Богат улов в пиратски води. Могадишу, Сомалия

by ExtremeCentrePoint on Thursday, 14 October, 2010 · 0 comments

in Африка, общество

Млад човек носи акула по централна улица в Могадишу, Сомалия. Но по-интересна е обстановката около него, която очевидно е резултат от последния писък на модерната постколониална архитектура в Африка. На втората снимка се вижда как е изглeждал Могадишу, по време на бялото управление в Сомалия. Напредъкът на строителството след изгонването на белите окупатори е очевиден.

SOMALIA/

somali-mogadishu

Leave a Comment

Previous post:

Next post: