Парите са осигурени до 2016 г. Има време.

by ExtremeCentrePoint on Tuesday, 23 January, 2007 · 0 comments

in Ирак и Иран

Добавям докумен показващ, че финансирането на операцията в Ирак е осигутрено до 2016 г. Следователно не може да се говори за сюрприз и грешка на анализаторите. Настоящото развитие е било предвидено в един от двата сценария. Широката публика не е била запозната.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: