За 18 месеца управление на ГЕРБ с втори мандат за Бойко Борисов, средната брутна работна заплата се е увеличила с 14,4%

by ExtremeCentrePoint on Monday, 16 May, 2016 · 0 comments

in България

При встъпването в длъжност на Борисов през ноември 2014 година средната заплата е 833 лева.  Осемнадесет месеца по-късно, през май 2016 година средната работна заплата за страната е 952 лева. Ръстът е с 14,4%.

srz

Leave a Comment

Previous post:

Next post: