На Трети март 1918 година Русия капитулира пред Царство България и подписва Брест-Литовския мирен договор

by ExtremeCentrePoint on Tuesday, 3 March, 2015 · 1 comment

in България, История

На 03.03.1918, България макар и за кратко е победител. Русия е унизена и наказана за вероломното нападение в Добруджа.

Брест-Литовският мирен договор от 3 март 1918 г. между Четворния съюз (Германия, Австро-Унгария, България и Османската империя) и Русия слага край на руското участие в Първата световна война.

Претърпяла поражение, скоро след Октомврийската революция Русия е принудена да сключи мир с цената на значителни териториални, демографски и стопански загуби. В резултат на Брестския мир Полша, прибалтийските страни и Финландия са трайно, а Украйна, Беларус и Кавказ – временно, откъснати от Русия и преминават за няколко месеца в германската сфера на влияние.

{ 1 comment… read it below or add one }

ambros March 4, 2017 at 23:28

Малка морална компенсация за огромните злини, които Русия/СССР донесоха на България. Днес, като свободна страна, член на ЕС и НАТО, имаме рядката възможност да скъсаме с тази престъпна империя.

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: