”. Добре са те обучили в библиотекарските одаи, но си твърде глупав да се надяваш, че някой ще ти се върже на ментетата, които представяш като своя философия. Айде беж в Луковит,там си търси събеседници.

Reply

nelzevul December 3, 2010 at 12:07

“Шпиони винаги е имало и винаги ще има. По целия свят. За това във всяка държава има контраразузнаване. Да открива такива шпиони. И за да работи добре и трябва приемственост. А когато всички опитни кадри са с етикет “враг на народа” няма как да стане.”
За опитността на контраразузнавачите може да се съди единствено от резултатите от работата им по разкриваемостта на шпионските мрежи. А приноса на царските служби по отношение разкриваемостта на германската шпионска мрежа е почти нулев при все, че сме сигурни, че тази шпионска мрежа е съществувала и е била достатъчно стегната. От това може да се направи само извода, че самите царски служби са били напълно овладяни от германците, а приемственост от тях, разбира се, трябва да се избягва на всяка цена. Мисля, че е достатъчно разбираемо това.

За психическото и физическото унищожаване вече казах – тези хора са принадлежали към обществен слой, в който освен тях е имало най-голямо съсредоточаване на неприятели на България. А свестните офицери и контраразузнавачи също са имали възможност да общуват по един или друг начин с новата власт – имали са прекрасна възможност да дадат своя принос и да помогнат за разкриването на истинските шпиони. Няма информация да са го направили, което може да се случи само по две прияини. Първата – съзнателно прикриват своите колеги, което ги прави съучастници в шпионската мрежа. Втората – не знаят кои са шпионите, което автоматично означава, че са некомпетентни.

За смяната на оръжията и промяната на нужната квалификация – нещата не опират само до “въртене на кормилото”. Ако на този летец му дадат да ремонтира реактивен самолет, най-вероятно няма да се справи, освен ако не го обучат специално. И не само това – тук става дума за огромна военна инфраструктура, която тепърва трябва да се изгражда и с която те не са обучени да работят. Хайде да погледнем и от друг ъгъл. Пилотите (а може би и другите военни специалисти) в царската армия най-вероятно са се били обучени от германски инструктори. Така или иначе, германската военна наука се е оказала в по-слаба позиция от тази на СССР. В този смисъл е правилно това, че комунистите са пратили новите пилоти да се обучават при тези, които по-добре са воювали във войната.

“А “отрасълът” армия изобщо не е преднебрегнат, даже напротив. Комунистите поддържат армия в пъти по-голяма от царската.”
Имам предвид, че е пренебрегнат като безполезен във вида, в който е заварен и е пристъпено към изграждането на нова по-ефективна система от нулата. Мисля, че това не е било чак толкова вредно за България.

А за последващите несправедливости, за които говориш, случили се на децата и внуците на заподозрени предполагаеми шпиони не мога да кажа нищо, докато не се запозная с някой конкретен случай или докато не видя някакви достоверни сведения за мащабите в които се е случило това явление.

Reply

Аспарух December 3, 2010 at 16:22

Съмнявам се че е имало германска шпионска мрежа в България. Страните са съюзници и вероятно са обменяли достатъчно информация. Което обезмисля поддържането на шпиони. Това са излишни разходи в съюзническа страна. Нещата са се развивали по същия начин както след 44 г с СССР. Аз не съм чул да е разкрит нито един съветски шпионин през периода 44 -89 г. Значи ли това че хората работещи в тези отдели са некомпетентни и предават националните интереси. Отделен е въпроса че шпионажа и контрашпионажа са теми за които не се “бие барабан”. Създаването на шпионин отнема време и средства. Никой няма интерес да разкрива структурите си. Какво се случва знаят само определени хора.
Но темата беше за унищожаването, а не за уволняването на тези хора.
А това чия военна наука е по добра можеш да съдиш от факта че Германия воюва 7 г., сама, на няколко фронта, срешу половината свят. При започване на войната руснаците имат над 3 пъти превъзходство в техниката, за жива сила да не говорим. И цяла година отстъпват, без не могат да спрат щурма на немците. Спасяват ги зимата и огромните разстояния.
“Имам предвид, че е пренебрегнат като безполезен във вида, в който е заварен и е пристъпено към изграждането на нова по-ефективна система от нулата”
Тази армия, в “безполезния” си вид няма загубена битка от 50 год. По скоро водачите и са хора със самочувствие, които няма да служат на чужди интереси.

Reply

Иван December 5, 2010 at 10:22

>А за последващите несправедливости, за които говориш, случили се на децата и внуците на заподозрени предполагаеми шпиони не мога да кажа нищо, докато не се запозная с някой конкретен случай или докато не видя някакви достоверни сведения за мащабите в които се е случило това явление.<

Ами ето горе пише за пилотите.
Дядо ми е имал приятел лекар(бил е началник на военната болница в Плевен но доста преди 45). Бил е в Ловеч и Белене. Семейството му няколко години не е знаело къде е. Спасил се е по случайност. Излекувал жената на коменданта на лагера от някаква болест, за която другите лекари не могли да и помогнат. За това коменданта успял да издейства му освобождение. После… Ами после интерниране в друго населено място. Не са разрешили на сина му да кандидатства във ВУЗ. Както и на дъщеря му. Ами на колко хора дето не са искали да влязат в ТКЗС не е разрешено следване на децата им. В моето село има доста примери за това.
А те дори не са били шпиони! А дори и да са били, какво са виновни децата им?

Reply

Иван December 5, 2010 at 10:36

За смяната на оръжията и промяната на нужната квалификация – нещата не опират само до “въртене на кормилото”. Ако на този летец му дадат да ремонтира реактивен самолет, най-вероятно няма да се справи, освен ако не го обучат специално. И не само това – тук става дума за огромна военна инфраструктура, която тепърва трябва да се изгражда и с която те не са обучени да работят. Хайде да погледнем и от друг ъгъл. Пилотите (а може би и другите военни специалисти) в царската армия най-вероятно са се били обучени от германски инструктори. Така или иначе, германската военна наука се е оказала в по-слаба позиция от тази на СССР. В този смисъл е правилно това, че комунистите са пратили новите пилоти да се обучават при тези, които по-добре са воювали във войната.

Ами реактивните самолети идват 51 година. Доста по-късно. Освен това правилата на въздушния бой се променаят когато се появяват ракетите въздух-въздух(МиГ19П като такъв идва някъде 56-59г).
А какво е станало.
1. Царските летци са обучили няколко големи випуска(така наречените партизански) с млади пилоти.
2. След това са били изхвърляни систематично от авиацията.
До 1951г в СССР не са пращани пилоти за обучение. Як9 е усвоен първо от царски летци. Същото важи и за Пе2, ИЛ-2…. Тези хора подготвят кадрите на бъдещите ВВС и после ги изритват като безполезни. Спокойно са могли да случат до пенсия(ами това е щяло да стане до края на 50-те).
3. Когато комунистите заменят старите летци се случват страшно много катастрофи поради надценяване на възможностите на пилотите(липса на опит и др.) Така че ВВС от към техника са били добре екипирани, но от към екипажи не. Колко успешни прехвата са извършени над нарушители до 50г. Това говори за ефективността. Подмяната на кадри трябва да става бавно и без удари иначе става зле.

Колкото до шпионите. Ами ако тези офицери са били такива за хитлерова Германия. То след войната такава вече не е съществувала!

Reply

Иван December 5, 2010 at 13:59

А за това какво ще кажеш:

За капитан Чудомир Топлодолски командир на 3/6 орляк.
Германски полковник от Командния пункт му заповядва да изпрати български самолети за охрана на петролните рафинерии в Плоещ, Румъния. Чудото отказва – “Нито една машина няма да пусна над Плоещ!”. Немецът е бесен, реве: “Заповядвам!” Чудото не трепва: “Аз служа на Българската авиация, а не на Германия!”. Някой може ли изобщо да си представи как звучат тези думи в онова време? Лудост! Пълно безумие, равнозначно на смъртна присъда. За щастие такава не последва, но Чудото е върнат на земята, под предлог, че има “разхлабени нерви”. С това не свършват тежките дни за българския летец. Напротив, те сега започват…
Войната свършва, идва примирието, а през 1946 кап. Топлодолски е задържан от новата власт и става обвиняем по делото “Неутрален офицер” и “Бягството на двама царски летци”. Оправдан е и в двата процеса, но дотогава изтърпява жестоки мъчения. В килията му го бият зверски, един от палачите дори му казва: “Няма повече да те бият. Ти надмина по издръжливост и биячите”. Но продължават с побоите, заливат го със студена война… Добре известни са разнообразните методи на комунистическата власт за разправа с “враговете”.
През 1948 г. Топлодолски е уволнен от армията. Учи право, но отказват да му дадат работа.

Може ли този човек да е фашист и да сътрудничи на немците. Той се опълчил срещу тях още преди девети.

Reply

nelzevul December 3, 2010 at 19:10

“Съмнявам се че е имало германска шпионска мрежа в България.”

Можеш да се съмняваш в това единствено ако си уверен в добронамереността на германското ръководство. При гарантирано наличие в държавата преди 9-ти септември на руски шпиони и партизански подривни движения, вероятността да не създадат местни контраразузнавателни структури е минимална. А когато става ясно, че съветското контранастъпление е станало необратимо и ще има отстъпление, направо си е сигурно, че е последвало унищожаване на документи и привеждане на създадените местни информационни структури в режим на дълбока законспирираност.

“Нещата са се развивали по същия начин както след 44 г с СССР. Аз не съм чул да е разкрит нито един съветски шпионин през периода 44 -89 г. Значи ли това че хората работещи в тези отдели са некомпетентни и предават националните интереси. Отделен е въпроса че шпионажа и контрашпионажа са теми за които не се “бие барабан”.”

Естествено, никоя власт няма интерес да разкрива своите шпиони, но пък има много голям интерес да разкрие вражеските. Затова няма да чуеш за разкрити съветски агенти в периода 44-89 година. Интересното в случая е, че няма да чуеш и за разкрити западни агенти – голям брой репресирани са осъдени с обвинението, че са западни шпиони, но след падането на комунизма се извършва масова реабилитация на осъдените и те от “шпиони” стават “почтени интелигентни граждани”, които са били репресирани със скалъпени обвинения, предимно от завист, че са толкова интелигентни. До последния човек. Има достатъчно информация за това във вашия сайт – всички осъдени са невинни, няма нито един шпионин, което е много подозрително в условията на разразилата се веднага след ВСВ Студена Война.

“А това чия военна наука е по добра можеш да съдиш от факта че Германия воюва 7 г., сама, на няколко фронта, срешу половината свят. При започване на войната руснаците имат над 3 пъти превъзходство в техниката, за жива сила да не говорим. И цяла година отстъпват, без не могат да спрат щурма на немците. Спасяват ги зимата и огромните разстояния.”
Това вече е малко извън темата, но ще коментирам. Анализите, които си чел по въпроса изглежда представят нещата така, сякаш руснаците със всичка сила са се опитвали да спрат германското нахлуване, но не са успели и това е признак на слабост. Обаче аз смятам, че сме длъжни да предположим, че руските генералски кръгове съвсем целенасочено са използвали стратегията на “въвличане на противника да се бие на далечен фронт”, комбинирана с “блокирането им на тази дълбочина в определени месеци от годината”. Или с други думи казано, мисля, че както разстоянията, така и сезона са много добре обмислени и умело използвани като фактор във войната. Има и обективни причини да се смята така – масираното противопоставяне близо до границата би направило германската авиационна инфраструктура максимално ефективна, докато в стратегическа дълбочина е минимално ефективна, а максимално ефективна е тяхната собствена. Така руснаците реализират основното правило за водене на войни – минимизиране на загубите. Все пак трябва да се признае, че загубите за СССР са били потресаващи. Това някои специалисти го отдават на следния фактор – основната част от техниката използвана във войната е от вид, който не е бил използван до момента в други войни и въпреки, че и едните и другите разполагат с приблизително един и същ клас въоръжение, германците влизат в СССР с двугодишен боен опит от западните фронтове. Това е особено ценно при авиацията, тъй като оръжия от типа ПВО не е имало тогава (тоест единственото средство против вражеските самолети са били собствените самолети, използвани във въздушни битки) и за германците е било възможно да нанасят удари от въздуха по съветските наземни сили без да могат достатъчно ефективно да се защитят от това. А това са жертви, и още жертви – почти само едностранно. Затова е нормално да е била търсена възможността със стратегическата дълбочина, до където самолетите не могат да долетят, освен ако не бъде изградена съответстващата инфраструктура в германския близък тил. Но това е забавяне – строителни работи, строителните обекти пък са цел на диверсантите и т.н.

“Тази армия, в “безполезния” си вид няма загубена битка от 50 год. По скоро водачите и са хора със самочувствие, които няма да служат на чужди интереси.”

Не знам защо аз виждам пък, че и в двете световни войни офицерството е служило на чужди имперски интереси, и в двата случая германски. Освен това крайните резултати от всяка война поотделно, която са водили е отрицателен – много земи са ни били отнети и много репарации сме платили, което недоумявам как би способствало за повишаването на самочувствието на който и да е в държавата, особено на военното ръкводство.

Reply

Иван December 5, 2010 at 10:14

За военната наука.

Немската е със сигурност по-напред. Ами я виж СССР кога правят действащ радар! Действащ реактивен самолет? Ракетите ФАУ? И много други. СССР има успех в танковете – там наистина са водещи. Но във останалите неща са много назад. Така и нямат до края на войната сериен изтребител със скорост над 700км/час. Същото важи и за съветската армия. След чистките в края на 30-те се оказва без командири.(Я, че тези чистки на офицери за комунистите си е било нормално нещо – нали за това е темата).

Германия губи заради лошата си политика, а не заради техниката си и армията. Принудена е да се сражава на 3 фронта. И това е заради “Великият” фюрер. Не забравяйте, че СССР е получил и доста голямо количество американско оборудване. Да не говорим за технологии. Доста от руските металообработващи машини след войната са копия на американски и западни образци.

Reply

nelzevul December 5, 2010 at 12:24

Няма как да не ги бъркам, след като с участието на военните през 34-та става преврат, който предопределя политиката като каквато я знаем чак до следващия преврат.

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82

Reply

Иван December 5, 2010 at 13:25

Нисшите офицери поручик, капитан и др. не могат да направят кой знае какво. А тарторите са същите като през 34.

За първата световна – почти няма такива дето са завършили в Германия.

Ти искаше конкретен пример с преследване на близки и роднини от новата власт. Не коментираш нищо за него!

Reply

Аспарух December 5, 2010 at 23:08

“При гарантирано наличие в държавата преди 9-ти септември на руски шпиони и партизански подривни движения, вероятността да не създадат местни контраразузнавателни структури е минимална.”
Не съм казал че няма местни разузнавателни структури. Но те едва ли са били немски. По-вероятно е германците да са получавали данни от българското разузнаване.

“А когато става ясно, че съветското контранастъпление е станало необратимо и ще има отстъпление, направо си е сигурно, че е последвало унищожаване на документи”
А когато стана ясно че другарите изпуснаха мандата някои подпали партийния дом.
“направо си е сигурно, че е с цел унищожаване на документи”.

“Естествено, никоя власт няма интерес да разкрива своите шпиони, но пък има много голям интерес да разкрие вражеските. Затова няма да чуеш за разкрити съветски агенти в периода 44-89 година.”
Така е. През този период съветските не бяха вражески. Защо тогава през 39-44 г. германските да са вражески?

Относно тактиката на отстъпление и изтощаване на противника може и да си прав. Тя се използва от всички армии още от средновековието. Но в книгите си Виктор Суворов описва коренно различна ситуация. Голяма част от неговите разкази се потвърждава смислово от доста други. Не мога да цитирам имена или линк. Намирал съм ги из нета. В общи линии се свеждат до това че плановете на съветското командване са били да наложат комунизма над цяла Европа. Не мога да твърдя че е вярно, но фактът че смъртната присъда на Суворов не е отменена въпреки “перестройката” говори че не всичко е измислица. (основанието за издаването й е предателство и издаване на държавна тайна. Той е офицер от съветската армия, участник във ВСВ).

“Затова е нормално да е била търсена възможността със стратегическата дълбочина, до където самолетите не могат да долетят, освен ако не бъде изградена съответстващата инфраструктура в германския близък тил. Но това е забавяне – строителни работи, строителните обекти пък са цел на диверсантите и т.н.”
Збравяш че тогавашните самолети не са се нуждаели от асвалтова писта. Било достатъчно да има равна поляна. А такива из степите колкото искаш.

“Не знам защо аз виждам пък, че и в двете световни войни офицерството е служило на чужди имперски интереси, и в двата случая германски.”
Пропускаш (неволно или не) нещо много важно.Германия е единствената страна която от ПСВ насам обещава пълно изпълнение на българските национални тежнения. И докато може удържа на обещанието си. Предишните 3 войни са били на местно ниво и нямат отношение с “великите сили”.
Т.е. тези офицери са работили и са се жертвали за интересите на България. Благодарение на същите тези “велики сили”, (в това число и любимата “матушка Рус”) България е поставена в положение да не може със собствени сили да реализара националното си обединение. Нормално е да търси силен съюзник. И го намира в лицето на Германия, която също търси правата си срещу ограниченията на Ньойския договор. Тя предлага национално обединение. Русия предлага “договор за взаимопомощ”. Същия като на Беларус, Литва,Латвия и т.н. Всички знаем какво се случва после.

Reply

nelzevul December 7, 2010 at 19:16

“Не съм казал че няма местни разузнавателни структури. Но те едва ли са били немски. По-вероятно е германците да са получавали данни от българското разузнаване.”
При положение, че нашите служби се явяват подчинено звено, обслужващо германските стратегически, политически и др. интереси, нищо не ме спира да ги наричам германски, та дори и до последния човек да са били в българските служби.

“А когато стана ясно че другарите изпуснаха мандата някои подпали партийния дом.
“направо си е сигурно, че е с цел унищожаване на документи”.”
Абсолютно си е така – никога и през ум няма да ми мине да твърдя нещо друго. Явно е стандартна процедура при политическите процеси от такъв мащаб.

““Естествено, никоя власт няма интерес да разкрива своите шпиони, но пък има много голям интерес да разкрие вражеските. Затова няма да чуеш за разкрити съветски агенти в периода 44-89 година.”
Така е. През този период съветските не бяха вражески. Защо тогава през 39-44 г. германските да са вражески?”
През своето време никой не разкрива своите агенти или тези на приятелските държави, но пък активно се търси отговрност за евентуалните вредоносни действия на предишната власт. Всички са го правили, дори про-царските правителства са преследвали даже екзекутирали земеделци в периода 23-а – 25-та година.

“Относно тактиката на отстъпление и изтощаване на противника може и да си прав. Тя се използва от всички армии още от средновековието. Но в книгите си Виктор Суворов описва коренно различна ситуация. Голяма част от неговите разкази се потвърждава смислово от доста други. Не мога да цитирам имена или линк. Намирал съм ги из нета. В общи линии се свеждат до това че плановете на съветското командване са били да наложат комунизма над цяла Европа.”
Това щеше да е много страна и сензационна информация, но има някои подробности, които поставят нещата в по-особена светлина. Работата е там, че в ония години поне три световни центъра са имали планове за налагане на своя си модел не само в Европа, но и в света като цяло. Едните са Англия-САЩ с техния либерално-капиталистически модел, СССР с техния комунизъм и Германия с техния националсоциализъм. Може и да не се говори много за това, но и за трите системи в техните територии е било характерно използването на концлагерни мерки и геноцид, просто за победителите във войната тези неща се говорят най-малко. Въобще, защо се смята че Суворов разкрива някаква тайна, след като Коминтерна е бил съвсем реална и публична структура и съвсем доброволно е публикувала плановете си за “световна революция”, тоест това е било известно не само на службите, но и на обикновените граждани по онова време. Така че сензации и разкрития от този тип могат да предизвикат най-много смях, и евентуално учудване при по-неграмотните в политическо отношение.

“Пропускаш (неволно или не) нещо много важно.Германия е единствената страна която от ПСВ насам обещава пълно изпълнение на българските национални тежнения.”
А може би ти пропускаш, че Германия не прави това безвъзмездно, а в замяна на това да си сложим главата на дръвника в условията на супергигантско геополитическо сътресение. Откъдето и да го погледнеш, такава “помощ” е точно противоположна на нашите национални интереси. Или с други думи – когато някой ти поднася на тепсия това, което ти се полага (или ти се е полагало преди, но си го проиграл), не очаквай нищо добро да излезе от това.

“Збравяш че тогавашните самолети не са се нуждаели от асвалтова писта. Било достатъчно да има равна поляна. А такива из степите колкото искаш.”
Е, може и така да е, но инфраструктурата, обслужваща авиацията изобщо не се ограничава само дио пистата. Трябват работилници за ремонт и обслужване, резервоари за гориво, железопътна или пътна инфраструктура за доставка на горивото и амунициите и др.

А що се отнася до Ньойския договор – всъщност тежките мерки наложени от него не са просто от кефа на великите сили, а като наказание за тежко провинение. Ще е добре да прочетем историята на ПСВ отново, за да разберем в какво се състои провинението, но накратко – причините са сходни с тези, докарали ВСВ.

Reply

Аспарух December 7, 2010 at 21:23

“През своето време никой не разкрива своите агенти или тези на приятелските държави, но пък активно се търси отговрност за евентуалните вредоносни действия на предишната власт.”
Така е. Сам си отговориш защо няма осъден за предателство след 89 г. И защо няма осъден “мафиот” в този период. За съжаление комунистите все още управляват България (ни ги бъркай с правителството).
“Въобще, защо се смята че Суворов разкрива някаква тайна”
Може би не е тайна за разузнавателните служби по света. Но за населението СССр беше представен ката жертва. И след като коминтерна “съвсем доброволно е публикувала плановете си за “световна революция”” защо се преследват хората които го казват публично.
“А може би ти пропускаш, че Германия не прави това безвъзмездно”
В междудържавните отношения никой нищо не прави безвъзмездно. Но при възможни алтернативи – да се унижиш и евентуално да получиш нещо, или да искаш своето пък каквото ще да става, за достойния човек няма място за колебание. Кучешкия живот определено не е мечта на тогавашното ръководство на страната(за разлика от днес). Ако водачите на априлското възстание търсеха само изгодата още щяхме да сме провинция Румелия.
“Трябват работилници за ремонт и обслужване, резервоари за гориво, железопътна или пътна инфраструктура за доставка на горивото и амунициите и др.”
Може и да си прав. Но аз поне не съм чул за война приключила поради липса на гориво и амуниции. Има ли желание се намира начин.
“А що се отнася до Ньойския договор – всъщност тежките мерки наложени от него не са просто от кефа на великите сили, а като наказание за тежко провинение. Ще е добре да прочетем историята на ПСВ отново, за да разберем в какво се състои провинението, но накратко – причините са сходни с тези, докарали ВСВ.”
И не само ние. За да не се стигне до ТСВ.

Reply

Иван December 8, 2010 at 6:05

Забележете, че и Швеция е в подобно на България положение. И тя има икономически отношения с Германия през войната. Швейцария също. Но в тези страни няма партизански движения на комунистите. А и никой не ги съди. Ресурсите дадени от Швеция са несравнимо повече от тези на България.

Reply

nelzevul December 9, 2010 at 15:05

“Може би не е тайна за разузнавателните служби по света. Но за населението СССр беше представен ката жертва. И след като коминтерна “съвсем доброволно е публикувала плановете си за “световна революция”” защо се преследват хората които го казват публично.”
По ми е интересно защо в този вид възгледи се пропуска факта, че самия коминтерн с цялото му ръководство са били обект на преследване и екзекуции по времето на голямата чистка, наредени лично от др. Сталин? Има версии, които твърдят следното – разузнаването докладвало на Сталин, че германците интензивно извършват някои дейности. Първо – увеличават с бързи темпове военната си мощ, второ – предявяват териториални претенции относно големи площи в Европа, трето – насъскват гражданите си срещу евреите (чиято концентрация е най-голяма в източна Европа и най-вече Полша) и комунистите (всъщност, тогава други комунистически държави освен СССР не е имало, следователно няма срещу кой друг германците да се подготвят да воюват). На основание на тези данни, Сталин решава, че някакви западни влиятелни кръгове се опитват да сблъскат челата на СССР и Германия като насъскват Германците срещу Съветския Съюз, и насъскват Съюза срещу Германия. Сталин пресметнал, че този сценарий е неизгоден за него и за СССР, тъй като след изтощителната война, независимо кой я спечели, от запад ще дойде свежа масивна сила, която да надделее над изтощения победител (така или иначе е смятал, че той ще е победителя от такъв сблъсък и като цяло не се е объркал). Затова той се замислил как да направи така, че Германия да не нападне него, а да атакува на запад, като в този вариант би се оказало, че СССР ще е свежата сила, която накрая ще надделява над изтощените воюващи. За да може да се осъществи този план, той решил да принесе в жертва на Германия цялото ръководство на революционната организация, наречена “коминтерн”. И така възниква идеята за голямата чистка. Съответно през това време много коминтерновци се разбягват по света и започват да пишат книги, в които естествено не пишат “ние сме лоши коминтерновци и искаме да завладеем света”, а пишат “ние сме интелигентни образовани хора, а там едни лоши чичковци искат да ни убият”. Тази мярка повлиява на Германците, но за малко – много бързо те се обръщат отново на изток и атакуват с главните си сили “правилния” противник – СССР. Би трябвало да е ясно, че през това време са се разбрали със западните “противници”, че все пак най-добре ще е първо да ликвидират СССР, а после да да се разбират или да воюват помежду си. Все пак е доста подозрително, че по време на източното настъпление, западните съюзници не предприемат никакво настъпление в гръб на Германия, независимо от това, че имат по-силен флот и авиация.

Reply

Бате Влади January 13, 2017 at 15:11

Айде още един “историк” се пръкна. Що не почнеш от Адам и Ева и богоизбрания народ на Зиези? Фантасмагориите без документални доказателства са си чиста проба фантасмагории. Направо си за “ленинска” награда за хипотезата що Сталин избил намколкоси коминтерновски кретени. Айде сега извади още десетина теории що е избил и всички останали.

Reply

Бате Влади January 13, 2017 at 15:30

Когато идва 22 юни, няма “Западни съюзници”. Има “Източни съюзници” и това са Сталин и Хитлер – нападат Полша и я разделят. В Брест, на 29 септември 1939г. РККА и Вермахта (Кривошеин и Гудериан) правят съвместен военен парад на победата над Полша. В последствие Хитлер завладява Франция и Бенелюкса и Сталин го поздравява официално с телеграма, публикувана в съветската преса – точно след разгрома на английския експедиционен корпус при Хале. Хитлер атакува Англия още през юли 1940г. а в това време Сталин го снабдява с всичко необходимо за една голяма война – жито, въглища, нефт. Сталин е този, който напада Финландия (Зимната война), без да се интересува от мнението на световните сили и за това СССР е изключен от ОН като агресор. И как искаш всички на Запад да се втурнат да му помагат, щом още е съюзник на Хитлер? По пакта Молотов-Рибентроп? И веднага след началото на Междусъюзническата война от 22 юни да се хукнат да воюват с Германия (кой САЩ, който не е воюваща страна? – Франция и Англия са обявили война на Хитлер, САЩ не са засегнати и са неутрални, до момента на нападението над Пърл Харбър, или изнемогващата в борбата с Луфтвафе Англия? Да се втурне да минава Ламанша, че да помогнела на Сталин, дето е поздравил нейния враг с победата във Франция?). Трябва да си голяма откачалка за да държиш отговорни “Западните съюзници” за това, че не са открили “Втория фронт”, веднага след 22 юни 1941г. За другото изобщо не споменавам, защото явно не знаеш нищо за помощта, която оказва САЩ на Сталин веднага след това и му помага де факто за да се спаси от разгром още през 1941г. Нямаш акъл за тази информация, не ти стига интелекта и си твърде бос, за да я узрееш.

Reply

Birmolina December 4, 2010 at 12:54

Мой чичо е бил царски офицер – Кирил Геров, светла му памет! Помня, че чичо Кирил, дори на 82 години, стоеше прав в трамваите, правейки място на жените и децата. Висок, строен, образован, излъчващ достойство – нищо че беше “прост” бояджия. Защото само тази професия му е била разрешена от комунистите. Дълго време е бил тормозен от комунистите, като често са го привиквали на “разговори”, за да го пречупят и да мине на страната на червените. След “разговорите” на Московска със посинени следи от срещите, са го връщали у дома му и така до следващия път. По подобие на руските им другари, нашите комунисти са позвънявали за “разговор” през нощта. Затова чантата с най-необхомото е стояла непрекъснато приготвена до входната врата … за поредното изчезване.
За сравнение – днешните пенсионирани комунистически бивши военни първи се качват в превозното средство, изблъсквайки жени, деца, стари хора … за да седнат. Някои от тях все още са обути със зелените военни чорапи и носят заленикавите си шлифери. Понякога понамирисват на некъпано и непрано, нищо че получават едни от най-високите пенсии в България. Не искат да се върнат по родните си села, за да копаят или сеят/иначе се гордеят с работническо-селския си произход/, псуват подигравателно СДС и “любимия” им Костов, плюят и си секнат носовете на улицата /Извинете ме, но всички сте ги виждали/, след което гордо вадят носна кърпа и се забърсват. И много обичат да износват спортните шапки на внуците си -тип “американски бейзбол”.

Reply

Иван December 5, 2010 at 13:55

Ето още един пример!

Жалко за тези достойни хора! Не зависимо дали са военни, лекари, учители, банкери, индустриалци и др.

Reply

Иван December 5, 2010 at 14:22

Въпреки приноса на Димитър Пешев, през 1946 г. т.нар. „Народен съд“ го осъжда на 15 години затвор „за фашистка дейност и антисемитизъм“. След застъпничеството на евреи, имащи влияние в правителството, доминирано от Българската комунистическа партия, той е освободен след 13 месеца. Умира в нищета през 1973 г.

Това каво е???!!!!

Reply

nick_fim December 12, 2010 at 22:30

“nelzevul”, самият ти ник събужда в мен едни асоциации, които като си помисля май ти подхождат. Направих си труда да прочета цялата статия и всички коментари след нея. По принцип хич не обичам личните нападки по форумите в стил “кой е по, по, най” и не смятах да отговарям лично, но “Velzevul” ме засегна ….. донякъде лично. Отдавна не бях чел такива писания – една 100%-ва смесица от истини, полуистини и откровени лъжи. Личи си че е интелигентен човек (най-вероятно потомък на някои АБПФК, успял да осребри политическата си положение и да го превърне в икономически просперитет за себе си и семейството си), но също така си личи колко лично и субективно гледа на нещата. Или измества логическия център на спора – каква агентура, какви пет лева бе? Ясно е че елиминирането на българското офицерство е добре премислен и последователно изпълняван ход. Усетил накъде духа вятъра, самия архитект на 09.09.44 – Дамян Велчев “забравя” да се върне от Швейцария, където е военен аташе.
Колкото до личните съдби – ами те са тлкова много, че трябва да си наистина сляп или да не искаш да ги видиш,

Reply

nick_fim December 12, 2010 at 22:56

“nelzevul”, самият ти ник събужда в мен едни асоциации, които като си помисля май ти подхождат. Направих си труда да прочета цялата статия и всички коментари след нея. По принцип хич не обичам личните нападки по форумите в стил “кой е по, по, най” и не смятах да отговарям лично, но “Velzevul” ме засегна ….. донякъде лично. Отдавна не бях чел такива писания – една 100%-ва смесица от истини, полуистини и откровени лъжи. Личи си че е интелигентен човек (най-вероятно потомък на някои АБПФК, успял да осребри политическата си положение и да го превърне в икономически просперитет за себе си и семейството си), но също така си личи колко лично и субективно гледа на нещата. Или измества логическия център на спора – каква агентура, какви пет лева бе? Ясно е че елиминирането на българското офицерство е добре премислен и последователно изпълняван ход. Усетил накъде духа вятъра, самия архитект на 09.09.44 – Дамян Велчев “забравя” да се върне от Швейцария, където е военен аташе.
Колкото до личните съдби – ами те са тлкова много, че трябва да си наистина сляп или да не искаш да ги видиш, че да искаш да “доказателства” и да се запознаеш “лично” с всеки един случай – алоооо, ти нормален ли си ?
За да излезем от общото и да не излезе само като лично отношение (каквото определено е) ще дам и личен пример:
Дядото на моята жена е бил “царски” офицер – полковник – НИКОЛА ВИДОЛОВ. Като кадет воюва ПСВ, след което завършва военното училище и на произвеждането си има сабя дарена лично от Фердинанд (само го споменавам, защото след 09.09 въпросната сабя просто изчезва – най вероятно като комунистически “трофей”). Девети септември го заварва кмет на едно карловско село, девоенизиран отдавна. В съответствие с държавната политика съден от т.н. Народен съд – и оправдан – според сведенията от сина му, защото за него се застъпили някои партизани, заради човешкото му отношение преди 09.09. Въпреки че е оправдан комунистите продължават да търсят удобен момент “да му скроят шапката”. Успяват. Понеже е бил образован човек, владеещ няколко езика е бил назначен за писар (или касиер). От касата на кооперацията изчезва значителна сума пари. Ключ са имали само той и един друг “проверен” човек – експартизанин. Естествено че обвиняват него, ”фашиста” …. и му вземат къщата, след което до края на живота си е трябвало да си изплаща “откраднатото” и да живее под наем в собствения си дом – порядъчно претарашен веднага след 09.09.44 – взето е и радиото – второто в Карлово. На сина му е отказвано многократно да учи във ВУЗ – вие си знаете по какви причини.
Ето това са другарите.
Трябва да си много безочлив за да кажеш на черното – бяло, и обратно. И не ми говорете за “белия терор” – жертвите от него при най-завишените данни са 5 000 (не че са малко), а както вече бе казано – в първите 2-3 месеца, веднага след 09.09.44 жертвите на “червения терор” са според най-минималните данни 20 000 души. И коя конкретната причина – атентата в църквата “Св.Неделя” – най-кървавият атентат в Европа в продължение на повече от половин век (до Локърби).
И не очаквайте някой да си признае или да иска прошка – тяхното (на другарите) благополучие е стъпило на личната трагедия на много хора.

Reply

Иван December 13, 2010 at 8:31

23 септември също си е червен терор. Г. Димитров отишъл да пусне кръв и да избяга в Сърбия. Що не дигна това нещо в София. Щото нямаше да може да иде никъде после.

Reply

nelzevul December 13, 2010 at 8:24

nick_fim, виж сега, nelzevul е комичен персонаж от един фантастичен разказ (само в този вид го намерих в нета http://chitanka.info/lib/text/8947.fb2).

Колкото до това, което съм писал – добре, айде да са врели некипели, както смяташ.

Как обаче смяташ да ме избавиш от усещането, че помагачите на хитлерова Германия в България са били виновни с нещо?

И как ще ме убедиш, че комунистите след 9-ти септември са оставили живи и здрави тези, за които говоря в първия въпрос, и вместо да ги накажат, са ги оставили да са си нормална част от обществото, за да накажат някакви други хора, които са невинни? Какво се е случило с тези първите, виновните? А те малко ли са били или много – не са ли един цял държавен ръководен апарат?

Мненията ми се въртят предимно около тези въпроси, които аз не считам за изместени от същността на дискусията, а напротив – доста са в центъра даже. Във вашата статия и вашите коментари се отбягват такива въпроси, следователно вашата позиция е изместена, не моята.

Reply

Иван December 13, 2010 at 10:49

Как обаче смяташ да ме избавиш от усещането, че помагачите на хитлерова Германия в България са били виновни с нещо?

А помагачите на СССР дали не заслужават наказание? То излиза, че трябва да разстреляме стотици хиляди.

Reply

nelzevul December 13, 2010 at 11:14

“А помагачите на СССР дали не заслужават наказание? То излиза, че трябва да разстреляме стотици хиляди.”
Според моите сметки даже милиони. Примерно – да, трябва да разстреляме стотици хиляди комунисти. Е да, ама после ние ще излезем виновни, че сме разстреляли стотици хиляди хора и на свой ред трябва нас да разстрелват, а тези, които ще разстрелват нас, ще бъдат разстреляни от следващите и т.н. до пълното унищожение на България.

Иначе – трябва да се разберем дали убийствата, извършени от комунистите са наказания на виновни за фашизма хора и дали изпълненията на тези наказания трябва да се счита за престъпление.

Reply

Иван December 13, 2010 at 11:44

Ами виж сега. Сред пострадалите има виновни със сигурност. Това прави задачата доста трудна. Но разстрела без съд и присъда или по бързата процедура не оправдава никого. Това размесване, разбъркване, омесване на невинните с виновните е доста добре замислено. Така после иди докажи. Аз ти посочвам лагер и ти казвам за невинни. Да ама ти веднага сочиш, че там имало и един виновен. По принцип правовата държава цели да спази правата на невинните с риска да не накаже виновния. Всичко останало е престъпление.
Лично за това съм за преразглеждане – отмяна или потвърждаване под някаква форма на присъдите след 9-ти. Примерно на подпоручик Константин Йорданов.Очевидно е, че е виновен. Но тези дето са осъдени без съд и присъда са невинни. Не е правилно да се слагат всички под един знаменател. Но това си е добре замислено от комунистите.

А затова, че родителите не искат да влязат доброволно в “доброволното” ТКЗС защо им са преследвани децата?

Reply

nelzevul December 13, 2010 at 12:15

“Това размесване, разбъркване, омесване на невинните с виновните е доста добре замислено. Така после иди докажи. Аз ти посочвам лагер и ти казвам за невинни. Да ама ти веднага сочиш, че там имало и един виновен.”
Само със сочене няма да стане. Ти смяташ, че в лагерите е имало невинни + тук-таме някой виновен за парлама. На какво основание смяташ така?

Аз пък смятам, че в лагерите е имало виновни плюс тук-таме някой невинен като грешка на разследващите (или пък натопен от недоброжелатели и по друг начин).

Вече казах, че по отношение на офицерския състав не може да има довод “изпълнявах заповеди”, поради простата причина, че офицерите са предназначени да издават заповеди. Ето защо е най-логично от тях да се търси отговорност за действията на цялата армия, тъй като тя се е движила и действала изцяло и само от тейните разпоредби. Що се отнася до другите държавни сфери, ситуацията е аналогична – отговрни са депутатите, министрите, съдиите. И чак след, ако предположим, че е имало корупция, да се търси отговорност от олигарсите (които вие наричате честни банкери, честни фабриканти, едри земевладелци и др.).

И като за накрая – правовите държави възникват 3-4 десетилетия след това. Няма как да държим някой отговорен за неспазване на принципи, които не са съществували.

Reply

Иван December 15, 2010 at 7:44

Аз пък смятам, че в лагерите е имало виновни плюс тук-таме някой невинен като грешка на разследващите (или пък натопен от недоброжелатели и по друг начин).

Да повечето са виновни:
– за това, че са инакво мислещи
– за това, че не харесват комунистите
– за това, че обичат страната си
– за това, че са по-умни
…….

Тези, които са извършвали репресии са ги разстреляли веднага след 9-ти.
Пак давам пример за Талев. В лагер е само заради убежденията си. Иначе няма никаква физическа дейност. И вярвай ми не е единствения.

Reply

nick_fim December 14, 2010 at 19:26

За какво да са отговорни, бе човек (nelzevul) – за това, че България е обединена (макар и за кратко) без капка кръв? За това, че български войник не е воювал извън български земи (след 09.09.44 е друго)? За това че българският златен лев е конвертируем в цяла Европа ? За това че сме приели подадената от Германия ръка – с реални ангажименти (виж връщането на Южна Добруджа)?
Друг е въпроса че един по-прецизен анализ би следвало да покаже че Остта не е можело да воюва продължително с половината свят. Между другото нашите политици – начело с царя (не съм монархист, даже напротив) са си давали представа накъде духа вятъра и са търсели контакти със съюзниците – само че със Запада.
Всичките ти твърдения са някаква чудовищна смесица от явно незачитане на историческата истина и развитие на тези от рода на: “ама вие защо си биете негрите” ? или “на този сетра му е к**ва”. Иди доказвай после, че нямаш сестра или че не си биеш негрите.
Трябва да си наистина или много наивен (в добрия смисъл на думата) или много тъп (като ти чета постовете – не е така). Което ще рече че си лично облагодетелстван от предишния строй. Ако си един неутрален наблюдател няма как да не видиш безпристрастно, че 45 г комунизъм ни върнаха назад със 145 г в икономически план; за хилядите жертви да не говорим. И че т.н. “преход” не беше нищо друго освен материализиране на политическата власт на “другарите” в икономическа => демокрация, т.е. капитализъм, а пък тук който плаща – поръчва музиката, т.е. пак “нашите”.

Reply

Иван December 15, 2010 at 7:26

Ето ти още едно престъпление на комунизма:
01.05.1986 Чернобилската манифестация.
То е от близкото минало. Не може да се каже, че са били такива времената.

Reply

Иван December 15, 2010 at 7:28

Друг е въпроса че един по-прецизен анализ би следвало да покаже че Остта не е можело да воюва продължително с половината свят. Между другото нашите политици – начело с царя (не съм монархист, даже напротив) са си давали представа накъде духа вятъра и са търсели контакти със съюзниците – само че със Запада.

Абсолютно вярно!!!

Reply

x December 15, 2010 at 3:06

Nelzevul ти си турчин комунист и съвецки специалист!

Reply

nelzevul December 15, 2010 at 12:38

Радвам се, че проявявате интерес към дискусията и задавате все по-интересни и разнообразни въпроси. Надявам се администраторите на сайта да не се разсърдят, че се излиза извън конкретиката на темата, указана в статията, но няма как – всички неща са много свързани помежду си.

Първо ще отговоря на nick_fim.

“За какво да са отговорни, бе човек (nelzevul) – за това, че България е обединена (макар и за кратко) без капка кръв? За това, че български войник не е воювал извън български земи (след 09.09.44 е друго)? За това че българският златен лев е конвертируем в цяла Европа ? За това че сме приели подадената от Германия ръка – с реални ангажименти (виж връщането на Южна Добруджа)?”

Това, което предполагам аз е, че Германия, когато е планирала разширението си по цяла Европа е направила всичко възможно да намали съпротивлението до минимум, навсякъде, където това е възможно, включително с такива средства, като да вземе от едните и да даде на другите, за да им запуши устата. Навярно това имаш предвид, като казваш “без капка кръв”. България не е воювала извън границите си поради простата причина, че не е имала необходимия ресурс – според наложение от Великите западни сили правила, България няма право на армия (тоест – има право само на символична 30-ина хилядна недобре въоръжена войска). От германска гледна точка, от такава войска не може да има никаква полза по високотехнологичните за времето си и тежковъоръжени фронтове, а евентуалната й неефективна употреба само би раздразнило повече населението и би повишило съпротивата в самата България. Ето защо те са сметнали, че е най добре тази армия да се занимава само с вътрешните за България проблеми, като партизанските движения например. А за конвертируемостта на златния лев – всъщност, от това народа няма кой-знае каква полза. Например днес мозамбикския метикал също е конвертируем, но какво от това? Този довод не е стойностен и има единствено сантиментална стойност.

А колкото до подадената от Германия ръка – при гореописаните обстоятелства, аз лично много бих се притеснявал да поема подадена от страна на огромна, психопатично настроена империя. Кой може да гарантира, че при евентуален успех на Германия във войната, тя няма да се обърне и да реши да прочиства нашата теротория от ненадеждни елементи? Кой може да гарантира, че германците няма да решат, че българите твърде благослконно се отнасят към своите евреи, следователно трябва да ги последват? Да се надяваме на благосклонно и уважително отношение от една огромна, твърде агресивна и меко казано параноична по отношение на расовата чистота империя е най-малкото наивно, а по принцип – твърде опасно за българския народ. Чувал съм, че немски дипломатически лица са докладвали в Берлин, че “българите са непригодни да разберат принципите на национал-социализма”. Само на мен ли ми се струва, че по времето на нацистка Германия и в обхвата на тежковъоръжената й армия, да сме “непригодни” за нещо всъщност е равнозначно на масова смърт? Съжалявам, че заради подозрения като тези някои от вас предполагат, че съм наивен. Предпочитам да мисля същото за вас. Не ми се обиждайте, опитвам се да бъда максимално сериозен.

“Друг е въпроса че един по-прецизен анализ би следвало да покаже че Остта не е можело да воюва продължително с половината свят. Между другото нашите политици – начело с царя (не съм монархист, даже напротив) са си давали представа накъде духа вятъра и са търсели контакти със съюзниците – само че със Запада.”

Това е напълно вярно. Действително след като е станало ясно, че Германия ще загуби са започнали консултации със западните съюзници за своевремено преориентиране на България от про-германска страна към про-англоамериканска. Проблема в случая аз го виждам така – тези консултации са се провеждали тайно. Докато другата влиятелна групировка в страната е преориентирала населението към СССР явно. Предполагам се досещате, че интензивността на преориентацията винаги е в полза на явното. А тайните консултации със западните съюзници така или иначе са станали достояние на комунистите и чрез тях и на населението, като сред народа се е създало усещането, че досегашните политици, които вече са съгрешили, шушукат нещо тихичко с онези, които неотдавна са бомбардирали столицата. Това би трябвало да е наляло още вода в мелницата на комунистите, тъй като, образно казано, руините още не били разчистени и загиналите баби още не били погребани.

“Всичките ти твърдения са някаква чудовищна смесица от явно незачитане на историческата истина и развитие на тези от рода на: “ама вие защо си биете негрите” ? или “на този сетра му е к**ва”. Иди доказвай после, че нямаш сестра или че не си биеш негрите.”
Всъщност, аз също получавам от вас обвинения, че съм роднина на “к*****нските комунисти” и как те биели негрите. И аз съм в същото положение, да доказвам, че нямам сестра и че негрите всъщност не са бити. Все пак се стремя да отделям повече внимание на сериозната аргументация, с което донякъде признахте, че се справям добре. Това е и причината моите отговори да са такива длъжки.

“Трябва да си наистина или много наивен (в добрия смисъл на думата) или много тъп (като ти чета постовете – не е така). Което ще рече че си лично облагодетелстван от предишния строй.”

Нито съм наивен, нито тъп и още по-малко облагодетелстван. Аз съм работник, майстор в някои строителни работи, но основната ми професия е монтьор в корабостроенето и кораборемонта. И аз като останалите имам проблеми с работата и понякога оставам безработен. Именно в периодите на безработица, когато имам повече свободно време, се занимавам с дискусии по интернет по разни въпроси, по които съм чел различни неща. Не, не ми се плаща за това, продължавам да си търся работа и да ходя от време на време при последния си работодател да си искам парите, които ми дължи. Правя го просто от ентусиазъм.

“Ако си един неутрален наблюдател няма как да не видиш безпристрастно, че 45 г комунизъм ни върнаха назад със 145 г в икономически план; за хилядите жертви да не говорим.”

Смятам, че все пак съм неутрален наблюдател, а защо не виждам нещата, които ми сочиш ще стане ясно след дълга странична дискусия за това що е икономика и как се измерва. Според достъпните в момента средства за икономически анализ, икономиката на страната не се е върнала назад, а е скочила доста напред. Накратко – става дума за произведената и изконсумирана от населението продукция, като обем и качество.

“за хилядите жертви да не говорим.”
Това е основно обсъжданото от нас тука, към момента нямаме съгласие по няколко направления:
а) Брой жертви, поне приблизително, ако не точно. Липсата на такива данни позволява на някои предубедени антикомунисти да твърдят, че комунистите са избили 350 000 невинни жители, което е около 5% от населението на страната. Това е невъзможно.
б) Биография на жертвите – това ще позволи да се установи с какво са се занимавали репресираните по време на предишния режим. Без такъв анализ да бъде направен, не може никой да твърди нито че те са били невинни, нито че са били виновни.
в) Оценка на политическата обстановка преди 9-ти септември 44-та, оценка на възникналите опасности и щетите от тях. Установяване на виновниците за допуснатите грешки като обществен слой и приблизителен брой. Установяване какво се е случило с тях след 9-ти септември.

След като тези неща бъдат направени, може относително лесно да се установят няколко неща. Колко виновни е имало, колко хора са били наказани, колко виновни са се отървали от наказание, колко невинни са изтърпяли наказание.

Трябва да се направи и категоризиране на причините за наказанията. Така например има голям брой хора, лежали по затворите не заради някаква дейност преди 9-ти, а заради отказ от колективизация. С други думи, тази категория е по-скоро за икономическата дискусия, тъй като на практика става дума за икономическо преструктуриране на страната.

“И че т.н. “преход” не беше нищо друго освен материализиране на политическата власт на “другарите” в икономическа => демокрация, т.е. капитализъм, а пък тук който плаща – поръчва музиката, т.е. пак “нашите”.”

Има много версии за прехода и за демокрацията въобще. Някои от най-популярните са:
комунистите все още управляват всичко

тайна групировка, наречена илюминати и базирана някъде на запад управлява чрез своите марионетки

рептилоидни извънземни създават ръководители-зомбита и така управляват човечеството по посока на пълна катастрофа

Има и др. Съжалявам, че на практика изглежда, че приравнявам вашето мнение към други, явно несериозни възгледи. В се пак, ако трябва да подходим сериозно към това трябва да си зададем няколко въпроса:
Как успяват комунистите да държат все още властта, въпреки, че идеологически и цивилизационно се намираме под ръкводството на западните демокрации?
Защо ръководството на тези западни демокрации не вземе нужните мерки за очистването ни от предполагаемите комунистически паразити?
Ако все пак демократичните принципи са ненамесата във вътрешните работи на другите, то защо поне не приемат в техните школи наши студенти, които да се обучават в техните методи и да станат специалисти в борбата с комунистическите, мафиотски и др. вредители?
И ако все пак са направили някое от тези неща, защо не виждаме никакъв резултат?

“Иван Wednesday, 15 December, 2010 at 7:26

Ето ти още едно престъпление на комунизма:
01.05.1986 Чернобилската манифестация.
То е от близкото минало. Не може да се каже, че са били такива времената.”

Ами тук става въпрос за индустриална авария и последствия от нея, които не могат да бъдат избегнати. А пък прекратяването на манифестацията не би имало никакъв практически смисъл, тъй като радиацията не се събира само по площадите, а е разпръсната равномерно навсякъде – по жилищните квартали и селата, в дворовете на къщите, в горите и планините. Понеже не са имали възможност да осъществят спешна евакуация на цялото население в Австралия, комунистите са нямали друг избор, освен нищо да не правят и да чакат опасността да премине от самосебе си. А тези, които твърдят, че дъжда, който е валял тогава е докарал цялата радиация право върху главите на хората, от което те са пострадали повече, да седнат и да прочетат малко книжки или да отидат при специалистите в АЕЦ да питат. Става дума за това, че главния отрицателен ефект от радиоактивния прах е:

“Основната опасност от радиационно заразяване от обеднения уран е свързана с попадането му в организма под формата на прах.”

Специалистите по радиационна безопасност твърдят, че основния метод за отстраняването на радиационните частици, това е обилното обливане с вода. А какво по-добро обливане може да се случи от падналия дъжд. Дъжда не само, че не е навредил на хората, но и сигурно е неутрализирал 80% (това число го казвам ей-така, защото не съм специалист в тази област) от вредното влияние на радиационния прах. Даже някои метеоролози смятат, че радиацията в атмосферата подпомага образуването на облачност и падането на дъждове. А който не е съгласен с тези твърдения е длъжен да представи достатъчно компетентен анализ на вредите, които са били нанесени на населението, както и достъпните за държавата тогава методи за предпазване от тях.

Reply

Иван December 16, 2010 at 11:47

Специалистите по радиационна безопасност твърдят, че основния метод за отстраняването на радиационните частици, това е обилното обливане с вода. А какво по-добро обливане може да се случи от падналия дъжд.
– А ако частиците са в дъжда? Тогава? И преди това са измили радиоактивния прах? А аз вкъщи не се мия с мръсната вода. Обикновено я оставям да изтече в канализацията…..

Даже някои метеоролози смятат, че радиацията в атмосферата подпомага образуването на облачност и падането на дъждове.
– Сега разбрах защо има суша след като затвориха АЕЦ – ца. Подозирах го ама на….

Ей човек не се излагай да пишеш подобни глупости. Радиацията се неутрализирала с вода. А може би със студен СПРАЙТ. Това показва познанията ти…… Да не говоря по-нататък…

Reply

nelzevul December 16, 2010 at 18:11

“Ей човек не се излагай да пишеш подобни глупости. Радиацията се неутрализирала с вода. А може би със студен СПРАЙТ. Това показва познанията ти…… Да не говоря по-нататък…”
И как все пак се неутрализира?

Reply

Иван December 17, 2010 at 7:17

Амиии прочети малко ядрена физика. И ще разбереш…. Нали си много начетен….

Според твоята логика да хвърлим всички ядрени отпадъци в океана и те ще се неутрализират!!!!!

Доста си невеж!!!

Reply

Иван December 17, 2010 at 9:06

Може да пробваме и с Алтай. Ама няма на пазара. Може би с квас. Или да им почетем нещо от Ленин или Георги Димитров. Частиците ще се изпарят моментално!

Reply

Иван December 17, 2010 at 9:46

Все пак се стремя да отделям повече внимание на сериозната аргументация, с което донякъде признахте, че се справям добре. Това е и причината моите отговори да са такива длъжки.

Кой го е признал ???

Reply

nelzevul December 17, 2010 at 11:20

Явно ще трябва да обяснявам и за радиационната безопасност.

Няма нищо, което да неутрализира радиацията. Тя сама се неутрализира с течение на времето, заради периода на полуразпад на тежките атоми. Ако в началото имаме нямаква стойност X за вредност на радиоактивните частици, то след един период на полуразпад, примерно 10 години, вредността ще стане 1/2 от X, след 20 години ще е 1/4 от X, след 30 години ще е 1/8 от X.

Радиацията от такива аварии идва с атмосферата под формата на прах. Тези частици са тежки и бързо се натрупват като прашен слой върху всички повърхности, които имат досег със запрашената атмосфера. Всеки вятър отново вдига прахоляка от повърхностите и отново запрашава атмосферата. Това е най-основната опасност, която представлява радиационното замърсяване.

За всички е ясно, че в дъждовно време запрашеността на въздуха е минимална, тъй като по-голямата част от частиците се поемат от водните капки и падйки на повърхността, следват пътя на водните потоци. Водата също увлича със себе си и слоя, който се е натрупал върху повърхностите. Тези частици не се разтварят във водата и тъй като са тежки, бързо се утаяват на дъното на реките, водоемите и моретата, а друга част от тях попива в почвата. Утаени, или попили в почвата, те повече никога не се връщат обратно в атмосферата, като по този начин най-вредното въздействие на тези частици остава неутрализирано в много голяма степен.

Следва да обясним какво става с попилите в почвата и утаените на дъното частици. На първо място във водоемите – частиците си стоят на дъното и си чакат да минават период след период на полуразпад. Във организмите, които живеят във водата попада една много малка част (примерно една хилядна за година) от тях и ги заразява – това няма как да се избегне, но с течение на времето поетите от тях дози намаляват пропорционално на намаляването на частиците вследствие на естествените периоди на полуразпад. С почвите и растенията е същото – една хилядна за година и прогресивно намаляване с течение на годините.

Това, което описах става от самосебе си и никаква човешка дейност не може да измени тези неща. Веднъж станала аварията, не може да се поправи, необратимо е. Не може да се изпрахосмучи цял континент или държава. Но пък с природните сили не е така – дъждовете валят на огромни площи, на които могат да намокрят и облеят всеки квадратен сантиметър.

А ето защо мисля, че с вода се решава, ако не целия проблем, то поне много по-голямата част от него. Това е:

“Проект за безопасност на населението, необходими действия при – Повишена радиоактивност”

взето от официалния сайт на община Несебър.

http://www.nessebarinfo.com/radiacia.html

Там е записано:

“Не предприемайте излети и разходки сред природата. Ограничете пътуванията, особено по черни и прашни пътища. Необходимо е често да се мият улиците и тротоарите. Не метете двора, оросявайте със струя вода тревните площи и обливайте пътеките около къщата си. Не сядайте на тревата и другите зелени площи. Не се къпете в открити водоеми.”

А препоръките при консумация на храна са:

“Замърсените хранителните продукти, които не подлежат на термична обработка, консумирайте само след обилно измиване с вода и допълнително изкисване за 24 часа. При готвенето обезкостете и нарежете месото на парчета до 70 г., накиснете го във вода /1:4/ за 24 часа и изхвърлете водата. Сварете месото и изхвърлете първия бульон.”

Невзетите от комунистите мерки за защита на населението могат освен престъпление, както вие смятате, да са и оценка на обстановката като минимално опасна. И тази оценка изглежда е била правилна. Едва ли можеш да ми посочиш от какво са се разболяли хората, след като не са били предпазени. Раздувате го като голям проблем, а нямате никаква представа как е повлияло това на здравето на хората. А отговора е – никак. И не само на хората, а и на природата. Известно е, че малките птички, и по-специално канарчетата умират доста бързо от много малки дози радиация, и то по-малки, отколкото са опасни за човека. Чувал съм, че в атомните подводници на различни места са слагали клетки с канарчета, за да ги ползват като индикатор. Естествено, това е било в зората на атомното подводничарство, сега има доста по-прецизни уреди за измерване.

Ако все пак толкова се настоява, че има нещо нередно, може да се изровят статистиките на БАН за общия радиационен фон през годините. И ако не може да се вярва на БАН, който е бил под комунистическа шапка тогава, може да се питат Гърция или Турция. Интересно ми е какви мерки са взели гърците и турците за защита на населението си, те нали не са били лоши комунисти?

Reply

Иван December 17, 2010 at 13:01

Чувал съм, че в атомните подводници на различни места са слагали клетки с канарчета, за да ги ползват като индикатор. Естествено, това е било в зората на атомното подводничарство, сега има доста по-прецизни уреди за измерване.

Пак глупости!
1954 година да е нямало такива уреди!!!
Канарчетата са за СО. И са при миньорите и при първите подводници!

Reply

nelzevul December 17, 2010 at 13:22

Е добре, нека да се за CO. Може пък да съм се объркал нещо. Игнорирай тези три изречения от текста и се концентрирай върху останалото.

Reply

Иван December 17, 2010 at 15:19

Точно на обяд говорих с един специалист. Дето проверява Козлодуй за радиация. Поне един път в месеца е там. До нашата фирма има такава организация. И той каза, че самия дъжд е опасен. Какво повече да коментирам.

Reply

nelzevul December 17, 2010 at 17:34

Айде, като го видиш, питай го пак – как е по-опасно за населението при радиация? С дъжд или без дъжд?

Reply

Иван December 17, 2010 at 17:55

Ако си в България а дъжда иде от там – с дъжд!!!!

Reply

nelzevul December 17, 2010 at 23:55

Вярно бе!!! Ама, че съм глупав! Ако не валеше, облака щеше да ни подмине и да отиде на майната си, а така всичката радиация се е изсипала долу. Б*х маа им комунисти, начи!

Reply

Иван December 18, 2010 at 16:27

Ами глупав си си наистина защото се опитваш да вадиш под вола теле. Човека ясно ми обясни всичко, изясни ми как този въпрос се преекспонира от пресата и до колко. Но беше категоричен, че излагането на населението на дъжда е било абсолютно неоправдан риск. Риск, който за една скапана манифестация не си заслучава. Факт е, че има статистика, която показва последиците след Чернобил!

Reply

Аспарух December 18, 2010 at 21:51

До nelzevul и Иван
Не мислите ли че преминавете границата не добрия тон.
Всеки от вас защитава определена теза. И началото беше обещаващо. Всеки от вас доказваше тезата си с примери или логични разсъждения. Изчерпахте се или какво?
Мислите ли че с обиди и заяждане ще убедите другия в правотата си.
Моля ви, уважавайте опонента си. Или ако решите че е безмислено да спорите с предубеден човек просто не отговаряйте.

Reply

Иван December 19, 2010 at 9:40

Прав си!
Няма смисъл! При него няма логика!

Reply

nelzevul December 20, 2010 at 21:13

А пък аз признавам, че се изчерпах.

Reply

Anonymous December 24, 2010 at 14:41

ХА ХА разубличих ли те nelzevule или по точно velzevule

Велзевул
от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Велзевул (наричат го още Белзебуб, Баелзебуб, Веелзевул) ( на иврит בעל זבוב, както и в други варианти) е демон, почитан в близкия изток. За него се споменава в християнството и юдаизма. Думата е от античен произход и означава “принцът на демоните”. Beel е “господар”, “принц”, а Zebub или Sebub означава муха. Така буквалното значение е “принц на мухите”, всичко по което ходят мухите: мръсотия, тор, изпражнения, а оттук и значението за принц на мръсното, пошлото, зловонното и злото. В преданията се говори, че се появява под формата на муха или рояк грозни мухи, които разнасят зловоние. Велзевул е един от най-висшите демони, стои много високо в йерархията и е най-неконтролируемият. Според екзорсисти Велзевул вилнее през есента. Католиците владеят много методи за справяне с демоните и злите сили, докато източното православие не познава молитви за прогонване. Свети Киприян е писал псалми, които помагали на обладаните.

Велзевул е споменаван във връзка със седемте смъртни гряха – Себастен Михаелис го свързва смъртния грях горделивост, според Петер Бинсфелд е демон на чревоугодничеството. Франсис Барет определя Велзевул като принц на фалшивите богове.

„О, създателю вечен,

Ти можеш всичко!

Превърни злото в мен, около мен,

над мен, под мен, зад мен,

пред мен – в светлина и любов!”

Из псалм на св. Киприян

Тази статия, свързана с митологията, е все още мъниче. Можете да помогнете на Уикипедия, като я редактирате и я разширите.
Взето от „http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D1%83%D0%BB“.
Категории: Мъничета за митология | Демонология

Reply

Аспарух December 24, 2010 at 21:26

“Католиците владеят много методи за справяне с демоните и злите сили, докато източното православие не познава молитви за прогонване.”
Лекарства са ниабходими когато си болен. Явно велзевул няма власт над православните .

Reply

иван December 29, 2010 at 12:34

Не си прав.
Май демона комунизъм е специално за православните(е с малки изключения)!!! А той е много страшен. Никакви заклинания и др. подобни не му действат!

Reply

nelzevul December 28, 2010 at 15:12

Мисля, че дадох линк към разказа, в който един от героите е прототипа на моя ник. Някой или не е чел коментарите в цялост, или ако ги е чел има проблеми със запомнянето, в краен случай има проблеми с четенето (което и без друго е сигурно, при две правописни грешки в изречение от 10 думи). :)

http://chitanka.info/lib/text/8947.fb2)

Става дума за комичен герой от научнофантастичен разказ на Робърт Шекли, много подобен по характер на Туиг от анимационното филмче “Мечето Ръкспин”. Ако смятате да ме борите е екзорцизъм, а не с аргументи, мога само да ви се смея.

Reply

иван December 29, 2010 at 12:54

С аргументи не става. А и ти много усукваш. Пример с Чернобил – ти се изкара по-голям експерт от човека дето се занимава с това…. За теб няма аргументи. Все едно е да се спори с радио. Впрочем то и “народния” съд е нещо подобно на теб. Нормално е да го защитаваш.
А като четеш на човека правописните грешки и аз се зачетох нагоре в твоето писане. На едно мяясто пишеш, че си бил металург и строител. После пишеш, че си бил в корабостроенето…. Май нещо лъжеш като повечето комунисти.

А ако питаш мен това за велзевул и нелзевул автора не го е направил случайно.

Reply

nelzevul December 30, 2010 at 10:07

Значи, за Чернобилската авария нещата стоят така – ето схема на разпространението на облака. На територията на България облака навлиза за първи път на 1 май в около 17:30 часа, а в около 05 часа сутринта на 2 май е покрил територията на цялата страна и продължава на юг.

http://www.youtube.com/watch?v=nMKUnOWY3ZQ

Reply

Иван January 2, 2011 at 10:04

По това не можах да се ориентирам за времето. Но намерих друго:

Облакът от Чернобил достига България именно на 1 май. На 2 май в района на София са отложени толкова радиоактивни вещества, колкото са се утаили през целия период между 6 юли 1969 г. и 31 март 1986 г. За периода 30 април – 2 май радиоактивното замърсяване на приземния въздух средно за страната се повишава няколко хиляди пъти спрямо обичайните стойности преди аварията. Обикновено при такива ситуации населението веднага е предупредено да ограничи излизанията поне в първите няколко дни, да не яде зеленолистни зеленчуци, да не пие мляко… Не и в България. С цел „да не се всява паника“ на хората не се казва ни-що.

Същевременно в първите дни на май ген. Илия Кашев, началник на Управлението за безопасност и охрана (УБО), което се грижи за „първите“ в държавата, издава заповед „снабдяването с хранителни продукти, плодове и напитки да се извършва от наши снабдителни бази след дозиметричен контрол“; да се осигури натурална минерална вода, а за хигиенно-битови нужди да се използва дълбоко сондирана вода. Със заповедта се забранява изхранването на животните от фермата „Врана“ със зелена маса „до второ нареждане“. Докато хората практически се тъпчат с радиация, по линия на УБО в няколко лаборатории в страната започва изследването на… всичко, което

„Богоизбраните“

предстои да консумират. В интервю за 24 часа от 2001 г. Христо Борисов, който е бил шеф на химико-бактериологичната лаборатория на УБО през 1986 г., разказва за „кошмара“ си да намери чисти продукти. Оказва се, че стопанство „Врана“ е замърсено, дори яйцата са радиоактивни. За известно време хората от Политбюро ядат предимно консерви и сухо мляко.

„Череши, ягоди… в нашата лаборатория идваха много храни за изследване, знаеше се кои са по линия на УБО“, казва Петър Делчев, който през 1986 г. е работил като компютърен специалист в нискофоновата лаборатория към експерименталния ядрен реактор в София. Тази лаборатория е една от многото, които решават да изследват замърсяването на територията на държавата. В първите дни на май към Министерския съвет, ЦК на БКП и Политбюро потичат реки тревожна информация. Отговорът? Преувеличавате. „А беше страшно, с тъжна усмивка обобщава Делчев – единственият, който се вслуша в думите на специалистите, беше генерал Добри Джуров. По негово разпореждане армията моментално мина на консерви.“

Reply

nelzevul January 2, 2011 at 10:40

ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА ХОРАТА И ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ЧЕРНОБИЛСКАТА АВАРИЯ, 1986 г.
ОЦЕНКИ НА ООН И СЗО, 2006 г.

http://iandreewa.blog.bg/novini/2010/04/26/posledstviia-ot-chernobilskata-avariia.535076

Като цяло, търсех информация за това какви мерки са предприели ФРГ, Австрия и Швейцария, които са засегнати по-силно от нас. Засега не съм намерил нищо. Но като цяло – не очаквам да са забранили на хората да се хранят или да са изхвърлили 100% от земеделската продукция за годината.

Reply

Иван January 2, 2011 at 14:32

>Но като цяло – не очаквам да са забранили на хората да се хранят или да са изхвърлили 100% от земеделската продукция за годината.<
Да вероятно имаш донякъде право! Но в момента когато правителствата им са разбрали поне са предупредили хората. А не са го крили! С надеждата да се забрави и отмине!
Като цяло последствията от радиацията(като заболявания) са трудно доказуеми. Престъпно е самото криене от хората и мерките само за хората от елита! Могло е поне да се отмени манифестацията. Да се каже на хората да си стоят в къщи и др. подобни. Особено важно е да се ограничи консумацията на зеленчуците и млякото.

Reply

nelzevul January 4, 2011 at 8:38

Друго, което ми се струва изкривено при говоренето за последствията от аварията е преувеличената вреда от радиацията. Доколкото става дума за радиация, за абсолютна безвредност не може да се претендира. Мерките, които се предписват за вземане в такива случаи са предназначени предимно за случаите, когато замърсяването е наистина много голямо, тоест, става дума за зоната непосредствено около авариралата АЕЦ в радиус 50-100 километра. В самия епицентър на аварията от остра лъчева болест са се разболяли 134 човека, от които 28 са умрели в течение на следващите няколко месеца. Ако медицината се справя с такава успеваемост с непосредствено облъчените от ядрените материали, то лечимостта на по-леко пострадалите сред населението в останалите площи в зоната на разпръскване би била значително по-голяма. Взетите в останалите по-леко заразени зони мерки биха имали минимален положителен ефект. В документа, който представих по-горе, се говори за “психологически последствия”, които в много случаи биха се оказали по-вредни от самата радиация. Проблема е в това, че някои от най-параноидно настроените граждани обикновено преувеличават или направо споделят лъжлива информация с останалите си съграждани, което би довело до поведение, несъответстващо на степента на заплахата при голяма част от тях. Нито властите, нито гражданите имат интерес сред населението да възникне ненужна паника, която на всичкото отгоре не би намалила съществено количествата погълната радиация. По отношение на манифестацията на 1-ви май вече казах, че тогава радиоактивния облак още не е бил стигнал до територията на България и отмяната й не би имала никакъв смисъл.

Reply

иван January 4, 2011 at 10:22

Прочети пак това:
Облакът от Чернобил достига България именно на 1 май. На 2 май в района на София са отложени толкова радиоактивни вещества, колкото са се утаили през целия период между 6 юли 1969 г. и 31 март 1986 г. За периода 30 април – 2 май радиоактивното замърсяване на приземния въздух средно за страната се повишава няколко хиляди пъти спрямо обичайните стойности преди аварията. Обикновено при такива ситуации населението веднага е предупредено да ограничи излизанията поне в първите няколко дни, да не яде зеленолистни зеленчуци, да не пие мляко… Не и в България. С цел „да не се всява паника“ на хората не се казва ни-що.

Същевременно в първите дни на май ген. Илия Кашев, началник на Управлението за безопасност и охрана (УБО), което се грижи за „първите“ в държавата, издава заповед „снабдяването с хранителни продукти, плодове и напитки да се извършва от наши снабдителни бази след дозиметричен контрол“; да се осигури натурална минерална вода, а за хигиенно-битови нужди да се използва дълбоко сондирана вода. Със заповедта се забранява изхранването на животните от фермата „Врана“ със зелена маса „до второ нареждане“. Докато хората практически се тъпчат с радиация, по линия на УБО в няколко лаборатории в страната започва изследването на… всичко, което

„Богоизбраните“

предстои да консумират. В интервю за 24 часа от 2001 г. Христо Борисов, който е бил шеф на химико-бактериологичната лаборатория на УБО през 1986 г., разказва за „кошмара“ си да намери чисти продукти. Оказва се, че стопанство „Врана“ е замърсено, дори яйцата са радиоактивни. За известно време хората от Политбюро ядат предимно консерви и сухо мляко.

„Череши, ягоди… в нашата лаборатория идваха много храни за изследване, знаеше се кои са по линия на УБО“, казва Петър Делчев, който през 1986 г. е работил като компютърен специалист в нискофоновата лаборатория към експерименталния ядрен реактор в София. Тази лаборатория е една от многото, които решават да изследват замърсяването на територията на държавата. В първите дни на май към Министерския съвет, ЦК на БКП и Политбюро потичат реки тревожна информация. Отговорът? Преувеличавате. „А беше страшно, с тъжна усмивка обобщава Делчев – единственият, който се вслуша в думите на специалистите, беше генерал Добри Джуров. По негово разпореждане армията моментално мина на консерви.“

Reply

nelzevul January 5, 2011 at 0:06

Добре де, прочетох го. Представяш ли си какъв проблем е имал човека с изхранването на деведесетина човека. А как ще се изхранват правилно 9 милиона? Някакви шансове има ли? Или просто за протокола трябва да бъдат паникьосани? Това ли ти е идеята – ей така, за протокола?

Reply

Иван January 5, 2011 at 11:00

Проблема е в 90-ината човека.
А за паниката как ти звучи това цяла град да бъде изкаран по скривалища заради въздушна тревога. Без предупреждение, без нищо. Само за проверка на бойната готовност. Така, че едва ли паниката е мотива за това. Просто са си траели.
За изхранването:
Как армията е минала на консерви?

Reply

Иван January 5, 2011 at 11:19

Мисля, че прекалено се отклонихме от темата. Това си е направо за нова. Жалко, че има хора дето защитават комунистите! На теб не ти е ясно самото отношение на властта към човека. Остави Чернобил и др. подобни. Аз искам сам да решавам съдбата си и да не ме лъжат. Не искам да ме управляват по разни идеи, програми и пр. Искам ако някой ме съди да мога да се защитя. А не да ми сложат задочна присъда. Искам да се ценят знанията ми и уменията ми, но не с медали и ордени, а с пари.

Reply

иван January 4, 2011 at 10:25

Прочети пак това:
Облакът от Чернобил достига България именно на 1 май. На 2 май в района на София са отложени толкова радиоактивни вещества, колкото са се утаили през целия период между 6 юли 1969 г. и 31 март 1986 г. За периода 30 април – 2 май радиоактивното замърсяване на приземния въздух средно за страната се повишава няколко хиляди пъти спрямо обичайните стойности преди аварията. Обикновено при такива ситуации населението веднага е предупредено да ограничи излизанията поне в първите няколко дни, да не яде зеленолистни зеленчуци, да не пие мляко… Не и в България. С цел „да не се всява паника“ на хората не се казва ни-що.

Същевременно в първите дни на май ген. Илия Кашев, началник на Управлението за безопасност и охрана (УБО), което се грижи за „първите“ в държавата, издава заповед „снабдяването с хранителни продукти, плодове и напитки да се извършва от наши снабдителни бази след дозиметричен контрол“; да се осигури натурална минерална вода, а за хигиенно-битови нужди да се използва дълбоко сондирана вода. Със заповедта се забранява изхранването на животните от фермата „Врана“ със зелена маса „до второ нареждане“. Докато хората практически се тъпчат с радиация, по линия на УБО в няколко лаборатории в страната започва изследването на… всичко, което

„Богоизбраните“

предстои да консумират. В интервю за 24 часа от 2001 г. Христо Борисов, който е бил шеф на химико-бактериологичната лаборатория на УБО през 1986 г., разказва за „кошмара“ си да намери чисти продукти. Оказва се, че стопанство „Врана“ е замърсено, дори яйцата са радиоактивни. За известно време хората от Политбюро ядат предимно консерви и сухо мляко.

„Череши, ягоди… в нашата лаборатория идваха много храни за изследване, знаеше се кои са по линия на УБО“, казва Петър Делчев, който през 1986 г. е работил като компютърен специалист в нискофоновата лаборатория към експерименталния ядрен реактор в София. Тази лаборатория е една от многото, които решават да изследват замърсяването на територията на държавата. В първите дни на май към Министерския съвет, ЦК на БКП и Политбюро потичат реки тревожна информация. Отговорът? Преувеличавате. „А беше страшно, с тъжна усмивка обобщава Делчев – единственият, който се вслуша в думите на специалистите, беше генерал Добри Джуров. По негово разпореждане армията моментално мина на консерви.“

А за графиката сигурен ли си че е вярна с такава точност? 5-6 часа са в рамките на грешката. Сигурен ли си че не е симулация със софтуер?

Reply

nelzevul January 6, 2011 at 11:43

” Мисля, че прекалено се отклонихме от темата. Това си е направо за нова. Жалко, че има хора дето защитават комунистите! На теб не ти е ясно самото отношение на властта към човека. Остави Чернобил и др. подобни. Аз искам сам да решавам съдбата си и да не ме лъжат. Не искам да ме управляват по разни идеи, програми и пр. Искам ако някой ме съди да мога да се защитя. А не да ми сложат задочна присъда. Искам да се ценят знанията ми и уменията ми, но не с медали и ордени, а с пари.”

Наистина много се отклонихме от темата. Но стана дума за пари. ПАРИ. Всеки ги иска по много, само на малцина им стигат. Трябва да си поговорим малко за икономика, понеже парите са пряко следствие от нея.

Значи, казва се, че хората от демократичнитедържави са живели по-добре от останалата част на света. вкл. социалистическия блок. Това на първо място означава, че от всички, те са имали най-голям брой налични стоки, които се падат средно на човек и са сложени в магазините за изкупуване. Откъде обаче идват тези големи заплати при тези високи цени на стоката? Кактехните предприятия и заводи генерират такава огромна печалба, че да си позволяват да плащат големи заплати на работниците си. Икономическата ефективност на производството зависи от няколко фактора. Накратко – колкото по-ниска е цената на материалите (ресурса) и колкото по-висока е цената на изделията, толкова повече печалба ще остане в предприятието. Знае се, че демократичните държави от западен тип не добиват толкова ресурси, колкото стока произвеждат, а добиват примерно половината. Така се е получило, че в европа няма големи рудни находища, нито петролни или газови. А другата половина откъде идва и на каква цена? Ами идва от неграмотните изостанали африкански, азиатски, южноамерикански и подобните им държави от “третия свят”. Някои викат на такава търговия “злоупотреба с неграмотността”, защото местните негри не знаят да четат и пишат и не знаят какво е света въобще и къде кое колко струва. Такива хора работят за 2 долара на ден, а изкопават и занасят желязо за хиляди. Други наричат това “предприемачески нюх”, тъй като смята сделката за резултат от успешните търговски преговори,които е водил с негрите. При всички случаи образования е в по-благоприятна позиция от необразования, а много често и злоупотребява с образованието си. Както и да е. След като стана ясно как купуват евтино, продават скъпо и плащат много на своите работници и малко на чуждите, идва ред да видим до къде е стигнала тази работа. Собствените си ресурси западните демокрации отдавна са оглозгали. Голяма част от африканските и азиатските също. За колко още време ще стигнат находищата, ако 75% от всички добити на планетата ресурси трябва да пълнят магазините на един милиард демократични жители? А ако решат изостаналите държави, че тези ресурси им трябват, защото техните магазини са празни и искат да ги напълнят? Знаеш ли, че Китай беше ограничил миналата година износа за Япония на редки метали, без които няма как да се произвежда никаква електроника. Китайците казали: “Съжаляваме, но на нас ни трябват повече”. В момента Китай продава на световния пазар огромно количество евтини електронни изделия, а Япония купува все по-скъпо материалите, съответно тяхната продукция става все по-скъпа и непродаваема. Същото се случва и с ЕС и САЩ. Русия лека полека започва пак да произвежда самолети, автомобили и да ги продава.

А ако не беше дошъл комунизма при нас и при останалите от соцблока, от Берлин до Китай? Ако бяхме богати демократични страни, откъде щяхме да вземаме материали за толкова много стока? Ако трябваше още 2 милиарда човека да употребяват всеки, колкото средния жител на САЩ? Кои години още щеше да свърши и петрола и желязото и всичко? И като почне да недостига, кой щеше да ни спре да се сбием за малкото оставащо с помощта на ядрените си оръжия? Сега нямаше да си пишем тук, а костите ни щяха да лежат някъде из пясъците на някоя пустиня.

Съжалявам, че представям такава мрачна алтернативна картинка, но някои неща са повече от да кажеш “искам ПАРИ”.

Reply

Аспарух January 6, 2011 at 22:41

Разсъжденията ти са логични за времето на социализма. В действителност страните от “третия свят” продават ресурсите си срещу пари. Т.е дават ги на този който плаща. На практика тях не ги интересува дали парите идват от САЩ или СССР.
Това което на практика съсипа комунистическия блок (освен насилственото налагане на режима и естественаса съпротива срещу това) се нарича “планова икономика”. Икономическото развитие на всяка една държава се обуславя от възможностите и нуждите й. А не от решението на политбюро. Нормален поледващ проблем – създадените въз основа на тези решения огромни заводи не могат своевременно да отговорят на търсенето на пазара. Просто защото гонят план. Пример- Ижмаш (огромен производител на оръжие, основен производител на АК) и Хеклер и Кох (също производител на оръжие,в сравннение с първия занаятчийска работилница). Първия с основно държавно участие, всяка промяна се одобрява на държавно ниво. Втория – изцяло частен, местния началник решава какво да прави. Резуртатът – Ижмаш е пред фалит, и съди половината източен блок, за това че го конкурира, Неклер и Кох снабдява половината свят с качествени оръжия. Коментарът е излишен.
В нормалния свят производството се определя от търсенето. Ако на пазара се търсят домати, защо трябва да купуваш руда. Всяка държава ТРЯБВА да се съобразява със своите ресурси. Решението
България да има тежка индустрия е взето в Москва. Защо. За да може страната да бъде контролирана. И резултатът не закъсня. С разпадането на соцлагера и свалянето на марионетните правителства руснаците затвориха кранчето. И повечето ни заводи(гордостта на социндустрията) фалираха. Защото нямаха ресурси за производство(и не знаеха как да се снабдят), и защото вече нямаха осирурения пазар.
Всеки човек на средно интелектуално ниво определя битието си според възможностите си. Т. е. обвързването на икономиката на България с ресурси от СССР е НАЦИОНАЛНО ПРЕДАТЕЛСТВО. Освен разбира се ако не приемем че избраните лидери са с коефициент на интелигентност под средния. Тогава им е простено.
НО НЕ И НА НАС. От нас зависи как ще живеят децата ни. Ако останат тук.

Reply

NAME January 7, 2011 at 11:44

Доста елементарни разсъждения. Опитваш се да ни убедиш в по-високата ефективност на пазарната пред плановата икономика. Давам ти друг пример, не от времето на социализма – 2-та “курорта” Слънчев бряг и Банско. Анализирай сега пак – колко стаи, апартаменти и т.н. леглова база на колко площ плажна ивица и съответно писти за спускане, колко апартаменти, жилища и т.н. са построени и колко не са продадени … ЗАЩО? Защото всичко се правеше от “невидимата ръка”, а не с мисъл и сметки, т.е. с план. Резултата е ясен – ще се събаря, както и в Испания и Португалия го направиха. СТРАШНА ЕФЕКТИВНОСТ – затворихме (загубихме) милиарди, които трябваше да работят.

Reply

Иван January 7, 2011 at 13:21

То Банско и Слънчев бряг си имат доста аналози от комунистическо време. Лично аз мисля, че чисто пазарна и чисто планова икономика не е на добре.

Reply

Аспарух January 7, 2011 at 21:12

“Защото всичко се правеше от “невидимата ръка”, а не с мисъл и сметки,”
Абсолютно си прав. А сега помисли чия е “невидимата ръка” и кой имаше достъп до толкова пари (които трябваше да изпере).
И сам си стигнал до извода наложен от пазара – “ще се събаря”. Защото не ни е нужно. А строителите имаха “план” – да построят днес, утре и вдруги ден да изплатят и после само да печелят. Да ама не. Пазара не е съгласен с техните планове.
За да се научиш да тичаш, първо трябва да проходиш.

Reply

nelzevul January 7, 2011 at 21:27

Напълно в духа на пазарните принципи – някои успяват, други не успяват. Това се отнася и за държавите в света. Така че кой е казал, че трябва точно ние да сме преуспели – сред неуспелите сме и толкова, какво странно има тук?

Reply

Аспарух January 7, 2011 at 22:12

“Напълно в духа на пазарните принципи ” Точно това е смисъла на горните ми писания. Пазарът определя търсенето и съответно предлагането. А не планирането. И ако искаш да си конкурентно способен трябва да можеш да отговориш на това търсене в максимално кратки срокове. А не да планираш за пет години напред. Предвиждане разбира се е нужно. Но то се обуславя от тенденциите на пазара. А не от виждането на министъра.

Reply

nelzevul January 7, 2011 at 9:58

“Разсъжденията ти са логични за времето на социализма. В действителност страните от “третия свят” продават ресурсите си срещу пари. Т.е дават ги на този който плаща.”

Моята логика не ми подсказва, затова ще попитам: А защо са им на страните от третия свят тези пари? И защо ресурсите не им трябват за собственото им развитие?

Reply

Аспарух January 7, 2011 at 21:17

В текста е и отговора. – “Всяка държава ТРЯБВА да се съобразява със своите възможности”. Когато нямаш възможност сам да оползотвориш даден ресурс (или е в повече от колкото можеш да оползотвориш) определено е по-добре да го продадеш, отколкото да го унищожиш.
“А защо са им на страните от третия свят тези пари? ” На този въпрос можеш да си отговориш и сам. Сигурен съм.

Reply

nelzevul January 8, 2011 at 1:10

Тук ще се наложи да навлезем в някои подробности от световното стопанство в онова минало, около втората световна война. Тогава са се определили главните насоки в които ще се извършва международната търговия и по-специално тази с ресурсите.

На първо място мисля да отчета, че в продължение на няколко века същите тези западноевропейски държави са “усвоявали” успешно нови континенти. Северна и Южна Америка, Африка, някои части на Азия, Австралия и Нова Зеландия, и още доста по-големи и по-малки островчета. Всичко изброено е било колонизирано, а с колониите не се търгува, а се взема направо, барабар с хората, които се търгуват на робските пазари. Може и да е странно съвпадение, че западноевропейските демокрации, които давате за пример са наследили онези империи, които са владяли примерно 3/4 от земното кълбо. Предпочитам да не вярвам в случайности.

Към 30-те години на 20-ти век Британската империя е била най-голямата държава, която човешката история познава. Заемала е около една четвърт от сушата на Земята и е имала колонии на всички континенти. Повечето колонии Британската империя губи през 60-те години. Само си представете – през 65-а премиер-министъра Ян Смит обявява еднострана независимост от империята и в страната започва кървава гражданска война, завършила през 79-а, след което негрите си поемат управлението и я прекръстват на Зимбабве. Даже в сайта имате напуисана статия по този повод (http://www.extremecentrepoint.com/?p=302).

Отделно, Канада и Австралия са просперирали на първо място защото са били богати на ресурси и слабонаселени, освен това разположението им е такова, че почти не са воювали, за разлика от всички останали. Същото се отнася и за САЩ плюс че най-вероятно в тях са били инвестирани европейски имперски капитали за да се създаде мощна и защитена от два океана сила, която да доминира в света.

Има и други не по-малко фрапиращи примери за заграбване на ресурсите. погледнете например Кувейт (http://bg.wikipedia.org/wiki/Кувейт).

# През 1899 г. Кувейт става британски протекторат
# През 1946 г. започва добива на нефт
# На 19 юни 1961 г. e провъзгласена независимостта на страната

Отделно от това, съществуват още 1001 начина за оказване на натиск и за съставяне на марионетни правителства.

Не знам защо – където и да разровя историята все такава “свободна търговия” виждам да са правили западняците. Извинявам се, че ще трябва да употребя тази дума, но това си е баш империализъм. Същия, за който комунистите уж са ни лъгали едно време.

Reply

Иван January 8, 2011 at 12:59

С радио и комунист не може да се говори за нищо!

Reply

nelzevul January 9, 2011 at 11:18

Защо се възмущаваш? Къде сбърках?

Reply

населозадедо January 6, 2016 at 21:53

Абе не му отговаряйте на тоя трол, не го ли виждате, че е платен? Комунистите имат един термин – агент провокатор. Лайнар, който иска да дразни и да подстрекава.

Reply

Иван January 9, 2011 at 12:43

То е мнооогоо и трябва да се отворят поне 15 теми. Най-голямата ти грешка е начина ти на мислене към отделният човек в обществото. И за това може да се отворят теми. Никой човек не желае някой друг да взема решение относно живота му. А точно това става при стария строй. А за него може да се отворят още теми. Общо взето това е един много добър начин(за теб разбира се) да се избяга от истината и да се нагласи както е удобно и изгодно. Така правеха комунистите – малко истина от тук и от там, и малко лъжа(колкото да сърши работа). За мен е престъпление да се защитава партия отговорна за над 50% от политическите убийства и за почти 100% от размириците в България през миналия век. Партия, която е преследвала целите си а не интересите на народа.

Reply

иван January 13, 2011 at 21:05

То БКП-то само си отряза главата. На тяхно място поникнаха още много……. А с рязането си е почнала още от сталиново време.

Reply

Йуй January 17, 2011 at 19:09

СТОГОДИШНА ПОДМОЛНА ТЕРОРИСТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ , ЗА РАЗБИВАНЕ НА УСТОИТЕ НА БЪЛГАРИЯ, БКП / БандаКрадливиПартийци / !!!!

Reply

Иван January 18, 2011 at 7:49

Добре казано!

Reply

Български офицер December 18, 2013 at 9:49

БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНЯГИ все още не са платили за извършените от тях злодеяния след 9.Септември.1944 г. над Българския народ с методите на Сталин-Берия ! Тяхното пък Червено Котило съсипа Отечеството ни през последните 25 години ! ВРЕМЕ Е ЗА РАЗПЛАТА ………..!!!

Reply

rosendobrinov January 13, 2016 at 20:37

В голямото си мнозинство помощник-командирите бяха прости и озлобени хора, които поради невежеството и мнителността си бяха в постоянен конфликт с командирите си. Всяка заповед на командира, преди да бъде изпълнена, трябваше да бъде одобрена от тях. Това нарушаваше основния принцип във войската – единоначалието. Ето защо помощник-командирът или политическият офицер беше един вреден придатък, чуждо тяло във войската, което рушеше дисциплината и намаляваше боеспособността.Без да съм сигурен ,че ще бъда разбран правилно ,но следвайки онова изначално чувство Ви казвам ,че всички сте подведени -Няма по-голяма чест от службата за Родината и ако тя е свързана с неправилно дадена заповед -какво?Ако коментара е , че комунистите са направили нещо или пък офицерите от Царска България са си пречили тогава или по-точно са се борели по между си ,то времената се менят и днес е показателно какво е Българска Армия

Reply

Български офицер October 29, 2016 at 17:26

Малко време не стигна на Жандармерийските и Войсковите ” Ловни роти ” , на ” Шпицкомандите ” на Проф. Александъръ Цанковъ и на четите на ВМРО на Иванъ Михайловъ да избият ” ДО КРАК ” цялата Червена , Комунистическо – каскетаджийска сган в Царство България , като подлоги – измекяри на Червена Москва и Коминтерна ….. ! Отърваха кожи на 9.Септември.1944 г. благодарение Савецките въшливи памуклийки …….. Сега нямаше да я има и вонята на Червеното им котило !!! Втори шанс обаче няма да имат !

Reply

Български офицер October 29, 2016 at 17:28

НИКАКВА МИЛОСТ ЗА ЧЕРВЕНАТА КОМУНИСТИЧЕСКО – КАСКЕТАДЖИЙСКА ПАПЛАЧ – ” ДО КРАК ” …………..!!!

Reply

Christopher Penev January 13, 2017 at 15:51

Баща ми беше български царски офицер-Панталей Христов Пенев,участник във Втората св.война.Превзел е Царево село в Югославия.Имаше албум на офицерите от 62-ри випуск на ВНВУ .Бил е кадет и е познавал Никола Маринов Николов-написал , , .
От страна на майчиното ми семейство мъжете са били офицери,както и от страна на бащиното ми семейство-истински националисти-родолюбиви,честни,почтени и трудолюбиви. Единият ми дядо се връща от Чикаго,за да вземе участие във междусъюзническата война. Другият ми дядо е един от щабните офицери на бълг. армия. През Първата световна е имало побратимяване м-у немски,австрийски и бълг.офицери. Помня,като бях малък,от дядо имаше железен кръст за храброст, инкрустиран със сребро,с 3 дъбови листа и името на кайзер Вилхелм-подарен на дядо от един немски или австрийски офицер-бкагородник,името му като че ли беше Ото фон Линденбах. Той и дядо се побратими и си разменили ордените.На татко братовчед от София е бил летец-изтребител с немски Ме-109,свалил е 3или4 американски изтребители,от конвоя на тежките бомбардировачи Бе-2. Името му е Дянко Марков,по едно време беше депутат от СДС (докато още не се знаеше явно,че СДС е партия на децата на комуноидите.
Сегашните офицери по руски тип не могат да достигнат никога нивото , възпитанието , а камо ли физическото превъзходство и доблест на един достоен български царски офицер!
Баща ми е бил учител по математика в тогавашната Плевенска мъжка гимназия,беше грос-майстор (шах) , бил е затворен в комунистическия концлагер в Белене-защото е заявил на предателите-комуноиди,че ВЕЧЕ се Е заклел в БОГА,в Царя и Отечеството , и не може да престъпи клетвата си!
Повече от 5 години е бил в лагерите Бобов дол и Белене! За което помня,че му дадоха смешно обезщетение от около 5 000 лв.!
И СЕГА В МОМЕНТА ПРЕДАТЕЛИТЕ НА БОГА , НА ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВОТО СА НЕ САМО НА ВЛАСТ , НО И АГИТИРАТ И ПОДДЪРЖАТ ПРЕДАТЕЛСКИТЕ ПАРТИИ , АНТИ-БЪЛГАРСКИТЕ И ВРЕДИТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДОНОСНИЧЕСТВОТО .
В Името на БОГА-за Царя и Отечеството! ДА ЖИВЕЕ ЧЕТВЪРТОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ

Reply

2+2=4 May 9, 2020 at 18:29

да преследваш и унищожаваш хора за това ,което са ,а не за това което са извършили е ФАШИЗЪМ в този смисъл червената армия потопи страната във кървава фашистко-комунистическа диктатура.

Reply

Leave a Comment

{ 1 trackback }

Previous post:

Next post: