3-ти март е велика дата за България. На 03.03.1918 година Русия капитулира пред Царство България и подписва Брест-Литовския мирен договор

by ExtremeCentrePoint on Monday, 3 March, 2014 · 7 comments

in България

1280px-BASA-313K-3-42-1-Treaty_of_Brest-Litovsk

На 03.03.1918, България макар и за кратко е победител. Русия е унизена и наказана за вероломното нападение в Добруджа.

Брест-Литовският мирен договор от 3 март 1918 г. между Четворния съюз (Германия, Австро-Унгария, България и Османската империя) и Русия слага край на руското участие в Първата световна война.

Претърпяла поражение, скоро след Октомврийската революция Русия е принудена да сключи мир с цената на значителни териториални, демографски и стопански загуби. В резултат на Брестския мир Полша, прибалтийските страни и Финландия са трайно, а Украйна, Беларус и Кавказ – временно, откъснати от Русия и преминават за няколко месеца в германската сфера на влияние.

{ 6 comments… read them below or add one }

Български офицер December 5, 2014 at 13:10

РУСИЯ – изконен Враг № 1 на МАЙКА БЪЛГАРИЯ , в миналото и днес !

Reply

Дора Варна February 23, 2017 at 22:41

Русия-враг №1 на Българската държавност
Кой ? – Захари Стоянов
…Да бъде проклета оная минута, когато е стъпил руски крак в нашата земя, когато се е произнесла за първи път думата освободителка и покровителка! Аман, бей, аман! Лошо нещо било московлука… То не прилича ни на даалии, ни на кърджалии, ни на фанариоти! Право имали ония старци, съвременници на Екатерина, на Александра I и на Николая, които ни говореха: „Ще плачете за зеленото парцалче“. Видели тия и патили, на основание на факти и на събития говорели горните думи. Цял свят, хора, които не ни бяха ни в клин, ни в ръкав, припознаха нашата висока култура и благородните ни борби, само московците стоят настрана и викат: „Стрижено е!“ — Необяснимо. Царуванието на нагайката, монголското иго, татарщината и крепостното право може би да са едни от най-силните фактори, които са направили от руските държавни мъже зверове и идиоти. От друга страна пък, твърде е обяснимо тяхното подло поведение, защото хората искат да ни направят московци, прочее, правят ни всичките злини и пакости, които може да измисли развратният човек. Но и това е недоволно. Малко ли други държави има, които също така се стремят да владеят над чужди земи и народи. Между това, ние не виждаме тая подлост в техните стремления, тия адски и гнусни средства, каквито руската дипломация употребява над България.
И подир всички тия върволици жестокости и злини, които ни една държава не е направила над България, възможно ли ще да бъде да се намерят помежду ни такива идиоти и изменници даже, които да клеветят, че Русия е наша освободителка, покровителка и доброжелателка! Мълчете и не говорете, защото и природните стихии ще да въстанат и протестират срещу подобно едно престъпление! По-малък грях е да обереш черква и манастир, отколкото да клеветиш пред олтара на историята и на събитията, че руското правителство имало братски, честни и благородни намерения, когато е стъпило в земята ни да ни освобождава. Ще ни се смеят ташкенците, афганците, черкезите, бухарците и арменците, за които същата Русия не по-малко кръв е проляла. Ще ни кълне Полша, тая китка на славянството, която руските железни автократи три пъти хайдушки разделиха помежду три царства, с бесилници и с колове окичиха цели градове и села. Ще ни кълне още нещастна Босна и Херцеговина, която пак руските дипломати харизаха на Австрия, а ние идиотите заедно с много още идиоти славяни псувахме ли, псувахме Австрия, че ги узурпирала!…

https://www.facebook.com/groups/1499095427081725/

Reply

Georg March 3, 2016 at 8:55

Ами велик бил СССР? Нали фалира 70 години по късно, разпаднала се и така повлече и нашата страна. Ако беше велика империя нямаше да води 10 годишна война в Афганистан и да я загуби и накрая да рухва икономиката съветска.

Reply

Georg March 3, 2016 at 8:57

Ами велик бил СССР според Ангар? Нали фалира 70 години по късно, разпаднала се и така повлече и нашата страна. Ако беше велика империя нямаше да води 10 годишна война в Афганистан и да я загуби и накрая да рухва икономиката съветска.

Reply

Нели March 3, 2016 at 21:02

Българи, не е ли жалко да завещаем глуповато, измислено пампозно честване на децата си във времето за уж освобождение от турско робство, когато де факто и де юре на 3 март празнуваме освобождение от имперските интереси на Русия каквито тя винаги е имала към българите. Нека не се забравя, че още Екатерина Велика при възкачването си на престола през 17 век си е присвоила живота и земите на волжските българи, а другарят Ленин ги е преименувал на татари в началото на 20 век. Това че имаме продажни историци и днес, не е основание да вкарваме в заблуждение поколения напред. Дори на предаването История.бг работата не му е чиста и добронамерена!

Reply

Дора Варна February 23, 2017 at 22:57

в тази гупа https://www.facebook.com/groups/1499095427081725/ Русия-враг №1 на Българската държавност, сме близо 3000 Анти-путлер (СССР и Евразия) съмишленика и растем всеки ден. Много интересни дебати … включително и този ще включим по повод датата, която лично аз научих от Янко Гочев.
Благодаря.
Слава Украïнi (че ни пази от орките)! Да Живей България !

Reply

Leave a Comment

{ 1 trackback }

Previous post:

Next post: