В Германия табутата се пропукват. Националдемократическата партия получи достъп до училищата

by ExtremeCentrePoint on Tuesday, 2 March, 2010 · 0 comments

in Тенденции

"Зюддойче цайтунг" – 05.02.10

Германската Националдемократическа Партия НПД(NPD) е получила разрешение от немската Службата за защита на младежта да разпространява безплатно в училищата компактдиск .

Дискът съдържа интервюта с членове и привържениците на партията и песни на групите Division Germania и Noie Werte (Нови Стойности). Според директорката на немската агенция за проверка на опасни за младежта произведения, Elke Monsen-Engberding, членовете на комисията не са намерили никакъв легален аргумент да забранят тази акция.

Според агенцията, съдържанието на компактдиска е просто израз на политически възгледи. Във видео материали, публикувани на интернет страницата си, NPD приветства това решение. Според Claus Cremer,  ръководител за Северен Рейн, това решение е много позитивно и ще позволи на партията да "продължи да носи своите идеи на младите хора, на студентите, учениците и гласуващите за първи път" .

Leave a Comment

Previous post:

Next post: