Забравената поезия – Като в блатата от Виктор Юго

by ExtremeCentrePoint on Friday, 26 March, 2010 · 0 comments

in Забравената поезия

Като в блатата мрачни сред диви лесове
в една душа ли дремят различни светове:
тук, горе — сводът син разлял е по водата
лъчи и облаци, и трепкаща позлата,
а долу — в гъста тиня, заспала в мрак зелен,
влечуги черни шават сред гнилоч, смрад и тлен.

7 май 1839

Technorati Tags:

Leave a Comment

Previous post:

Next post: