Warning: Declaration of thesis_comment::start_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /nfs/c04/h06/mnt/164878/domains/extremecentrepoint.com/html/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 0

Warning: Declaration of thesis_comment::end_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /nfs/c04/h06/mnt/164878/domains/extremecentrepoint.com/html/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 0

Warning: Declaration of thesis_comment::start_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /nfs/c04/h06/mnt/164878/domains/extremecentrepoint.com/html/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 0

Warning: Declaration of thesis_comment::end_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array) in /nfs/c04/h06/mnt/164878/domains/extremecentrepoint.com/html/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 0
Доходите в София купуват най-много имоти в Централна и Източна Европа | ExtremeCentrePoint

Доходите в София купуват най-много имоти в Централна и Източна Европа

by ExtremeCentrePoint on Thursday, 5 December, 2013 · 0 comments

in България, Икономика

kys

За сравнение в румънската столица Букурещ, където съотношението е най-високо, цените на имотите са 14.6 пъти по-високи от средните доходи на населението. Страната ни се отличава и с най-висока брутна доходност от наем на имотите в централните части (при ниво от 5.18%), което отново се предопределя от относително по-ниските в абсолютна стойност цени на имотите. Това е и добра предпоставка за бъдещата стабилност в цените предвид на добрата доходност от наеми, които са алтернатива на депозитите, където лихвите се понижават през цялата изминала година. За сравнение доходността от наеми в централните части на Загреб е при ниво от едва 2.9%, което е и най-ниското съотношение сред страните от ЦИЕ. Съотношението ипотечна вноска-доход сочи каква част от дохода са месечните разходи за покриване на вноската по ипотечен кредит, финансиращ 100% от покупката на имота (става въпрос за апартамент от 90 кв. м) при кредит от 20 години. Както се вижда, това съотношение е 97.4% в София и е по-високо от това в градове като Талин, Братислава, Прага и Рига. Причината – значително по-високите лихви и такси, които родните кредитополучатели плащат в сравнение с жителите на останалите страни от ЦИЕ.

Когато говорим за това скъпи или не са жилищата у нас, винаги трябва да имаме едно наум и да сравняваме цените и доходите с тези в подобни на България държави – за каквито ще приемем новите страни членки на ЕС. И макар доходите ни да са едни от най-ниските в ЕС, то те купуват най-много жилищна площ в сравнение с останалите нови членки на съюза. Причината за това – значително по-високите цени на жилищата в посочените в таблицата по-долу страни и по-конкретно техните столици. На практика съотношението цена на жилище-доход на населението за жителите на родната столица е най-ниското сред разглежданите страни (при ниво от 9.71). Съотношението цена-доход се изчислява, за да се види достъпността на покупката на апартамент. Съотношението се получава, като се раздели цената на на жилището (от 90 кв. м) на годишния среден разполагаем доход на домакинството.

профит.бг

Leave a Comment

Previous post:

Next post: