Warning: Declaration of thesis_comment::start_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /nfs/c04/h06/mnt/164878/domains/extremecentrepoint.com/html/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 0

Warning: Declaration of thesis_comment::end_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /nfs/c04/h06/mnt/164878/domains/extremecentrepoint.com/html/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 0

Warning: Declaration of thesis_comment::start_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /nfs/c04/h06/mnt/164878/domains/extremecentrepoint.com/html/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 0

Warning: Declaration of thesis_comment::end_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array) in /nfs/c04/h06/mnt/164878/domains/extremecentrepoint.com/html/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 0
Европейски съюз и Третия райх или как националсоциалистите са виждали обединена Европа? Нацистите са идеолози на Общия пазар на труда и свободното движение на хора и работна сила в Европа | ExtremeCentrePoint

Европейски съюз и Третия райх или как националсоциалистите са виждали обединена Европа? Нацистите са идеолози на Общия пазар на труда и свободното движение на хора и работна сила в Европа

by ExtremeCentrePoint on Wednesday, 27 March, 2013 · 6 comments

in Европа, История

европа-11

Модерният ЕС до голяма степен се основава на идеята за “обединена Европа”, разработена от националсоциалистическите бюрократи в периода 1939-44 година. Както и днес, нацистите тогава са считали оста Берлин-Париж за гръбнак на новия съюз. През 1944 г. от сътрудниците на екипа   Розенберг – Дайц е измислен терминът “евросоциализъм” и още тогава визията е била за нова социалистическа Европа.

Днес, приемствеността в идеите управляващи Европейския съюз и националсоциалистическата визия за обединена Европа, е тема табу. В много отношения, причината за мълчанието е фактът, че “бащите” на модерна Европа не правят нищо друго освен да приложат на практика плановете на Хитлер за следвоенното устройство на континента. Европейският съюз и предимно Германия, противопоставящия им се англо-саксонския свят (особено в Англия), разпадането на Съветския съюз и Югославия и тяхната интеграция в Европа като доставчици на суровини и материали е достатъчно доказателство за това.

Ние ще отидем и по-далеч. Изучавайки  плановете на нацистите за създаване на “обединена Европа”, можем да предскажем какво ще се случи в бъдеще на целия континент. За верността на тези прогнози ни дава основание фактът, че за последните 50 години  от строителството на ЕС, евробюрократите не са се отклонили и на милиметър от плана на националсоциалистите представен в далечната 1939 година.

Тук специално подчертаваме авторското право на националсоциалистическите политолози в създаването на обединена Европа. Подобно на повечето стратегически решения тогава, планът не се превръща в официална доктрина на Третия райх. Хитлер лично е трябвало да вземе решение след края на войната.

europa

С дизайнът на “нова Европа” в национал-социалистическа Германия се занимават  няколко държавни ведомства: идеологическите служби на Розенберг, политическото звено от SS, германското Министерство на външните работи, Министерството на икономиката на Райха и Министерство на земеделието. Организацията на работата прилича на тази по малко познатия “План Изток”, който предполага постепенно не военно разклащане и разрушаване на СССР и Русия(в последствие тази доктрина е приложена от Запада в Студената война). Този план също никога не се превръща в официална доктрина на Германия.

Също така трябва да се подчертае, че планът “Обединена Европа” не е само германски. След 1930 г. и особено по време на немската окупация, подобни идеи са изключително популярни сред левите среди във Франция, Белгия и Холандия. Много добре всичко това е описано ето в тази статия.

През 1939-42 година, в Райха внимателно са изучавани различните европейски народи за да се определи мястото на всеки от тях в Нова Европа. Така, участниците в общогерманския конгрес на историците (октомври 1942 г.) обсъждат доклада за особеностите на големите (немски, английски, френски, италиански, руски) и малките (Балкано-Дунавска, скандинавски, и т.н.) народи.  В доклада се подчертава необходимостта да се разчита на “силните” народи в трансформацията на континента. Конгресът достига до извода, че само силните народи могат да имат истински независимо самостоятелно правителство. Управлението на слабите народи е по-обременително, по-скъпо и пълно с повече неизвестни. За да бъде то ефективно е необходимо привличането на допълнителен европейски административен ресурс. По този начин макар и със собствено правителство, слабите народи остават под непрекъснат контрол. Осигуряването на този контрол е и “европейската мисия на национал-социалистическа Германия”.

Днес, ситуацията в Европейския съюз е идентична и предписанията от 1942 година се спазват точка по точка. Силните държави начело с Германия решават съдбата на малките народи – примерът с Кипър и Гърция е достатъчен. Големите народи едностранно налагат дискриминационни мерки спрямо по-слабите си партньори: за пример продължаващия мониторинг над България и Румъния, без ясни критерии, без аргументирана необходимост и най-вече без времева рамка. Друг пример за диктатът на силните в ЕС е безкрайното отлагане на приемането на България и Румъния в Шенген въпреки, че двете страни са изпълнили условията. От всичко това следва, че правилата са само за слабите народи, а силните както предлагат националсоциалистическите историци  през 1942 година, решават за тях.

През септември 1939 г. по инициатива на великия химик (изобретател на синтетичния каучук) Вернер Дайц е основано “Общество на европейското икономическо планиране и икономика “. На личността на Дайц трябва да обърнем особено внимание. Той е довереното лице Райхслайтерът Розенберг, член на Икономическия съвет на Райха и на Германската национал-социалистическа работническа партия от 1931 г., с голямо влияние сред промишлените и финансови кръгове, Дайц принадлежи към една малка група от специалисти разработили икономическата концепция на националсоциалистите. От април 1933 г. той оглавява Министерството на външната търговия, а след 1936 е началник на специален отдел за планиране в Комисията по външна политика на партията. В действителност, той  е баща на проекта за Европейския съюз.

Идеята за конфедеративно устройство на следвоенна Европа за първи път се появява в докладите на Мин. на външните работи на Германия ръководено от Рибентроп. Автор е професор Алберт Хаусхофер през октомври 1941 година. Основната идея в тази концепция е: войната няма да бъде категорично спечелена от никого(обърнете внимание, че тази прогноза е правена преди първото поражение на Вермахта под Москва); след края на войната ще бъдат запазени англо-саксонската сфера на влияние; азиатската сфера на влияние на Русия; силна Япония в Тихоокеанския басейн; много малко е вероятно, която и да е Велика сила да покори Китай. Германия запазва влиянието си над континентална Европа като стратегическата цел на националсоциалистите е “да постигнат отказът от намеса на Великобритания в европейските работи”.

Ръководената от Райха европейска федерация според Хаусхофер трябва да бъде изградена от три групи държави:

Първа  група – Естония, Латвия, Литва, Словакия и евентуално Сърбия следва да бъдат присъединени към Германия

Втората група са съюзните държави: Унгария, Румъния, България, при определени условия – Финландия, Гърция, Украйна, и в краен случай – района на Кавказ. Тази група държави запазва самостоятелност, но е подпомогната с допълнителен административен капацитет от Обединена Европа.

Третата група обединява Швеция, Норвегия, Дания, Швейцария и Италия.

eu

По-късно, през есента  на 1942 г., Министерството на външните работи на Германия създава свой собствен план за следвоенното устройство на Европа и Рибентроп го изпраща на Хитлер с молба за организирането на спешна Европейската конфедерация, веднага след като Германия постигне голям успех във войната срещу Съветския съюз. Той подчертава, че инициативата за формирането на “Нова Европа” неотдавна е обявена от Мусолини, Антонеску, Лавал и водещи европейски политици във Финландия, Испания и балканските страни. Министърът препоръчва създаването на Конфедерацията между Германия, Италия, Франция, Дания, Норвегия, Финландия, Словакия, Унгария, Румъния, България, Хърватия, Гърция, Сърбия и Испания. Тези планове са отхвърлени от Хитлер.

Последният проект за създаване на “Европейски съюз” е направен през януари 1944 от гореспоменатия Вернер Дайц. Това е отчаян опит да бъде спасена търпящата поражение Германия. Дайц публикува книгата “Възраждане на Европа с помощта на европейския социализъм. Европейската харта “. В нея той обнародва антиатлантическа декларация. Централно място в книгата се пада на евросоциалистическата идея. Именно през януари 1944 г. може да се каже. че за първи път се споменава и създава  терминът “евросоциализъм” и неговата теоретична основа.

Как вижда евросоциализмът и обединена Европа неговият изобретател Вернер Дайц? Той говори за “неизбежността на борбата с империалистическата система, западния либерализъм и източния болшевизъм”. Той настоява върху необходимостта “да бъде откъсната Европа от Америка и да бъде сложен карай на  неестествените отношения със страните от Централна Азия “, след това пледира за възстановяване на “биологичната цялост на европейското семейство на народите”. “Това е единствения начин да се приближим до европейския социализма и да изградим дълъг мир в Европа и света. В това преустройство е и дълбокият смисъл на Втората световна война, раждане на нов европейски морал, който е немислим без истински социализъм “- пише професор Вернер Дайц.

Въпреки поредния отказ на Хитлер да разгледа задълбочено планът на Дайц, Алфред Розенберг, не губи надежда. Заедно с Дайц организират кръгла маса от европейски интелектуалци наречена “Европейска беседа”. Първата среща се провежда през ноември 1944 и тя обсъжда новите предложения на Розенберг именувани  “Единен континент”. Основните изводи са, че в нова Европа няма място за конфронтация за власт, враждебни коалиции и групи, но вече е твърде късно.

Повече никой не вярва в спасяването на Германия с изключение на Хитлер. Постепенно европейците разбират, че Хитлер е главния виновник за избухването на войната и че в последствие той пропуска възможността да действа като миротворец. Въпреки всичко 70 години по-късно, както виждаме в съвременния ЕС, идеите на националсоциалистическата бюрокрация и политология са успешно реализирани.

Виж също:
Земеделските субсидии в Европа са въведени за първи път в Германия през 1938 от националсоциалистите. Европейският съюз копира Третия Райх

{ 6 comments… read them below or add one }

Лик June 17, 2013 at 20:30

Идеята на националсоциалистите за Нова Европа няма нищо общо със сегашната изцяло еврейска,интернационална доктрина за заличаване на европейския континет в расово,културно и езиково отношение!!!! Това е тема табу! Съвременният ЕС е антипод на Обединена Европа на националсоциалистите! Сегашният ЕС асимилира европейските раси чрез целенасоченото нарочна вкарване на имигранти от Африка и Азия! Вижте Германия на какво причиа – Втора Саудитска Арабия! Едва ли това е искал Хитлер и неговото обкръжение!!!! Недейте да манипулирате хората,като смесвате понятията и приначавате фактите и понятията!!! Не бива да го правите!!!!
Ес,в който членуваме е идея на онези финансови еврейски кръгове,стоящи зад САЩ,Уолстрийт,Световната банка и МВФ! ТЕ създадоха ЕС,за да може чрез него да експлоатират труда на всички бели европейски народи!!!!

Reply

Васил June 19, 2013 at 1:20

Кой си ти, че такива истини говориш? Не мога да повярвам! От година живея в Франция и изведнъж прогледнах. В момента тече геноцид над цяла Европа. Над бялата раса народите и културите сформиращи я.

Reply

wesselina October 14, 2013 at 12:03

bravo na dvete kritiki

Reply

Anonymous December 25, 2013 at 11:01

Браво и на трите поста над моя! Толкова големи глупости скоро не бях чел!

Reply

аненербе April 10, 2016 at 8:49

ти за това си Anonymous, като плъх…

Reply

бачо киро January 6, 2016 at 21:00

лоша гледна точка – политически филтър и нищо повече. погледнете като научно постижение – днес цял свят преуспява заради германската наука. операция кламер (paperclip) спасява повечето постижения на европейската наука в държава, построена според европейските ценности – сащ. преживяването в екстремно трудни условия като много нависоко или много надълбоко, клонирането, генетичното инженерство изобщо, летящите ракети – всичко е поради германската наука и въпреки социализма. който отказва да признае това, пее песента на онази лисица, която не успя да излапа цяла европа и започна да плюе по своите спасители и спонсори – лендлийзът запази живия бог с изсъхналата ръка и неговите фанатици. а вернер фон браун, след като направи фау едно две три и незнам колко още, оглави най-успешната агенция за космически изследвания и изпрати хора на луната! германец с германска наука без помен от социализъм и комунизъм. затова нека не се учудваме, че онези, които на два пъти съживяваха проекта за хилядолетна обединена европа, наричана някога римска държава, опитаха и трети път. именно в единението е силата, и кубрат го е казал, пише го и на законодателската постройка в столицата ни. и правилникът за най-голямата човешка общност на света е писан от българин – книгата “звезда на съгласието” е уставът на оон. обединени и дружелюбни, и никога изравнени насила. последното все още е жив спомен за немалко българи, и няма да се повтори никога вече. благоденствието за трудолюбивите, пустинята за лентяите. и българия за българите.

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: