За децата ни

by ExtremeCentrePoint on Wednesday, 5 September, 2012 · 0 comments

in Култура

Вашите деца не са ваши деца.
Те са синове и дъщери
на копнежа на живота към себе си.
Те идват чрез вас, но не са от вас.

Въпреки че са с вас, не ви принадлежат.
Вие трябва да им дадете любовта си, но не мислите,
защото те имат свои мисли.

Трябва да дадете на телата им дом, но не на душите им,
защото те живеят в дома на бъдещето,
в който не можете да влезете дори в сънищата си.

Трябва да се опитате да сте такива, каквито сте, но не искайте
те да са като вас.

Защото животът не се движи назад и не пребивава във вчера.
Бъдете лъка, от който децата ви,
като живи стрели, се изстрелват.

Стрелецът вижда целта на пътеката на безкрайността,
и Той ви опъва със силата си, за да може стрелата Му
да отлети бързо и надалеч.

Нека лъковете ви да бъдат опънати
от ръката на Стрелеца към радостта.

Джубран Халил Джубран

Leave a Comment

Previous post:

Next post: