9,5% нарастване на инвестициите в дълготрайни материални активи за 2011 година. Общо за годината 21 616 ооо ооо инвестиции в нефинансовия сектор.

by ExtremeCentrePoint on Friday, 7 September, 2012 · 0 comments

in България, Икономика

30-Aug-12 15-06-58

Leave a Comment

Previous post:

Next post: