Западът увеличава военното усилие

by ExtremeCentrePoint on Saturday, 12 January, 2008 · 0 comments

in Aрмия, НАТО, НОВИНИ

. United States $647, 000, 000, 000 за 2008 г.
2. European Union Total $300, 745, 000, 000 за 2007 г.
– United Kingdom 70, 000, 000, 000 за 2007 г.
– France 65, 370, 000, 000 за 2007 г.
– Germany 58, 100, 000, 000 за 2007 г.
– Japan 49, 100, 000, 000 за 2007 г.
– Italy 34, 000, 000, 000 за 2007 г.
3. Canada $18, 240, 000, 000 за 2007 г.
4. Turkey $9, 800, 000, 000
( с благодарност на FL)

Oбщо за държавите членки на НАТО и Япония = $975 785 000 000 милиарда.

За сравнение военните бюджети на Китай и Русия:

China: $45, 000, 000, 000 за 2007 г.
Russia: $32, 400, 000, 000 за 2007 г.

Това което веднага се вижда е че Русия има по-малко пари от Италия и два пъти по малко от Франция.

Съотношението НАТО/Китай по военни разходи е 21,7, а съотношението НАТО/Русия е 30,5.Пропорцията НАТО+Япония/Китай+Русия съответно е 12,7.

Интересна е и динамиката на увеличаването на бюджетите.


Великобритания по разходи минава от 5 място за 2006 г, на второ за 2007; Франция запазва третото си място; Китай отстъпва от второ на 4то място; Русия се изкачва от девето на седмо място; Канада от 16то на 13то място.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: