Имигрантите са по-лоши от богатите!

by ExtremeCentrePoint on Monday, 23 November, 2009 · 8 comments

in USA, Тенденции

Това показва сондаж проведен в САЩ, в който 55% от възрастните анкетирани казват, че има “силен” или “много силен” конфликт между имигрантите и хората родени в САЩ. Т.е излиза, че отхвърлянето е не по линия богат-беден, черен-бял, млад-стар, а по чисто миграционен признак. Следователно политическа сила, която залага на намаляване на имиграцията би спечелила преимущество пред тази, която поставя акцента върху традиционните левичарски спекулации за противопоставянето на богати и бедни.

untitled

Technorati Tags: ,

{ 8 comments… read them below or add one }

petrov November 23, 2009 at 11:37

Абсолютно нормално, следствие от това, че американците се възприемат вече като нация.
Националното самоопределение е водещо, външната заплаха е винаги усещана като по-голяма. Едва след това идват съответно социалната, расовата и културната идентификация.
Например негър, роден в България, ще бъде по-близък на населението, от бял, роден в Южна Африка. Нали думата “негър” не е забранена? :-)

Reply

1 November 23, 2009 at 11:45

Негър си е негър. Общоприето название на черен човек. В българския език негър няма никакъв расистки смисъл.

Reply

Reformed November 23, 2009 at 13:02

Не е по темата (т.е. това е оф-топик ):

Нали думата “негър” не е забранена?

Ти за афробългарин не си ли чувал? ;)

Сега сериозно: Ние негри нямаме в България, но и досега не разбирам каква е разликата м/у “циганин” и “ром”.

Reply

petrov November 23, 2009 at 13:17

Афробългарин…LOL :-)
Радвам се, че ме разбрахте, сър.
А разликата между “циганин” и “ром” я създаде “политическата коректност”, най-големия бич на свободното слово, новоговора на на епохата.
А свободно слово в буквалния смисъл не съществува никъде, още в конституцията то е орязано драконовски.
Много оф-топик стана.

Reply

Reformed November 23, 2009 at 17:16

========
А разликата между “циганин” и “ром” я създаде “политическата коректност”, най-големия бич на свободното слово, новоговора на на епохата.

========
Така е.

Reply

климатици November 23, 2009 at 17:50

Разбира се че имигрантите са по-лошото в една страна от колкото богаташите в нея. Богатия може да стане беден, както и бедния да стане богат, но имигранта който има вече играден характер, ценностна система и култура, които в повечето случаи са в разрез с тези на нацията в дадена държава, по-трудно се превъзпитава, интегрира и нагажда.

Reply

Pavel November 23, 2009 at 19:05

Познавам черни, родени в БГ и “населението ги приемаше като толкова близки”, че те емигрираха в неодобряващите ги Съединени Щати в първия удобен момент. Единичен случай, но доста показателен, бих казал.
Колкото дали “негър” е забранена – не е, но е обидна. Също както “гяур” за някои “патриоти”, за да придобиете по-ясна представа и да речем известно разбиране. Политическата коректност май е доста избирателна в последния случай.

Reply

Reformed November 23, 2009 at 22:31

И как се нарича човек от негроидната раса на български с една дума? Да не би да е “афробългарин”? Кое точно е обидното да кажеш на негъра “негър”?

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: