Руските окупатори в България, 1944 г, Георги Димитров пише до Сталин за поведението на руснаците: “Изнасилват жени и убиват мъжете им”

by ExtremeCentrePoint on Thursday, 12 March, 2015 · 2 comments

in България, История, Русия, Терор и Комунизъм

images

Писмо от Г. Димитров до Сталин, 22 септември 1944 година, относно поведението на Червената армия в България.

“На редица места има случаи на насилие по отношение на местното население от страна на отделни червено-армейски военнослужещи:

1. Произволно се вземат от местното население, работен добитък, каруци, хранителни продукти и др., без да се уведомяват местните власти, и без съответното оформяне, на иззетия добитък и хранителни продукти;
2. Произволно се изземват държавни и частни моторни превозни средства, и смазочни масла и материали. Това води до проваляне на есенната сеитба.
3. Някои военнослежещи в пияно състояние влизат нощем по домовете на хората в градовете и селата с цел грабеж, а и в някои случаи – изнасилват жени и убиват мъжете им. Така например в село Дивдядово, Шуменска околия тогава, а сега Шуменска област. Наред с другите хора, е и убит, и един от старите членове на Партията. Доколкото такива произволни действия внасят голям смут сред населението, което с неописуема радост и възторг посрещна Червената армия, моля да се направи всичко възможно за тяхното по-бързо прекратяване”.

{ 2 comments… read them below or add one }

ambros December 12, 2016 at 23:36

Какво друго може да очаква човек от едни питекантропи и главорези, свикнали да извършват масови убийства още в Съветския Съюз?! Там са погубили поне 60 млн. души. Хората тук за си заковавали нощем вратите, за да не им нахлуват пияни руски типове по къщите. Контрастут с учтивите и възпитани немски войници е бил огромен.

Reply

Veselin May 7, 2017 at 19:00

Пък в Бургас излокали цяла цистерна метилов спирт и се гътнали всичките. Но пък нашите комунисти им направили паметник… За слава на ВЕЛИКОТО РУСКО ЛОЧАНЕ!

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: