Как 12 човека стават 13?

by ExtremeCentrePoint on Friday, 19 October, 2007 · 0 comments

in Разни

Кликнете на картинката и изчакайте малко! Пребройте хората на нея. След обмяната на органи, пребройте пак. Първият път са 12, а втория 13. От къде идва 13ят човек?

Leave a Comment

Previous post:

Next post: