Новите строежи на България: оформя се обновения център на София

by ExtremeCentrePoint on Thursday, 30 August, 2012 · 0 comments

in България

София става все по-красива с облик на истински европейски град с древна традиция.

35055_n

Leave a Comment

Previous post:

Next post: