Английската финансова революция

by ExtremeCentrePoint on Friday, 13 November, 2009 · 2 comments

in Европа, Икономика

Бюджет на английското правителство (government budget):

  • в 1688 AD £6 900 000
  • в 1702 AD £72 000 000

За 14 години десетократно увеличение на приходите.

1280536

{ 2 comments… read them below or add one }

Reformed November 13, 2009 at 10:08

В тази връзка (на финансите и Англия), бих искал да цитирам какво се казва в Заключението на книгата “Честни пари” от Гари Норт:

Периодът на класическия златен стандарт от 1814 до избухването на Първата Световна война през 1914 е най-добрия пример. През 1914 равнището на цените на едро в Англия е било същото както и през 1815 – забележителен период на ценова стабилност.

Reply

Paragon November 13, 2009 at 23:44

Хайде, ако може да извадите и статистика каква част от това десетократно увеличение на бюджета е дошла от колониите и после да коментираме отново “финансовата революция”.
Тук се изкушавам да цитирам заглавието на друг пост – “Който господства в океаните управлява света”.
После е лесно …

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: