Посланикът на Израел Шаул Камиса Раз за Цветан Цветанов: “Голям човек и професионалист.”

by ExtremeCentrePoint on Friday, 22 March, 2013 · 0 comments

in Близък изток

photo_verybig_18216

,,Във ваше лице аз видях един голям човек и професионалист, който реално допринесе за развитието на сътрудничеството между нашите два народа‘‘. Това се казва в писмо, изпратено от посланика на Израел Шаул Камиса Раз до Цветан Цветанов. Посланикът благодари на Цветанов за подкрепата, за съвместната работа и за възможността заедно, в качеството му на министър на вътрешните работи, да надградят и още повече да задълбочат връзките, които съществуват между двете държави. ,,Нашето отлично сътрудничество няма да спре дотук‘‘

Leave a Comment

Previous post:

Next post: