Плагиатствал ли е Паисий от Блазий Клайне (Blasius Kleiner) когато е писал История славянобългарска?

by ExtremeCentrePoint on Saturday, 16 November, 2013 · 2 comments

in България, История

bkПърво да видим един интересен текст:

Паисий Хилендарски не получава системно образование, но през 1745 година се замонашва в Хилендарския манастир, където по-късно става йеромонах и проигумен. През 1758 година пътува до Сремски Карловци като таксидиот, където се запознава с исторически съчинения и средновековни източници за българската история, които ще му послужат за написването на основния си труд. „История Славянобългарска“ е завършена през 1762 година в Зографския манастир, след като Паисий напуска Хилендерския манастир заради раздор с останалите монаси.

В него правят впечатление три неща: първо че Паисий е без образование, второ че той е в Сремски Карловци непосредствено преди да напише историята и трето, че я издава през 1762 година като написването и е отнело по-малко от година.

Година преди паисиевото  произведение, на бял свят се появява една друга история на България – История на България от Блазиус Клайнер, съставена в 1761 г. Авторът францисканецът Блазий Клайне е дългогодишен преподавател и изключително ерудирана личност, детайлно познаващ  нашия регион.

Напълно възможно е Паисий просто да е изплагиатствал  произведението на католическия духовник и в последствие този факт да е бил в основата на конфликта му с другите монаси.

История на България от Блазиус Клайнер, съставена в 1761 г.

bk2

{ 2 comments… read them below or add one }

Long John January 30, 2016 at 11:54

Историята е СлавЪнобългарская.
Няма нищо общо с термина славяни, наложен от
руснаците, за да улесни териториалните им претенции.
Самите руснаци са варяги. Скандинавския аналог на цигани.

Reply

Anonymous July 31, 2017 at 1:17

Руснаците са Фини, това са го доказали те чрез едно голямо и мащабно изследване. Проблемът е че сега не искат да дават гласност защото ще отидад на кино всичите им пропагандистични лозунги за брадските славянски народи.

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: