Warning: Declaration of thesis_comment::start_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /nfs/c04/h06/mnt/164878/domains/extremecentrepoint.com/html/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 0

Warning: Declaration of thesis_comment::end_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /nfs/c04/h06/mnt/164878/domains/extremecentrepoint.com/html/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 0

Warning: Declaration of thesis_comment::start_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /nfs/c04/h06/mnt/164878/domains/extremecentrepoint.com/html/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 0

Warning: Declaration of thesis_comment::end_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array) in /nfs/c04/h06/mnt/164878/domains/extremecentrepoint.com/html/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 0
Как руските окупатори грабеха България след 1944 година | ExtremeCentrePoint

Как руските окупатори грабеха България след 1944 година

by ExtremeCentrePoint on Sunday, 19 April, 2015 · 30 comments

in България, Европа, Терор и Комунизъм

00389606_n2

През 1944-1947 около 600 000 съветски войници и офицери пребивават на българска земя за различен период от време. Секретни междуправителствени споразумения уреждат тяхната издръжка за наша сметка. Нещо повече – всички заплати, командировъчни и режийни, по изрично настояване на съветската страна, им се изплащат в долари. Става въпрос за суми, които многократно надхвърлят доходите на среден български гражданин. Установената тогава практика се прилага и от началото на 50-те до края на 80-те години – всички т.н. съветски специалисти са на пълна валутна издръжка от българска страна. Издръжката на съветските окупационни войски е изключително тежко натоварване за българския бюджет, тя значително надхвърля наложените на България следвоенни репарации.

Със специални решения на МС на НРБ представителите на Съветското командване дори са били освободени от задължението да представят отчетни документи за извършените от тях разходи на българска земя. На практика всеки ден от правителството се гласуват огромни суми (300 – 600 млн лв) за издръжката на Червената армия, за която до края на 1945 биват похарчени 23 млрд лв, а до края на 1947 г. – 60 млрд лв. Когато средствата в държавния бюджет се изчерпват, за издръжката на червеноармейците отиват и сумите, събрани от населението по т.н. Заем за свободата.Който години наред, чрез облигации, изплащаше бедният български народ! в т.ч. и моите родители…

Изнемогвайки под това непосилно време, към края на 1945 МС се осмелява да помоли В. Молотов да бъде преустановено “това безумие, защото хазната ни няма повече средства”. Москва обаче не само не се трогва, но продължава да иска още и още, повече и все повече, с аргумента, че България като “победен съюзник на Хитлер” би трябвало да е дори благодарна, че дава “само толкова”. Цифрови данни за сравнение: 1. Количество на парите в обръщение: 1945 – 70 млрд лв; 1946 – 80 млрд лв; 1947 – 76 млрд лв. 2. Банкови влогове на населението: 1945 – 12 млрд лв; 1946 – 14 млрд лв; 1947 – 34 млрд лв. 3. Средна месечна работна заплата през 1947 г. – 10 000 лв. Скъпичко са ни излезли “освободителите”, а?!
* * *
Писмо от Г. Димитров до Сталин, 22 септември 1944 г., относно поведението на Червената армия в България.

“На редица места има случаи на насилие по отношение на местното население от страна на отделни военнослужещи:

1. Произволно се вземат от местното население работен добитък, каруци, хранителни продукти и др., без да се уведомяват местните власти и без съответното оформяне на иззетия добитък и хранителни продукти;

2. Произволно се изземват държавни и частни моторни превозни средства и смазочни масла. Това води до проваляне на есенната сеитба.

3. Някои военнослежещи в пияно състояние влизат нощем в домовете на хората в градове и села с цел грабеж, а в някои случаи – изнасилват жени и убиват мъжете им. Така напр. в с Дивдядово, Шуменско, наред с другите хора е убит и един от старите членове на Партията. Доколкото такива произволни действия внасят голямо смущение сред населението, което с неописуема радост и възторг посрещна Червената армия, моля да се направи всичко възможно за тяхното по-бързо прекратяване”.

* * *
Дълго време официозната ни сталинска историография у нас твърдеше, че именно “братушките” са ни опазили от териториално осакатяване след края на ВСВ. Всъщност по време на следвоенните мирни конференции и преговори точно САЩ и Великобритания ни спестяват тази злочеста съдба. Именно те са категорично против откъсването на Пиринска Македония от България и даването й на Югославия. Малко по-късно обаче, под внушението на Кремъл, БКП извършва чудовищно национално предателство, развивайки бурна дейност за денационализирането на Пиринско и присъединяването му към тъмницата на народите – Югославия.

С тази цел именно ръководителите на двете държави са привиквани и инструктирани в Москва, като българските вождове щателно изпълняват всички възложени им поръчения. Слава богу, че отношенията между Сталин и Тито много рязко се изострят, което води до провал на идеята… Случаят обаче е използван от Кремъл, за да се освободи от малцината му неугодни актьори на българската политическа сцена – Трайчо Костов и др. Обвинени в антисъветска дейност и връзки с английското и югославското разузнаване, те биват зверски изтезавани и избивани от “инструкторите” на НКВД под командването на главния съветник на нашенското МВР – ген. Чернов. Поведението на тези палачи възмущава дори Вълко Червенков, който се моли на Москва да ги отзове незабавно.
Сталин милостиво скланя да изпълни тази коленопреклонна молба, но на освободеното място изпраща друг кръволок – ген. Филатов. Същият е настанен в кабинет непосредствено до този на българския министър, като на практика изземва неговите пълномощия. Вълната от политическо насилие продължава, като се съсредоточава върху “прочистването” на българската армия от “Вражески елементи”. И затворите започват да се пълнят с бивши “Партизански командири” и да се огласяват от техните вопли …

Хвала на таквиз Освободители !

СССР съсипа наченките на българската високотехнологична промишленост и наложи примитивна енерго- и материалоемка тежка индустрия, унищожаваща околната среда Веднага след нахлуването в България на окупационните съветски войски биват разграбени най-проспериращите около 50 българско-германски предприятия, обявени за съветски военни трофеи. След това България е принудена, според мирния договор от Париж, да възстанови производствения процес в тях, но като предаде немското дялово участие на СССР.

Благодарение на така създадената “кооперация” предприятията много бързо са напълно съсипани и след като те вече не представляват никаква ценност, в началото на 60-те години на България бива продаден обратно бившият германски, вече съветски дял. В края на тази сложна трансформация на собствеността изведнъж се оказва, че русенският филиал на германската Muelhaupt, преди войната произвеждал изнасяни в цяла Европа турбини, вече е започнал да бълва вършачки и редосеялки, чието качество е такова, че единствено като подарък са склонни да ги приемат в Куба и няколко братски африкански и азиатски държави, поели по пътя на социализма.

Подобна схема е приложена и спрямо Ловешката самолетостроителна фабрика, чиято продукция се оценява високо дори от асовете на Luftwaffe. Благодарение на братския СССР след победата на Деветосептемврийската социалистическа революция там от проектиране и изработка на самолети ДАР се преминава към производството на велосипеди и моторетки “Балкан”, а по-късно се сглобява автомобилното чудо “Москвич”! Другата Държавна аеропланна фабрика, тази в Казанлък, произвеждаща самолетите КБ, направо е закрита още в началото на съветската окупация, а висококвалифицираният персонал е натирен.

За ефикасността и рентабилността на предприятията на прехваления съветско-комунистически ВПК е достатъчно да се каже само следното – от Западна Европа те купуват специални легирани стомани и уникални тръби на Manesmann срещу долари, а спецпродукцията си продават за преводни рубли или в най-добрия случай на ембаргови държави или по дъмпингови цени.

Един от шедьоврите на натрапения на България съветско-комунистически ВПК – “Автомат Калашникова” (АК 47) е доста примитивно копие на немската Sturmgewehr 43. Опростяванията действително превръщат АК в нелошо бандитско оръжие, но за сметка на това го оставят далеч от изискванията на съвременните полеви индивидуални бойни системи.

Не по-малко прехвалената бойна машина МТЛБ е на равнището на военната техника от края на Втората световна войта. В което няма нищо чудно – нейният двигател е с лиценз на Generаl Motors от онова време, а трансмисията й е военновременен трофей на Maibach. Нея съветите не успяват дори да копират буквално, а я преработват в по-прост вариант с прави зъби. Тъй като това на свой ред налага промени в предавателния механизъм, нещо непостижимо за съветския технически гений, Москва плаща на щатската Gleeson 12 тона злато, за да изработи необходимите зъбни колела.
=========================================

БРСДП (т.с.)- „майката или бабата на днешната БСП” и нейната борба срещу руските попълзновения спрямо България Официалните документи от ранната история на БРСДП (т.с.) (за чийто настоящ наследник се обявява една модерна лява партия) дават категорично и недвусмислено изцяло отрицателна оценка на руската политика спрямо България.
Хронологически погледнато това изглежда така:
– Руско-турската “Освободителна” война е “…опит от страна на Русия за създаване на българско княжество с надеждата, че то веднага ще се превърне в Руска губерния”;

– По време на Съединението на Княжество България и Източна Румелия именно “Русия беше тази, която се обяви твърдо против Съединението. А когато то въпреки всичко бе извършено, Русия не само одобряваше, но и насърчаваше Сърбия да обяви война на България”;

– Във връзка със събитията около обявяването на независимостта на България партията на тесните социалисти с гордост отбелязва, че се е опълчила “решително против тласването на България в железните прегръдки на руския абсолютизъм” и е противопоставила своя “могъщ протест”“ на “домогванията на реакционното славянофилство, което прикриваше завоевателните апетити на Русия”;

– Руското отношение спрямо Балканския съюз в навечерието на войните 1912/1913 е квалифхицирано по следния начин: “Руският цар изпрати волове и рубли, но не на българските селяни, а на сръбските управници, за да заграбят Македония и да тласнат България в страшна катастрофа”.

Тази действително “страшна катастрофа” изостря до крайност перата на водещите партийни идеолози и публицисти Димитър Благоев и Георги Кирков, които обобщават: “Все тъй “безкористна” беше политиката на Русия през Междусъюзническата война. С нея руското правителство реши да отмъсти на България за голямата й дързост да търси победата със собствени сили и средства и да я използва за за създаване на Велика България. За съжаление българите, опиянени от победите си, забравиха или не виждаха, че Русия е против Велика България”. В претърпяния български погром БРСДП (т.с.) обаче вижда и нещо много положително. А то е, че “Русия сама изтръгна из корен дълбоките русофилски суеверия у нас. Сгромолясването на русофилските суеверия е първата стъпка към освобождаването на българския народ от опекунството на руския цар”.
Основни направления в работата на БРСДП (т.с.) през междувоенния период 1913-1915 г. са разобличенията на Руската легация в София като център за груба намеса във вътрешнополитическия живот на България, разкриването на механизмите на финансиране на руската Пета колона в страната (партии и фигури от обществено-политическия живот) и яростната агитация против намесата на България в Първата световна война на страната на Антантата поради участието на Русия в нея. Когато правителството на Радославов, което все пак трябва да проявява дипломатическа тактичност, поиска да каже нещо антируско и да уязви Матушката – то обикновено дава гласност на статия от “Работнически вестник”. За предпочитане с автор Благоев, Кирков, Христо Кабакчиев или Тодор Луканов (същият е известен и със способността си да провежда ефектни антируски публични мероприятия), …
Думи на Дядото / Димитър Благоев/: “Русофилството е грубо политическо суеверие, умишлено култивирано сред народните маси; политическо знаме, вървенето и воюването под което неизбежно води към предателство и национална катастрофа. Защото русофилите, плувайки безогледно във водите на руската дипломация, неизбежно и фатално правят от България едно сляпо и послушно оръдие в ръцете на руската завоевателна политика на Балканите”. И на Майстора: “Съществува една отлична перспектива за застрашените от руския царизъм балкански народи – създаването на независима държава Украина, която да бъде буфер между Руската империя и европейските държави”.
* * *
Тези сведения, за съжаление, липсват в учебниците по нова и най-нова история на България, скалъпвани в продължение на десетилетия от кремълски хрантутници и измекяри. Няма да ги откриете и във фундаменталните трудове на видния историк агент Гоце или Георги Седефчов Първанов, крупен специалист по история на българската социалдемокрация…

{ 30 comments… read them below or add one }

ISTINA April 20, 2015 at 9:36

Другари РУСОФИЛИ, Защо децата ви учат или живеят на запад ? Защо парите ви са в западни банки ? Защо карате Мерцедеси, а не Запорожци ? Защо НИКОЙ НЕ емигрира на изток ? Защо криете, че когато Русия окупира България НАШИТЕ синове ще воюват в Дагестан и Авганистан – докато ВАШИТЕ купонясват на запад ? Защо така аругантно ни лъжите ? ЗАСРАМЕТЕ СЕ !

Reply

Hristov April 23, 2015 at 11:20

ISTINA: НА този въпрос все още не съм получил отговор, от обичащите така силно Русия…

Reply

N April 25, 2015 at 16:42

Мммм аз емигрирах в Китай преди това живях 7 години в Япония и 3 в Швабишмайниш и мога да кажа че и в Япония и в Китай поне ме ценят заради това което знам и мога а не в Германия да ме карат да мия прозорци щото съм Българин така че майната ви на запада

Reply

демократ April 25, 2015 at 19:05

Ми що не си остана в Китай, а се връщаш да спамиш

Reply

антидемократ - т.е. - нормален човек August 6, 2016 at 12:43

Как сметна, “демократе”, че човека не пише от Китай?
Всъщност “демократ”, бие на гей …
Смамене е твойто – прилича на лизане на задника на А.Йорданов,
“N” даде информация!

Reply

didi September 6, 2016 at 14:57

нормален е червения ти дирник

Reply

didi September 6, 2016 at 14:55

иди в ссср бе,там ще те оценят по акъла

Reply

Anonymous February 5, 2016 at 13:09

Защо не се научиш да пишеш?

Reply

Пешо April 24, 2015 at 0:48

Рашките са откраднали както пудела на баба и дядо, така и чаршафите от простора на двора.Това става в центъра на Варна.П0-ганда измет няма на света!

Reply

Георги April 24, 2015 at 9:43

“Освободители”!

Reply

Стоил Бързаков September 10, 2015 at 9:25

Скритите страни на съветската власт, които не виждате в старите учебници.

Илюстрациите са малко груби на моменти. Ако сте със слаби нерви, не гледайте.

http://uainfo.org/blognews/141472-risunki-iz-gulaga-polnaya-versiya-slabonervnym-ne-smotret.html

Reply

nathy April 11, 2016 at 21:25

Все едно бях в стаята на мъчения в Замъка на Дракула.Ужасно.

Reply

Безимен November 15, 2016 at 14:33

Замъка на Дракула няма стая за мъчения :))

Reply

123 November 15, 2016 at 17:20

Имаше. Но графът като видя какви висоти са достигнали в колхоза, премебелира стаята и я обърна на детски център.

Reply

alcom4 September 10, 2015 at 20:07

Русия е била винаги “тюрма народов” /затвор за народите/..Те не познават цивилизованата демокрация ! На тях им трябва тиранин ,който да ги “лъже” ,че ги води към Рая ..! Затова ,братя и сестри българи : “ПО-МАЛКО .РУСИЯ ..ПОВЕЧЕ ..БЪЛГАРИЯ!По-добър и по-заможен живот!

Reply

minka minkova December 9, 2015 at 10:02

ZA NEZAVISIMA I PROSPERIRASHTA BAGARIA!

Reply

FALCE April 11, 2016 at 22:50

ТОВА Е ОРИГИНАЛЪТ НА СНИМКАТА http://www.corbisimages.com/stock-photo/rights-managed/HU036516/russian-soldier-tries-to-buy-bicycle-from
Руски войник купyва велосипед от жена в Берлин, 1 Aвгуст, 1945

Reply

True February 26, 2017 at 14:29

Ама явно е забравил да го плати…

Reply

Anonymous August 5, 2016 at 20:57

Промита тиква

Reply

Пламен Захариев August 5, 2016 at 23:27

Дрогата им пречи да мислят , с две думи – промити мозъци !

Reply

Умния August 6, 2016 at 15:26

Тъпак прост, който е писател всичко това! Американците, тъпи и прости, които викат техник да им смени крушката успяха да ни унищожат.Ядем найлонови зеленчуци и всичко е химия. Който българин отиде в Америка блести с ум, дори и мангал да е, понеже американците са умствено ограничени.Сульо решил статия да пише.Ха-хо-ха!

Reply

По-умния February 26, 2017 at 14:33

Американците, “тъпи и прости”, разгониха фамилията на рашките, разритаха им СССР-то и ги върнаха в първи клас. Ха-хо-ха!

Ф. Достоевский:”Русские – это дикий народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить или уничтожить ради развлечения…”. :-)
М. Булгаков:”Русские – это не народ, это СКОТИНА, хам, дикая орда душегубов и злодеев…”.
И.С.Шмелев: “Русский народ, – это народ, который ненавидит волю, обожает РАБСТВО, любит ЦЕПИ на своих руках и ногах, грязный, как физически, так и МОРАЛЬНО…”

Reply

Anonymous September 10, 2016 at 1:27

Руснаците са най-унижавания народ в цялата му история ОТ СОБСТВЕНИТЕ МУ УПРАВНИЦИ

Reply

razor February 5, 2017 at 11:47

Цялата абсурдност на ситуацията е, че у нас всъщност няма борба на “русофоби” срещу “русофили”, по простата причина, че т. нар. “русофили” всъщност не са прочели ни един руски автор и по правило са примитивни илитерати, неграмотни хора, а набедените за “русофоби” обикновено са интелигентни хора, познаващи руската култура, често по-добре и от средния руснак. В България няма “русофили” и “рософоби”, всъщност това е сблъсък на простотията с нормалността! Фобо-филските етикети се ползват основно от по-простоватите и озлобени неудачници. Тази опростачена прослойка също има нужда да се определи, самоквалифицира се и търси спасение в чужда страна. Никъде по света простащината, макар и по-многобройна не може да надмогне над интелекта. Русия върви към самоизолация, Беларус се отдръпна, Китай са им “съюзник” само в мечтите им, дори Молдова се отдалечава от империята на злото, да не говорим за Украйна и прибалтийските републики. въпросът е, ние сами ли ще останем най-верните им сателити, ще се върнем ли в тъмните времена на тотално руско влияние, притив всички природни закони!?

Reply

Anonymous August 20, 2017 at 22:10

жалък нещастник хем прост хем злобар поне дано са ти дали пари за още едно питие. лизачи колкото щещ да ви е сладко.

Reply

Anonymous August 20, 2017 at 22:20

не знам по съветското време българи да се бия в авганистан но сега да даже дадохме 13 жертви. само не разбрах за какво сме там не знам афганистан да ние обявавал воина.

Reply

Anonymous August 20, 2017 at 22:23

не знам по съветското време българи да се бия в авганистан но сега да даже дадохме 13 жертви. само не разбрах за какво сме там не знам афганистан да ние обявавал воина.
намалете дрогата.ще ви се отрази добре.

Reply

123 August 22, 2017 at 10:38

А да си чувал по време на съветското робство български танкове да газят в Чехия?
За един приятел питам.

Reply

x August 20, 2017 at 23:34

Основополоожнът на социализма в България Димитър Благоев:

“Русофилството е грубо политическо суеверие, умишлено култивирано сред народните маси; политическо знаме, вървенето и воюването под което неизбежно води към предателство и национална катастрофа. Защото русофилите, плувайки безогледно във водите на руската дипломация, неизбежно и фатално правят от България едно сляпо и послушно оръдие в ръцете на руската завоевателна политика на Балканите”. („Принос към историята на социализма в България, С., 1976)

Reply

Български офицер October 7, 2017 at 12:07

РУСИЯ – ВРАГ № 1 на БЪЛГАРИЯ в миналото и днес ……..! КОМУНИСТИТЕ – РУСОФИЛИ – обесени по стълбовете с главите надолу , за да диша БЪЛГАРИЯ свободно !!!

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: