Карл Маркс в писмо до Енгелс: “Русия е име, узурпирано от московците … трябва да бъдат прогонени.”

by ExtremeCentrePoint on Tuesday, 17 March, 2015 · 0 comments

in Европа, Русия, Терор и Комунизъм

«Русия е име, узурпирано от московците. Те не са славяни и въобще не принадлежат към индо-германската раса. Те са натрапници, които трябва да бъдат прогонени на изток от Днепър и по-далече.»

Карл Маркс до Фридрих Енгелс, писмо от 1865.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: