И извънземните се интересуват от Иран. Невиждана UFO активност.

by ExtremeCentrePoint on Friday, 19 January, 2007 · 2 comments

in Тенденции

Иранският Fars News Service изнесе информация за massive “UFO” struck down в планините на Централен Иран:


Не знам дали горната новина има нещо общто с ето тази:

Така че, UFO или US Spy Plane ? Или и двете? Запича се работата на Иран. След президентските във Франция, дали няма да сме свидетели на наказателна операция.

{ 2 comments… read them below or add one }

Донка Динева October 18, 2009 at 18:56

Нека да се опитат, пък ще видим тагава.

Reply

Милен Илиев Минков Трайков Минков Кръстев Петков Гръмодолски-род. 0889169623. July 25, 2017 at 23:19

Прйб.в.чув.вещ.Поч.Куп.Ко.Кол.Нап.Сме.Как.Ликь.-Ш.мус,.Да,п.и.яд.10м.и,10ж.И,да,танц.Дефинишън,оф,саунд….24ч.Вест.Под.нае.1стан.Само-за,10жени.Мъж,от-сега-натам,.Да-бъд.на.Гости…Вър.в.дясн.по,вс.път.Д.и,сами….

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: