Warning: Declaration of thesis_comment::start_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /nfs/c04/h06/mnt/164878/domains/extremecentrepoint.com/html/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 0

Warning: Declaration of thesis_comment::end_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /nfs/c04/h06/mnt/164878/domains/extremecentrepoint.com/html/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 0

Warning: Declaration of thesis_comment::start_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /nfs/c04/h06/mnt/164878/domains/extremecentrepoint.com/html/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 0

Warning: Declaration of thesis_comment::end_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array) in /nfs/c04/h06/mnt/164878/domains/extremecentrepoint.com/html/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 0
Marx Kampf или Марксистки Холокост чрез виктимизация(Любомир Канов) | ExtremeCentrePoint

Marx Kampf или Марксистки Холокост чрез виктимизация(Любомир Канов)

by ExtremeCentrePoint on Friday, 15 May, 2009 · 55 comments

in Терор и Комунизъм

marx1 Текстът на Любомир Канов ни е предоставен от Александър Долев

Marx` Kampf

Проблемът с Маркс и неговото учение – марксизма не е в това, че става дума за зловеща аномалия, погубила безчислено множество невинни хора, нито пакостната им роля в разрушаването на човека, религията, цивилизацията и природата през целия нещастен ХХ век, а в техният изумителен и привидно напълно неоправдан успех. Нито повсеместното опровергаване от опита на обществото на това, маскирано като наука социално инжинерство, нито безпримерната жестокост на последователите му Ленин, Сталин, Мао, Пол Пот, Кастро, ЧеГевара и сатрапите от Чаушеску, през Живков до вожда Ким Ир Сен и безумния му син, който обрича на глад и недохранване децата на страната си. Цялото пространство от Берлин, през Катин през Беларус до Чукотка и Колима и от Хавана през Тирана до Пхенян беше и все още е осеяно с костите и безименните гробове на погубените, над които продължава да се вее по паметниците каменно- чугунената брада на главестия истукан, син на онова племе, което беше открило Господ пред всичките народи по света, за да може безбожникът да Го обяви за опиум за народите. Защо този фалшив пророк, който въпреки всичките жертви принесени пред олтара на секуларния материализъм, все още развява брадата си из цялата планета и постоянно отнякъде се втурва на сцената на историята?

Ето, виждаме го, вечно същият, но вечно предрешен, днес да наднича иззад рамото на затлъстял венецуелски диктатор, утре като водач на “национално-освободително движение”, което изисква непременно реки и езера от кръв, а понякога и като европейски червен терорист с Калашников в ръка, подхващащ борбата срещу “класовият враг”и срещу капитализма отново и отново. Не се оказаха достатъчни нито Голодомора в Украйна, където марксистите от НКВД и ЧК инструктирани от прилежният Каганович и танцуващият гопак Хрушчов превърнаха едни от най-работливите и кротки земеделци на Европа в канибали, които изяждаха умрелите си от глад деца. Не беше достатъчен “превъзпитателният” опит на Гулаг, който промени изцяло генофонда на една цяла велика нация и сега от нея са останали главно “блатные”, олигарси, чекистки бригади с чукове и железни пръти, проститутки и едно безбрежно море от алкохолици, които рядко доживяват 50 годишна възраст. Как може тази безподобна кръвожадност на едно учение, причинило толкова страдания и пропаднало така безславно толкова много пъти, да бъде пак реанимирано, излъсквано и поднасяно на следващото поколение като разумна теория на обществото? Как е възможно толкова години всякакви западни левичари от Бертран Ръсел и Бернард Шоу до Жан Пол Сартр и Наом Чомски да възпитават поколения от университетска интелигенция изцяло покварена и исторически невежествена по отношение на истинската цена на марксизма и причинените от него престъпления? Ето моят отговор:

Маркс и неговият спонсор Енгелс не са открили никаква теория и политикономия на капитализма с неговата фатална, според тях, склонност да поражда и да изпада в кризи. Не капитализма, а цялата природа винаги се е развивала през кризи и катастрофи, защото това, както е очевидно за всеки, е самата същност и основния закон на живота изобщо- при капитализма или при тапирите на Амазония. Нищо научно няма в брътвежите за неизбежния край на капитализма, в псевдоикономическите анализи за принадената стойност, за базата и надстройката, за различните “обществени строеве”, които следват един други като в някаква постъпателна онтогенеза на еволюиращи риби, земноводни и бозайници. Държавите и обществата са били винаги или във възход или в падение, развитите общества са често разрушавани от дивите, напредналите неведнъж в историята подивяват, а други се цивилизоват и ги заменят. Не в това кой притежава средствата за производство се корени причината за развитието на обществата и цивилизацията, а в личности, случайности, изобретения, съдба, технология, епидемии и даже климат. Нищо научно няма в привидно философските обобщения за бъдещето на човека.

Плагиатствуващи Дарвин или Ламарк социални теоретици през 19 век има достатъчно и без Маркс и Енгелс, в най-различни области за епохата си и главното за тях е да се надпреварват да извеждат истински или, при липсата на такива, мними закони за еволюцията, за революцията и законите за “развитието” на обществото и човека. Дарвиновата теория или Менделеевата таблица, за разлика от социалните теории, поне имат някаква предиктивна сила. При спонсора на Маркс – Енгелс, грандоманското желание за материалистическо обяснение на всичко и създаване на свръхамбициозна и абсолютна Теория на Живота стига до нелепото твърдение, че животът е “форма на съществуване на белтъчната материя”, сякаш става дума за омлет забъркан от неизвестен извършител, скрит зад кулисите на мирозданието. Едва ли има по-бездарен пример за философствуващо невежество в полето на естествените науки от това “откритие”, поне докато не се появиха политически още по-безупречните теории на Лисенко и коацерватните капки на Опарин, целящи да придадат допълнителна наукообразност на Енгелсовите постулати. Но и в двата случая и при Маркс, и при Енгелс, това невежество е било задвижвано от една съвършено ясна цел-да се обори всяко досещане и всяка вяра, че освен химически елементи, албумин и слузести материи във Вселената, в живота и в човека може би се крие нещо много по-дълбоко, величествено в своята непознаваемост, което се нарича Смисъл или даже Дух. Това е трябвало да бъде атакувано от едната брада – Фридрих, докато другата – Карл, е громяла религията изобщо, сякаш наистина е по силите на някой не особено чистоплътен, изпаднал от религията си индивид, въоръжен с перодръжка, да отрече вековната интуиция за божественото на всички народи живели някога по земята.

Но даже не в тази борба, не в това е голямото откритие на Маркс. Макар че професорите левичари продължават да набутват каменоглавия и безполезен монумент в университетските програми, дори и в най-добрите западни университети, в програмите по икономика и философия, сякаш той не се е провалил и не е толкова опасен и престъпен колкото и теоретиците на нацизма. Не икономическите му теории и не неговия атеизъм са неговото истинско наследство, а нещо съвършенно друго.

Карл Маркс е автор на едно от най-зловещите открития в историята на идеите и това е ИДЕЯТА ЗА ЖЕРТВАТА или идеята за Световната Виктимология и следващата от това ИДЕЯ ЗА КЛАСОВАТА БОРБА, за отмъщението на ПОТЪРПЕВШАТА класа срещу другата, приета за паразитна и ненужна. Това е постулирано като основание за групова вина и унищожаване на цели слоеве от населението на един и същ народ, обявени за КЛАСОВИ ВРАГОВЕ чрез средствата на неизбежната диктатура на едната класа над другата.

Какво означава на практика това? Това означава, че Маркс за пръв път в историята изобретява философско учение и социална теория за разделението на човеците по КЛАСОВ признак и приема това за основание на неизбежното и безмилостно унищожаване на едните от другите в условието на постоянна гражданска война. За първи път някой се досеща за едно абсолютно фундаментално “научно” противопоставяне на индивидите един срещу друг по линията на “експлоататор”, който владее “средствата за производство” и “жертва” т.е. човек, който продава труда си. Оттам води началото си главоломна и страшна теория за неизбежната класова борба, в която победителят и гробокопач на другата класа ще бъде “пролетариатът” или класата “хегемон”, а другата, вредната, буржуазна класа ще бъде захвърлена на “бунището на историята” и като нейната роля е да се превърне в обект на дехуманизиране и избиване до крак, заедно със семействата като неподлежащи на превъзпитание.

Да спрем за малко, да помълчим и да си помислим първо за езика с който Маркс говори за това и за последствията от тази чудовищна теория наричана от някои “утопия”, но в действителност кървава драма, коствала живота на милиони хора. Какво казва татко Карл? Всъщност той измисля успешно първият в историята теоретично обособен Език на Омразата към ближния и за пръв път в историята съумява да интерпретира и видоизмени християнската идея за състрадание към бедния и грижа и милост към потиснатия в призив към революционно насилие в името на справедливостта, изригващо от така наречената Жертва и насочена срещу “другия”, превърнат в Нечовек, в Класов Враг. И в резултат, чрез диктатурата на пролетариата, успешно прилагана от неговите достойни ученици, татко Карл е успял да постигне успешното физическо екстерминиране на цяла една класа от неосъдени от никакъв съд или закон човеци, наречени Буржуазия, което преведено впрочем не означава нищо друго освен “граждани”. Някои граждани са преживели това, защото са били пощадени от този исторически експеримент, ала безбройно много други-не. Това е метафизичното изобретение, наречено Марксизъм, т.е. Теория на чистата омраза, която маскирана като “революционна справедливост” погуби толкова много невинни и причини толкова неизчислими страдания на цели континенти, че по право трябва да се назове Марксистки Холокост. Безверният атеист Карл се вклини в дискусията за морала и за вечната съдба на човека, за Доброто и Злото, маскиран като Защитник на угнетените, за да посее разкол и гибел между хората. Колко струва само “теорията”, че за да настъпи “революционна” ситуация водеща до диктатура на пролетариата е нужно да има войни, а ако няма е добре те да бъдат провокирани, така че колкото повече хора загинат по ужасен начин, толкова по-скоро ще настъпи новият строй и царството на справедливостта. “И слезнете от конете и земята целунете, възцарете вечна обич, вечна правда на света”-Хр. Смирнески “Червените ескадрони”. И това слизане от конете след убийствата, след посичането на глави, които се търкалят като зелки из запустелите полета. Това, според мен, надминава способността на измислената от един единствен индивид “теория”да влияе и да пакости върху съдбата на цялата планета. По-скоро сякаш отива към деянията определяни в средновековието като намеса на самия Нечестивец, на Прокълнатия Вечен Враг на човечеството. Тук даже не става дума за уж противопоставянето на пролетариата и идеологическия класов враг. Не,става дума за Врагът на Човека изобщо! И успехът на тази “теория” е се корени в това, че тя е маскирана като Справедливост! Почти като в библейско сказание Карл се появява с развята брада на лъжепророк върху барикадите и съблазнява слабите духом с обещание за Рай на Земята, тук и сега, незабавно, за онези потиснатите, само да се решат да възстанат, да убият собствениците и да си разпределят “справедливо” плячката след Революцията. От лявата му страна се е разкрачил Ленин с подстригано от бръснарите в Цюрих татарско брадле, а отдясно е Роза Люксембург. Отзад крачи Сталин с меките си разбойнически ботуши, засуквайки мустаци, а до него е Копьонкин от романа на Платонов, оседлал коня си наречен Пролетарска Сила. Мао излиза гол и мокър с червеното книжле в ръка от реката Янг-Цзе, за да покаже на тълпата, че е настъпило времето да се затриват буржуазните професори, които не са научили новия катехизис наизуст. Следват ордите на “жертвите”, по догма хрисими и нещастни, в действителност готови на грабеж и убийство. Не трябва тук, разбира се да се забравя и теноровият писък на Илич: “Грррраби загрррррабеното!” макар че това е всъщност многогласна ария от една трагична опера с най-масовите сцени на насилие в историята на човечеството, изпята на много езици с най-различни гласове и винаги с един и същ финал. Наричали са тези сцени Гражданска Война, Разкулачване, Народен Съд, Великият Поход, превземането на казармите в Хавана, Народна Република на Кхмер Руж и как ли не, от развалините и пожарите на ограбените къщи вечно се виждат да излизат с арестуваните собственици не само чекисти с кожени полушубки, но и марксисти-поети с револвер в ръка, грабнали под мишница килима на арестувания или навлекли меката шапка и палтото му. Това е картината, това е крайният резултат от прилагането на “единствено правилната” теория за обществото- Диалектическия Материализъм.

Но не с това се свършват заслугите на Маркс. Оказа се, че неговите ученици, за изненада именно тези западни “буржуа”, пощадени от социалния експеримент на реалния Марксизъм и поради това сдобили се с шанса пламенно да защитават от безопасните катедри на западните университети фундаменталното учение на най-абсолютната тирания известна на човечеството, които освен това винаги са имали неограничена свобода на словото, са решили да обогатят наследството на татко Карл. Вместо да се вкаменят във вечната замръзналост на Колима или да бъдат набучени с тояги в устата си преди да бъдат хвърлени на прасетата, защото са се осмелили да говорят, те творчески разширяват обсега на първоначалното учение и започват да откриват нови “жертви”, там където идеологическата целина е била, така да се каже, неразорана или недостатъчно разработена. Моделът в общи линии е близък до оригинала. След разгрома на нацизма се оказа, че има една много благодатна ниша, създадена от всеобщото и напълно основателно потрисане на целия свят от престъпленията на нацизма и расизма, както и осъждане на престъпниците в Нюренберг. Разбира се, Марксистите навсякъде по света бързо се направиха, че са забравили, че нацистката партия на Хитлер е Работническа Партия, че и той строи Социализъм, както и Сталин, че и той е черпил вдъхновение за своята социална пропаганда и за своите речи на омраза и разделение между хората в името на всеобщото щастие от общия извор и предтеча – Маркс, че и за него хората са инструменти за построяването на Щастието като своеобразен Мавзолей за живите, управлявани от държавната машина подобно на автомати. Няма Националсоциализъм без изобретеното от Маркс, както няма и концлагери без изобретеното от Ленин, както няма и грандиозни проекти за нацистките и комунистически утопии без Езика на Омразата въведен от Карл Маркс. Върху освободената идеологическа територия обаче, най-бързи се оказват пак марксистите, този път предрешени като най-лютите противници на своите довчерашни идеологически братовчеди-нацистите. Разликата е, разбира се, че нацистите воюват срещу чуждите, а марксистите водят класова борба срещу собствените си народи, друга разлика между тях никога не е съществувала, освен в имената. Но останали без конкуренция в опразнените за демагогия територии, марксистите се втурват в любимата си роля: защитници на угнетените, унижените и оскърбените, любители на справедливостта. Важно е тук да се отбележи, че в това начинание първи възсядат конете на идеологията западните ескадрони на левите интелектуалци, едва по-късно следвани от тежката обозна войска на комунистическата пропаганда от източната страна на желязната завеса. “А вие защо биете негрите?” е най-опростената форма която използва лишената от буржуазен финес комунистическа пропаганда.

Разбира се, на Запад гъмжи и от тайни съветски агенти на влияние, както и онова, което се нарича “полезни глупаци”, но най-вече в действие влиза отново онзи фалшифициран зов за “справедливостта”, за “правата” на “жертвите” на расизма и дискриминацията, т.е. влиза в работа старият трик на татко Карл за Виктимологията. Оказва се, че виктимологията може да работи не само на класова, но и на расова основа и тя работи прекрасно като повод за разединение между хората, но с обратен на онзи при нацистите знак. Когато се обяви новият сезон след войната на новата реколта от “жертви”на империализма, колониализма, расизма и пр., старите марксистки клишета и пропагандни методи заработиха мигновено със същия успех в пропагандната битка за общественото мнение както преди това беше при комунизма и марксизма и отново защото бяха маскирани като “добро”. Скоро расизма и колониализма бяха прогонени отвсякъде, откъдето идейните последователи на татко Карл решиха, че трябва да бъде прогонен и нерядко заместен от марксически или просъветски режими, провъзгласяващи ерата на свободата и всеобщото щастие на социализма. Резултатите ги знае всеки, който се интересува-Иди Амин, Момбаса, Муамар, Судан, Сомалия, Ангола, Зимбамбуе и пр. Може би малцина знаят от световните осведомителни агенции, където мнозинството журналисти са индоктринирани още от студентската скамейка с леви убеждения, но днес в бившата процъфтяваща държава Родезия е ОК да убиеш бял фермер и да изнасилиш жена му. Расовата, а и класовата справедливост трябва да се възстановят, средствата за производство и т.н. Знаем вече тази песен. “Грррррраби нагрррррабеното!” Може и да отнесеш бомбето на фермера, за да се позабавляваш. Марксическата “журналистика” в световен план, естествено, мълчи по въпроса. Мълчеше и по време на Голодомора и по време на Гулаг и по време на унищожаването на Източна Европа и унищожаването на Куба в протежение на половин век, с отделни изключения. Обичат Че Гевара. Обичат“Че”! Мълчат “прогресивните сили” и досега по адрес на бившите единомишленици марксисти от тайните служби на болшевишкото Гестапо, яхнали т. нар. Преход и станали капиталисти…

Но и това се оказва недостатъчно. Дойде ред и на следващите “жертви на дискриминация”, членове на малцинствени групи отново подтискани от “лошите”, от болшинството, пак по старото правило на откриване на мними жертви, на определена група от обществото, която да бъде противопоставена на останалите и да се стреми към привилегирован и изключителен статут в името на марксическата “справедливост”. Това този път станаха “гей” групите, които, в интерес на истината, рядко се нуждаят от специална защита, тъй като никой не ги подтиска, а и по правило са по-добре образовани, по-вербални и с много по-висок стандарт на живота от средния хетеросексуалец, с едно-две деца и с несигурна или ниско платена работа. Всъщност “gay” на английски означава весел и обичащ забавленията човек. Но в духа на вече добре отработената теория за “жертвите” се започна изключително гръмогласна и в много отношения нахална, медийна, законодателна и културална битка срещу “хомофобията” с импликациите, че става дума за фашизъм, нацизъм и едва ли не за ненавист към човека, ако си позволиш да не харесваш примерно в училищната програма на твоите деца да се преподава “the gay life style”илюстрирано с двама татковци осиновили някакво дете от Бангла Деш, като нормално или даже прогресивно. По методи и в основните си принципи тази нова “борба за справедливост” не се отличава от предишните и се води от вече познатите медийни актьори на марксическата пропаганда, от активистите представляващи “прогресивното“ човечество, подпомагани от леви адвокатски групи и от Холивуд, за защита на “правата”, които никога не са били отнемани. Междувпрочем тази борба се води с по-малко кръвопролитни средства, предимно с неописуемо отблъскащи “гей паради” и карнавали, демонстриращи “гордостта” да си хомосексуален. Каквото и да означават тези прояви, те са по-скоро целящи да скандализират и в резултат имат обратния ефект на възнамерявания, а именно да осигурят още по-специален статус на целуващите се по улиците силно гримирани блондинки от мъжки пол, с впити в мускулестите им глутеуси еластични прашки. Най-тежкото кръвопролитие до което се достигна беше изсипването на кофа с животинска кръв на стъпалата на католическия храм Сейнт Патрик в Манхатан по време на един от гей парадите. Другото са главно схватки в съдебната зала в посоката извоюване на специални привилегии за “жертвите на хомофобната дискриминация” и в законодателни битки за изсипване на колкото се може повече публични средства за незабавното откриване на лечение за СПИН. Това също е “революция” на “сексуално пролетаризираните маси” принудени да се борят за правата си на улицата, въоръжени със силикон, латекс и вибратори вместо с парабелума на Чапаев.

Понеже абсурдите заченати в главата на Маркс и развивани от неговите ученици нямат край, а походът на омразата и разделението маскирани като “справедливост” не среща истинска съпротива, в последните десетилетия е в ход и най-грандиозният опит да бъдат хората разделени и противопоставени в две враждебни и окончателно непримирими групи. И това е досега недостатъчно разработеното естествено различие между половете и тяхната различна роля в обществото и в природата.Тук именно се е прицелил “Феминисткият проект” и аз много ще се изненадам, ако някой успее да докаже, че това течение не е заченато, ако мога така да се изразя, от марксисти в женски дрехи или че Бела Абцуг или Бети Фридън са противници на Клара Цеткин и Роза Люксембург по идеологическите въпроси на революцията и марксизма. Всъщност едва ли има феминистка, която да отрече иманентния си марксизъм, както и убеждението си, че мъжете са свине и опресори, т.е. в някакъв смисъл класови врагове. Опасявам се, че част от тях, ако беше възможно размножението чрез партеногенезис, биха призовали към полова война за изтреблението на подтисниците-мъже, чиято единствена цел, е да държат нещастните жени в подчинение чрез постоянна бременност и чиято агресивност към тях се дължи на наличието на тестикули и необуздана секреция на тестостерон. Предполагам, че първата им стъпка, ако победят в тази война, би била всеобща национализация на тестикулите като средство за производство и контрол върху секрецията на опасният хормон, водещ до класово подтисничество над жените. Единственото пропукване на иначе стройният феминистки модел е, че е почти невъзможно жените да бъдат обявени за подтиснато малцинство, защото са повече от мъжете и живеят по-дълго от тях, а освен това дори да получават по статистика по-малко доходи, неясно как, притежават значително по-голям процент от собствеността и парите в развитите държави, където се предполага феминизма да възтържествува. Ще възтържествува, разбира се, не толкова феминизма, колкото старият татко Карл, който още веднъж ще е успял да се преоблече като “защитник” на подтиснатите и ще глади радостно брада в миманса докато двата пола се сражават. Всъщност, като мъж и поведение към жените той едва ли може да се счита за образец за подражание и вероятно би загубил поне единия си тестикул в името на правилния междуполов и световен ред установен от неговите победили ученички…

Ета така се разрасна този виктомологичен бизнес в последните десетилетия, обхващайки все по-нови сфери, така успехът на Карл Маркс и неговата борба – MARX KAMPF – ескалира по света и придобива все по-нови и по-зловещи очертания.

Призракът, който започна да броди из Европа в средата на 19 век отдавна е изпуснат от бутилката и е станал тоталитарна и планетарна реалност, Deus ex machina, посредствен псевдобог, настанил се върху сцената на света, за да ни разкаже фабулата на НЕСВОБОДАТА и да направи така, че да сме неживи, макар да изглеждаме привидно другояче.

Не е истина, че с падането на Сталинизма, на Маоизма и на СССР Марксизма си е отишъл. Тоталните идеи са тук, по-влиятелни отвсякога, заемащи все повече пространство и пускащи корени в душите на все повече човеци, макар и под нови форми. Този метафизичен враг на човешката природа, скрит под формата на добродетелно учение за справедливостта и за устройството на обществото не си е отишъл. Може да разпознаете присъствието му по особено мъчителната и универсална безрадостност в живота на модерните общества попарени от “правдата” на марксизма в различните му превъплощения и по ведростта царяща в домарксистките кътчета на планетата, живеещи, макар и бедно, по старите традиции. Целта на призрака винаги е била да ни направи сомнамбули, сънуващи собствения си живот с отворени очи през лъжливия мит за всеобщият Рай, постижим чрез постоянното воюване на едни групи хора срещу други. И този мит на “перманентната революция” е сърцевината на марксистката утопия, преживявана като вечен повтарящ се кошмар или преизподня, защото е обратното на любовта.

За да бъде тържеството на този кошмар пълно, марксистките автори на разделението, недоверието и враждата между хората по групов, класов, полов и всякакъв друг признак, въведоха в последните години левичарския Новоезик или Политическата Коректност. Според Оруелския му речник, дотук написаното е Hate Speech – език на омразата.

Вие сте съдиите.

Любомир Канов

Technorati Tags:

{ 55 comments… read them below or add one }

Николай Павлов May 15, 2009 at 20:13

Канов е плиткоумен некадърник

Reply

Човек March 11, 2011 at 16:24

Може би. Но вие не умеете да четете.

Reply

сойер May 15, 2009 at 21:02

хареса ми.авторът очевидно е свесен пич.статията добре пасва на блога.чудя се дали някои от идейте в нея не са родени в екстремцентърпоинта ;-)поздравления са подбора.

Reply

Ангел May 15, 2009 at 22:53

Всичко е вярно. (Николай Павлов е тотален идиот.) Лошото е, че марксизма е все още жив и е безкрайно опасен. Цялата власт Запад е на марксистите. Цялата преса е тяхна. Университетите са техни. Обама е един от тях. Чудовищата, породени от Марсксовото идеологическо извращение са безчет.

Reply

ivo May 15, 2009 at 23:19

Авторът е прав за всичко, поздравления от мен.

Reply

Римлянин May 16, 2009 at 0:21

И от мен браво. На 100% съм съгласен с написаното. Бих добавил само и зелените движения, които също са марксистко подковани. При тях в образа на жертвата е притворена някаква имажинерна “зелена планета” Земя. Отново виктимизация.

Насаждането на чувстно за вина в хората е отвратително. Ако си бял си виновен, че черните били роби; ако си красив си виновен, че има други грозни; ако си богат си виновен, че бедните живеели зле; ако си здрав си виновен, че има болни … и т.н. Непрекъснато насаждане на чувство за вина у нас за нещо си, но ние не трябва да се оставяме. Ето тук се убеждавам, че има немалко хора, които виждат тези неща и те не им харесват. Трябва смело и открито да го заявяваме.

Reply

crusader May 16, 2009 at 1:43

Стията е чудесна и по един по перфектен начин обяснява същността на марксизма и левичарството ,като цяло.

Reply

Петър Славов May 16, 2009 at 10:18

Велико!

Reply

Ринги Рае May 16, 2009 at 11:37

МарксизЪМЪТ е санатизъм в действие. Изкривява понятията във всички области на човешкото мислене. Нарекоха еволюционната теория “дарвиниЗЪМ”, като изцяло подмениха фактите и зависимостите, установени от Дарвин. Енгелс не е обикновен плагиат, защото не само присвоява чужди идеи, но и ги изопачава до неузнаваемост. Собствената му некомпетентност граничи с идиотизъм (в медицинския смисъл). Четейки (сега!) някои от съчиненията на Маркс и Енгелс се сещам за “Махалото на Фуко” и цялата пасмина диаболисти с техните напъни да извлекат от естествените неща някаква завъртяна теория.

Жалкото е, че много хора възприемат профанизма на Маркс и Енгелс като “наука” и като най-обикновени профани го рекламират гръмогласно.

Reply

Антикомунист May 16, 2009 at 15:00

Това трябва да бъде прочетено от възможно най-голям брой хора. Популяризирайте го!

Reply

Иванов May 17, 2009 at 4:04

Eдно “ново” папагал, като този Канов, неграмотно повтаря стари песни на нов глас. За и срещу марсизма са писали хиляди, и хиляди писатели и писачи а ла Канов ще пишат. Нищо ново под слънцето. А такива кутрета като Ринги Рае ще джавкат хорово още много години срещу марксизма. Нещо, от което нямат и най-малка престава.
Трите тома на “Das Kapital” не са лъжица за всяка уста. Ако ги е прочел, анализирал и опровергал, стига да може, фундаментлните истини изнесени за пръв път. Човек да му стисне ръка и свали шапка. А те само джавкат, за да клатят въздуха.
Днешен Китай, с неговото 1300 милионно население показва и доказва, какво значи, и може да постигне и направи автентичния марксизъм(не руския болшевизъм) в действие. Когато попадне в ръцете грамотни, добронамерени и човеколюбиви хора, каквито са китайските комунисти.
От една от най-изостаналите страни в света в икономическо и всяко друго отношение, каквато беше Китай. Само за 20 години ККП вдъхновена и водена от Марксовите истини идеи изгради държава и общество, със супермодерна и ефективна икономика, каквато няма втора на света. Само за 20 години. Такова чудо света не познава. Сега Китай е, на олимпидата го показа, днешната страна на неограничените възможности не на отделния човек, а на народа като цяло.

Reply

Човек March 11, 2011 at 17:49

Това не е вярно. ККП отстъпи от “Марксовите истини” и се превърна в чисто националистическа партия от далекоизточен тип (ето и Япония е управлявана от тяхната прочута либерално-демократична партия в почти целия следвоенен период). При тези партии има вътрешен възход, но на ККП големият изпит тепърва й предстои.

Как може да се казва, че ККП в последните 20 години е приела марксовите истини, като там има капит

Reply

Човек March 11, 2011 at 17:50

.. капиталистическа икономика, частна собственост над 80% от целият стопански ресурс, милиардери и много много милионери.

Китай възкреси капитализма и опроверга за пореден път Маркс и Ленин.

Reply

валери May 17, 2009 at 10:34

до последният:ами иди в китай,какво чакаш?
захари стоянов писа ,че такива,като социалистите нямат родина.
как да повярвам как китай си е изградил” автентичния марксизъм”.
на каква цена с какви жертви?
корена ви е много по-дълбок и автора на статията го е прозрял,омраза към
към БОГА и ближния.
ще ти кажа защо мразиш автора и статията му:защото хвърля светлина,ето затова.

Reply

Ринги Рае May 17, 2009 at 15:57

Др. Иванов написа:
“Когато попадне в ръцете грамотни, добронамерени и човеколюбиви хора, каквито са китайските комунисти.”

Алооо, Иванов, я се разходи до приятелския сайт Епохални времена и почети малко за “човеколюбието” на комунистите. Нещо си се объркал, ама здравата – става дума за човекоядство, не за човеколюбие. В преносния смисъл, но затова пък ще надминат Ленин и Сталин взети заедно.

Reply

Иванов May 17, 2009 at 16:07

Нищо не хвърля. Нисък ти е тавана. Има написани стотици хиляди страници за и против марксизма. От хиляди автори. Някой от талантливи публицисти от висока класа. Горното е компилация, от всякъде по нещо, съшита с бели конци.
Този Л. Канов е един посредствен писач
Нито факти, нито мисъл, нито стил, за истина и истини да не говорим.

Reply

Симеон В. May 18, 2009 at 13:04

Иванов, ето една приказка от Библията, “Блажени са вероющите…”
Забеля

Reply

Симеон В. May 18, 2009 at 13:12

Опа-а, нещо съм объркал.
Та така, Иванов, ето една приказка от Библията, “Блажени са вероющите…”
Обърни внимание “вероющите”, а не мислещите.

Reply

ivo May 18, 2009 at 15:59

Принципно едно нещо е ясно-Маркс с безумните си идиотщини е успял да отрови и съсипе целият двадесети век.

Reply

crusader May 18, 2009 at 20:42

Да бе, човеколюбие и комузъм са две противоположни неща.В Китай “човеколюбивите” марксисти съвсем човеклюбиво са затрили около няколко десетки милиона души.А колко е развит Китай-то се вижда.запада си изнесе там най-мизерните и вече технологично остарели производства.да не говорим как китайците са се напапали със западна валута и всякакви ценни книжа.и най-накрая, да не забравяме,че световни валути са Еврото и долара ,а не рублата или юана.

Reply

Иванов May 23, 2009 at 3:10

За “Епохалните времена” и найвните глупаци.
Малко лирика.
Да си наивен е човешко.
Глупак да си не е съвсем.
Третиран като тъпа пешка
замязваш вече на овен.
Да ви се чуди човек на акъла. Как и откъде тези там ще знаят абсолютно секретните данни за кадровия състав на ККП. Една многомилионна партия, влизането в която е много трудно и мечта за много китайци, това се твърдеше в един британски документален филм през време на олимпиадата. Защото да си член на тази партия при тяхната система, значи, че си доверен, неслучаен и кадърен човек и за теб всички врати и възможности за добра и бърза реализация са отворени.
И ТЕЗИ НЯКОИ ИЛИ НЯКОЙ, В ТОВА МЪРЛЯВО САЙТЧЕ, ДА ИМАТ ТОЧНИ ДАННИ КАК СЕ ПРОМЕНЯ КАДРОВИЯ СЪСТАВ ДЕН ПО ДЕН, МЕСЕЦ ПО МЕСЕЦ НА ККП, НА ЕДНА СИЛНО ЦЕНТРАЛИЗИРАНА И ПОЧТИ ПО ВОЕННОМУ ОРГАНИЗИРАНА ПАРТИЯ. Това е абсолютно невъзможно. За да повярваш, че такова тъпо съйтче може да разполага с такива данни, ТРЯБВА ДА СИ АБСОЛЮТЕН ГЛУПАК. Абе тези там или са тъпаци, или си мислят, че посетителите на техния сайт до един са формени малоумници.
Та като съдиш по това и не само- можеш да направиш твърдо извода, че НАПИСАНОТО В сайта ЕПОХАЛНИ ВРЕМЕНА Е ЕДНА НЕГРАМОТНА И ТЪПА, АМА МНОГО ТЪПА ПРОПАГАНДА.
Насочена и ориентирана към наивници и глупци. Към хора с развалена мозъчна и разсъдачна дейност.
АБЕ МНОГО НИ ПОДЦЕНЯВАТ НЕЩО ТЕЗИ ПОЛУГРАМОТНИ ПРОПАГАНДАТОРИ НА ОМРАЗА КЪМ ККП И КИТАЙ.

Reply

ivo May 23, 2009 at 12:59

Китай бавно и мъчително върви към капитализъм, само че иска да сттане без сътресения, защото явно разбраха, че комунизмът е една голяма лъжа и измислица.

Reply

ivo May 23, 2009 at 13:00

А КОЙТО ПРОПАГАНДИРА КОМУНИЗЪМ ЗА МЕН Е ПРЕСТЪПНИК.

Reply

Човек March 11, 2011 at 17:53

Чл.108 от НК, както и този закон: http://lex.bg/laws/ldoc/2134920192 доста добре обосновават това мнение.

Макар, че словото е свободно и не би трябвло някой да се преследва за изказани мисли. Нещо, което именно комунистите здраво патентоват в Новото време.

Reply

Иванов May 23, 2009 at 17:38

Китай не е вървял, нито върви към капитализм и тн. Като материална база и икономика го има. Целта им е да изградят нещо по-добро, което и правят в момента. Китайски социалзъм (комунизъм), нещо, което да замести като икономическа и политическа система англосаксонския провалил се капитализъм. Това е огромна страна по население(1300 милиона)и територия, с най-големия и супермодерен, динамично развиващ се и бързо нарастващ икономически потенциал.
Докато САЩ имат днес 63 трилиона долара държавен дълг,Китай в моментА разполага с резерв от около 3 трилиона долара при днешната криза. Дал е около 2 трилиона нисколихвен заем на САЩ за да закърпят положението. В момента е най-големия кредитор на САЩ.
ИМА АМБИЦИЯТА ДА ПОКАЖЕ НЕЩО НОВО И ПО-ДОБРО НА ХОРАТА И СВЕТА.
щЕ ПОЖИВЕЕМ И ЩЕ ВИДИМ.

Reply

ivo May 23, 2009 at 18:37

Споменаха някъде бегло, че и Китйците, с натропаните в резерва 3 трилиона долара, които имали в момента, се канели да построят ударно 4-5 самолетоносача. В което хич не ми се вярва. зНАЧИ ПАК ЛЪЖЕШ ИИВАНИЧ, ИЗЛЪГА ЧЕ НЕ СИ КОМУНЕСТ, ИЗЛЪГА, ЧЕ НЕ СИ РУСОФИЛ, ТИ ЛЪЖЕШ НЕПРЕКЪСНАТО, АМА ТО ЗА КОМУНИСТ Е НОРМАЛНО.

Reply

сойер June 7, 2009 at 10:42

иванов ти си изрод

Reply

Любомир Канов July 18, 2009 at 16:44

Безмислено е да се спори с умственото бездарие връхлетяло Павлов или Иванов, както и интелектуалната им подлост така характерна за комуниста.Атаките на тази обществена и форумна разновидност на червени агитатори са винаги Ad Hominem и целят да създават погнуса и отчаяние в околните. Обезверяване е целта, разединяване, чувство на безрадостност… Няма аргументи за тезата им, всички възражения са под форма на подхвърляния,полуистини,инуендо,слухове или изопачавания вместо факти. Не е добре да се спори с такива, защото те не спазват етиката нужна при една дискусия на идеи и човек се поболява от досега си с такива. А това може би си има и дълбока причина. Ако тези
двамата са да кажем червени провокатори с кадесарска закваска, ефекта на тяхното участие във форума е не толкова в смисловата недоимъчност на казаното от тях, а в мъчителното чувство, че е невъзможно да се изгради човешко или както казват сега “гражданско общество” с такива като тях. Как е възможно да се защитава ККП, как не могат да разберат какво е Тянанмен, какво значи Културната Революция? Толкова ли са тъпи да не знаят, че Китай дължи успеха си изцяло на капиталистическата частна инициатива на хората освободена от Дън СяоПин и подкрепена от хилядолетията Конфуцианска трудова етика на един от най-великите и трудолюбиви народи на земята, ноито людоедите на Мао бяха тръгнали да “превъзпитават”? Защо не говорят за Северна и Южна Корея? Нима Северна Корея не е страна на победилия Марксизъм?
Но стига за тези двамата.
Истината, за съжаление е, че Америка е в процес на попадане в състояние на “мека марксистка тирания”. Идването на Обама показва, че десетилетията подмолен труд в университетите и медиите от страна на криптомарксистите не е бил напразен. Полезните глупаци и недоучките, които са съблазнени от “справедливото преразпределение на благата”
са започнали да ръфат снагата на великата демокрация. Началото беше сложено със забраната на свободното слово чрез политически коректната формула да се забрани под страх от съдебна разправа всяко публично съмнение в постулатите на “правилните възгледи”. Създадена беше категорията hate speech and hate crime т.е. ако при самоотбрана или в публичен аргумент се спречкаш с индивид от черната / но забележете, не от жълтата!/ раса рискуваш да бъдеш обявен за расист. Напоследък покрай невероятния балон пълен с парников газ наречен Ал Гор и Климатичниге Марксисти се създаде още една жертва, окончателната ЖЕРТВА на Световната Виктимология-Гея,самата Планета Земя. Тука веце няма отърваване! Ще ни съдят в Нюремберг дори само да се осмелим да се съмняваме в климатичните промени. И прочие…

Reply

Stiliyan Stefanov September 15, 2013 at 21:37

Г-н Канов, абсолютно съм съгласен с това, което сте изложили. Съжалявам, че не мога да се изразявам като вас. Четох нещо ваше, постнато от Бетина Жотева и започнах да търся нещо друго, и така стигнах до тук. Съжалявам, че не ви намерих във Фейсбук.

Reply

николов September 25, 2009 at 10:55

Безмислено е да се спори с Павлов или Иванов,или Хитлер, или Сталин, или Станишев, или дори Дърева. Всичко е дрън-дрън и черното е бяло. Ами като е толкова готино в Китай защо никой не ще да емигрира там ами все се натиска за лошия и несправедлив запад? Да е чул някой комунягите да си пращат децата не в Харвард и Кембрич я в Пекинския университет? За разлока от Павлов-Иванов аз съм ходил вече няколко пъти в командировка в Китай. Освен назначените за капиталисти номенклатурчици-олигарси “трудещите се” там живеят приблизително като нашите цигани, само дето за разлика от тях бачкат та ще се скъсат – мизерия. Работната ръка е на безценица, полиция и армия милиони. Има и средна класа която с много труд живее добре – това е по-образованата техническа интелигенция. Китай върви с бързи крачки към фашзъм – т.е. диктатура с пазарна икономика. Това няма нищо общо с дрънканиците на Иванов-Павлов за марксизма. Китай с огромния си човешки потенциал се развива благодарение на необятния си пазар, но от комунизма там освен името на партията не е останало нищо. Освен ако приемем че между комунизма и фашизма няма разлика. Някой да е чул китайски вожд да говори за интернационализъм? Напротив национализма там се вихри от все по-фашистки тип. За права на човека не може да става и дума. Затова и китайците дори в нашата обрулена държава живеят много по-добре отколкото обикновения китаец в Китай. Така че Иванов-Павлов, вероятно един и същи бесепарски лъжец-агитпропчик да си завре маркс-ленинизма на Позитано 20.

Reply

николов September 25, 2009 at 11:10

Канов, само хайде да не набъркваме в икономиката и религиятя. В цивилизования свят почти навсякъде над 60% са атеисти. Включително и в Полща, въпреки папата-поляк. Религията разбира се е нещо важно, но не защото слави и почита Бога (различен за различните религии, а някои и с по-крайни и злодейски постулати и от тези на Хитлер, какъвто е ислямизма, а с това че върху тях се градят традициите и културата на нацията и съответната цивилизация, светоусещането за добро и зло и т.н.

Reply

proffy October 4, 2009 at 13:42

Николов е прав. Този Канов или е малоумник или неграмотник. А може и двете. Какво му яде на Маркс кокалите, не му ли е ясно, че Маркс е писал своята наука през 19 век и тя се отнася за този век. А че е наука говори фактът, че се изучава в американските университети и не е спирало неговото изучаване. Що се отнася пък до религията да сравни комунизма с християнството и особено с мюсулманството: коя от трите религии е взела повече жертви?

Reply

Човек March 11, 2011 at 17:55

Странното е, че веднага отивате към лична нападка. Това е единственото оръжие на комунизма. На плоскостта на нормалния спор той е просто безсилен….

Reply

major October 30, 2009 at 23:19

Римлянина и Валери са абсолютно прави!Подкрепям ви напълно!

Reply

Mariana November 3, 2009 at 15:22

Всяко Ваше писание, Д-р Канов, ми носи удоволствие! Вашите убеждения и разсъждения са част от моето мислене.
Поздрав!

Reply

Petar December 16, 2009 at 11:40

Говорите глупости. Има две идеологии,които са паралелни и които се грешат и смесват една с друга. Едната е на Раодбертус,другата е на Маркс.

Reply

гх March 4, 2010 at 1:12

А за колко жертви са виновни Джин Лок и Адам Смит?

Reply

Ангелина May 17, 2010 at 20:23

Великолепна статия! Вие сте от онези автори, способни да облекат в думи мислите на читатели като мен и мои приятели. Благодаря ви!

Reply

sasho June 6, 2010 at 1:17

Прекрасна статия, господин Канов. Поздравления. Остава само въпросът – а сега накъде ? Какво трябва да се прави по въпроса за финалното осъждане на марксизма, след като той сякаш винаги успява да възкръсне под една или друга форма?

Reply

Гледам и не вярвам на ушите си June 30, 2010 at 18:53

Правописът ти е най-малкия проблем “приятелю”. Целия свят знае истината за злодеят Мордехай Леви и неговото учение, чиито последователи се опитаха и все още продължавата да рушат устоите на Традиционния свят и нещата, които е градило човечеството векове наред. Но много хубаво посочваш идейните наследници на Леви, неомарксистите, които са окупирали цялата интелектуална структура на Запада и извършват неомарксистката си революция, като унищожават физически и културно европейските народи. Проклети да сте всички!

Reply

Светослав July 1, 2010 at 10:28

Поздрави за статията!
Потвърждение на изнесеното от Канов в нея са коментарите на защитниците и последователите на Маркс във форума – само обърнете внимание на думите и езика, използван от почти всички тях, за да видите, че става дума за изпълнени със злоба и омраза хора. (А че Маркс е един от философите, оказали най-голямо влияние в развитието на човечеството, макар и със злокобна роля в него и че именно заради това трябва да бъде изучаван – спор няма! Само че изучаващите го не бива да се смятат за “марксисти”, въобще нека правим разлика между понятия като “марксист” и “марксолог”, както се изразява един български политик.)
Що се отнася до Китай трябва да се каже, че страната е с много неравномерно икономическо развитие в различините си региони, Могат ли всички последователи на Маркс, които броят Китай за “своя” територия, да дадат конкретни данни за това как живее обикновения работник (не само в сравнително слабо развитата вътрешност на страната, но дори и в икономически добре развитите центрове по крайбрежието) в тази страна – средна брутна заплата, БВП на глава от населението, жилищна площ на глава от населението и т.н.? Аз мисля, че официалната статистика в това отношение разкрива данни, които в никакъв случай не говорят за икономически просперитет, поне от гледна точка на обикновения китаец ….

Reply

Да се смееш ли, да плачеш ли? November 14, 2010 at 21:31

Този, др. Иванов очевидно е безподобен червен кретен и г.з. Който не го е разбрал, само си губи времето да обсъжда с изперкал комунист, който става единствено или за психиатрията или за… ешафода. Където и да се изкаже същият (за политика или религия), все едно че се изхожда. Точно толкова миризливо, отвратително и… единствено за отпадък.

Reply

Anonymous February 3, 2011 at 16:03

Оууу струва ми се,автора е пропуснал да спомене Христо Ботев.Tой определя себе си за комунист,а други го наричат терорист..,каква грешка да го смятаме за национален герой,не мислите ли?

Reply

ТОРБЕШ February 3, 2011 at 16:33

Лъжата, че “Христо Ботев определя себе си за комунист” не можахте да я докажете вече 100 години.
В никое издание на “Събраните съчинения” на националния герой няма такова самоопределяне.
Бил “споделил с другари”, ни мамят комунистическите лъжльовци, но с това само прибавят една лъжа, нищо друго.
“Символ верую”, видите ли, на “българската комуна”, се оказа с автор, различен от Христо Ботев, при това с документирано самопризнание.
Скрийте се, мошеници и не цапайте Ботев, Левски, Делчев и хилядите герои на Майка България.
Цапайте си пропадналия МРакс, сифилистика Улянов-Ленин, най-масовия убиец в човешката история Сталин, Пол Пот, Мао и всичката сган от криминални типове, наречени комунисти!
Долу ръцете от светините, гадове!

Reply

Светлин February 3, 2011 at 16:30

Между другото хареса ми този коментар “Където и да се изкаже същият (за политика или религия), все едно че се изхожда. Точно толкова миризливо, отвратително и… единствено за отпадък.”…Да,всички се изхождаме.Човещинка си е…Обаче повечето в тая тема изхождате от “прослувутите престъпления на комунизма”.Миризливо е …20 години не е спряло да мирише,но нормално е след 45 години запек..сега е паднало.Грозно обаче става когато хората се замерват със собствените си изпражнения.Интересно ми е дали авторът е живял във времето преди 89та година и къде е било тогава това негово мнение.Какви ли творения не ражда човешката мисъл .., от “Капиталът” през “Моята борба” до “Marx’Kampf”,всички обаче пропускат,че красноречието на човек в тълпата се свежда до “Да живей” и “Долу”.Случва се почти същото и с този форум..,макар и с малко повече красноречие,като върха си то достига в този извод: “Безмислено е да се спори с умственото бездарие връхлетяло Павлов или Иванов, както и интелектуалната им подлост така характерна за комуниста.”И за да не бъде взет някой от тълпата за по-слабо интелектуален,естествено се реди на опашката от поздравления за статията.Дано скоро свършите с вашите изхождания върху темата за горките жертви(за щастие вече не на класовата борба,а на комунизма),че да могат да дишат хората със собствено мнение.Забравих да се подпиша,но аз съм авторът и на предния коментар с въпроса за Ботев.

Reply

Светлин February 3, 2011 at 17:29

Приятелю,прочети още веднъж “Символ верую” … Христо Ботев е надживял комунизма..,ще надживее и още много грандоманщина и глупост,ти не се притеснявай за неговото име.Обаче историческата истина не можеш да я промениш..,както не могат и тези които обвинявате.

Reply

Светлин February 3, 2011 at 17:45

Ето ти да прочетеш и какво казва самият ботев относно парижката комуна,което предполагам си учил в училище:”Комунистите са мъченици, защото не са важни средствата в борбата им за свобода, а идеята на тази борба. “И свободата ще има свойте езуити”, казва Гейне.” от “Смешен плач”.А сега задръжте гневните си сълзи и помислете със собствените си глави преди да съдите човечеството,че ражда мечтатели.Ако не,съдете комунизма и социализма,които никога не са съществували (за разлика от тоталитаризма и авторитаризма).Съдете..,направете аутодафе,ако искате и почнете да горите книжки и хора.Само,че от къде ще започнете и къде ще свършите?Човечеството говори за равенство и братство от дните на есеите за да се стигне до Томас Мор и се свърши със зверовете..,горете,ако изобщо ви грее въпроса…

Reply

Любо February 4, 2011 at 4:08

До Светлин,
Ех, Гейне,ех, Гейне…Нито Гитлер, нито Гегел, нито Голодомора ще могат да те научат как да се мисли. Това умение такива като тебе и родителите ти го изкореняваха завинаги с револвер в тила на мислещите. Изстрел в тила по “идеалистични”подбуди звучи гордо, нали? Кога ли ще се засрамите накрая и ще замлъкнете завинаги?
Ботевци. Свободолюбци.
Ленин, Дзержински, Суслов, Каганович, Андропов, Димитров, Червенков, Тодор Живков и най-важния – Великия Джугашвили!
Строявайте се и отивайте всички в преизподнята заедно с брадатият атеист от еврейски произход и никога не се връщайте между хората.

Reply

Торбеш February 4, 2011 at 14:52

Светлине,
Когато ти беше член на БКП още като студент, заедно с това комсомолски секретар, когато се возеше в черна “Волга”, когато увеличаваше копчето на ВЕФа да чуем всички “с чегооо начинается рооодина”, когато отиде да учиш в Масква и си доведе рускиня с по полски звучаща фамилия, ти беше предопределен да бъдеш управляващ, елитен номенклатурчик, макар и видимо посредствен и професионално безпомощен селяндур с досега неотучен диалект на българския, който напомня повече руски акцент. Ние, разчитащите само на труда и способностите си, на домашното възпитание и на генетично наследените качества на предците си, бяхме долна каста, материал за вашите екперименти. Вашият експеримент се провали с гръм и трясък, с позора на жертвите, на невинно избитите, с безчовечността си, с глупостта и неправдата, заложена още в темелите на зловещия затвор, който се получи на практика от лелеяното от вас общество. Сега ти е трудно да успяваш в конкурентна среда и говориш за “идеали”. Звучиш фалшиво, кънтиш на кухо, Светлине.

Reply

Светлин February 5, 2011 at 13:52

Мисля,че нещо си се объркал.Торбешче интернет не е единствения начин за избиване на комплекси.Никога не съм карал Волга,още повече,че още нямам право на шофьорска книжка.Това обаче не ми пречи да съм чел повече от някои от вас,мълчаливи герои на социалистическия труд.С отрицанието и омразата,с които говорите днес…,по-нищо не се различавате от тези които толкова мразите.А тогава?Тогава наричахте Георги Марков предател за това,че не можа да мълчи с вас на така омразните ви комунисти.Днес вече е късно.Има достатъчно писания,които учениците да четат и да се учат,че “мечтите” са убивали хора.Всъщност,както винаги хора с власт убивали хора без.Днешната конкуренция не е по-малко смазваща от тази преди.Само,че сега явно имаш положение и МОЖЕ би не ти е угодно и да си помечтаеш,за свят където да не тъпчеш върху някой(бил той и утопия).Обаче,нека го наречем конкуренция и да си вярваме.Както някой беше казал “Блажени са вероющите…”.Начина на мислене ви е същия,като техния.Навсякъде виждате въображаеми врагове.Един извика “долу” … и после цялата тълпа след него в екзалтация се радва на споделената “минутка на омразата”.20 години дъвчете едно и също и накрая моето поколение ще трябва да ви плаща “минутките на омразата”.Както се казва,”каквото посееш,такова ще пожънеш”.Говори за виктимизации и оплаквай жертви,говори за заточенията в Сахалин,така като че ли при царизма не е имало каторга,повтаряй едно и също,пък ако някога омръзне ще кажем,че било експеримент.Когато съм бил член на БКП..,”ликуй нардое”,разкриха “врагът с партиен билет”.Чичо,разминал съм се с 3години от твоето БКП.Ако някога си бил такъв какъвто си сега,едва ли щях да имам повод да водя този …(спор не е)монолог.

Reply

Светлин February 5, 2011 at 13:54

ужас … не мога да повярвам,че още никой от вас “патриоти” не ме е напсувал за това,че съм написал Ботев с малка буква…

Reply

Anonymous May 9, 2011 at 10:59

Зомбиран комунистически пес с промит мозък. Благодарение на такива безродници като теб България е най бедната страна в ЕС и една от най бедните страни в Европа. Като си такъв страшен привърженик на комунистическата идеология я вземи да се изселиш в Китай.

Reply

admin@Ангар May 10, 2011 at 9:36

Tози коментар беше модериран. Правилата тук:

http://www.extremecentrepoint.com/?page_id=1578

Правила за коментиране:

1. Коментира се по темата. Не се коментира автор на постинг, блога или собствениците на блога. Всякакви коментари за блога ExtremeCentrePoint, авторите и въпроси от типа ” … на мен това не ми харесва, как се осмелявате да го публикувате?” ще бъдат модерирани.

Reply

Благомир April 1, 2012 at 22:05

Винаги ще има неудачници, омразници и сатанисти, които да подкрепят всяко безчовечно учение и практика. Винаги на некадърниците и мързеливците дето не могат да изкарат пари с труда и ума си, които не са успели в живота поради липсата на качества, ще им се иска да заемат мястото на можещите, тези с умения или късмет, тези на които Господ е повече, защото такъв е бил Неговия промисъл. Това са богоборците и сатанистите от всички видове – марксисти, всякакви левичари, всякакви революционери за „права” с които да притесняват нормалните хора и да съсипват нормалия живот. В този списък са и неправителствените организации, които основно се борят за напълно уродливи каузи – да се отглеждат пилетата само на пода, да се оставят кучетата да хаят когото си искат, да се премахне смъртното наказание за изродите, да се пуснат опасно лудите на свобода, да ни занимават непрекъснато с „гейовете”, „правата” на цветнокожите, „културата” на циганите и пигмеите, да карат децата ни да ходят в домовете на инвалиди, от което после не могат да спят спокойно седмици, да показват „кънчо” на деца в трети клас, защото така се „възпитавали”, та чак до изверги, които реанимират паметта за нечовеците-престъпници комунисти. Тия изроди направиха паметник на живков в Правец, те пречат да махнем паметника на съветската банда от София, те ни натрисат обвинения че си служим с „езика на омразата” когато изобличаваме престъпленията на марксистите, комунистите, атеистите и представителите на инцестната секта, генерираща във вековете цялата тази демонична енергия. Това следва да възприемаме като проявленията на сатаната. Навремето, преди да се заразят хората с бацила на хуманизма, такива са ги третирали съответно без да се церемонят особено с тях. Затова сега плюят по хигиенизиращите процедури и светлите примери на Средновековието, най са им омразни Кръстоносните походи и Инквизицията. Нищо, рано или късно махалото ще отиде в другата посока. Да имаме търпение и да се уповаваме на бога. И да пазим все пак наблизо по една пушка с повечко патрони. Никога да не забравяме какво ни крои този с брадата.

Reply

venko November 8, 2014 at 0:07

…хвала..велико…само така..тртебва да се разпространева във всички училища…много още може да се пише въ тая насока…за съжаление духът на маркс-ленин-сталин е жив и ще продължава да върши чудовищни злини по планетатаи да я къпе въ кръв невинна…

Reply

Cancel reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: