Warning: Declaration of thesis_comment::start_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /nfs/c04/h06/mnt/164878/domains/extremecentrepoint.com/html/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 0

Warning: Declaration of thesis_comment::end_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /nfs/c04/h06/mnt/164878/domains/extremecentrepoint.com/html/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 0

Warning: Declaration of thesis_comment::start_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /nfs/c04/h06/mnt/164878/domains/extremecentrepoint.com/html/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 0

Warning: Declaration of thesis_comment::end_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array) in /nfs/c04/h06/mnt/164878/domains/extremecentrepoint.com/html/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 0
Европейската комисия си развя байрака. България плаща за богатите | ExtremeCentrePoint

Европейската комисия си развя байрака. България плаща за богатите

by ExtremeCentrePoint on Saturday, 12 January, 2008 · 0 comments

in България, Европа, Екология

Предложените квоти за емисии СО2 в Националния план са с около 20% по-малко от задълженията ни по Протокола от Киото до 2012 г. Реално България компенсира замърсяването на околната среда от партньорите си с развити индустрии, съобразно общото задължение на ЕС към Киото протокола.

Интересно е съвпадението, че средногодишната квота на България е точно толкова, колкото лимитът за 2007 г. – 42,3 милиона тона СО2. За Румъния например средногодишно ЕК предвижда 1,1 милион тона повече за периода 2008-2012 спрямо квотата за 2007 г.

Комисията определя средногодишен лимит от 42,3% милиона квоти за СО2, което е с 37,4% по-малко от предвиденото в нашия Национален план. Единствено квотите за трите прибалтийски държави имат по-голямо процентно разминаване между поискано и дадено от Еврокомисията – Латвия 44,5%, Естония 52,2% и Литва 53%. Същевременно на Великобритания, Франция, Дания и Словения ЕК изпълнява на 100% поисканото в националните им планове. За още 11 държави процентът варира между 90 и 100. Предоставените 2,08 милиарда квоти са 89,5% от общата сума на поисканото от страните членки.
Все пак, в този аргумент съществува субективен фактор, защото процентът се изчислява на база национални планове. Допустимо е разликата да идва от завишени претенции на дадена държава, в случая България.

Европейската комисия има задължение да прилага политики за опазване на околната среда посредством прозрачност и еднакви критерии спрямо всички страни-членки.
При определянето на квотите обаче тя поставя българското правителство пред свършен факт. Националният план за периода 2008-2012 г. е изпратен от правителството през април 2007 година. За да определи лимита на България, Еврокомисията използва един материал на Атинския технически университет, наречен EU energy and transport trends (Енергийни и транспортни тенденции в ЕС). Документът е поръчан от ЕК на 01.10.2007 г., а публикуван в Интернет едва на 14 ноември същата година. ЕК казва какви са критериите, след като взема решението. .Българското правителство няма възможност да изготви плана съобразно използваните от Комисията данни, защото към момента на съставянето му такива липсват.

Ивайло Добрев

Leave a Comment

Previous post:

Next post: