Къде се намира икономическия център на Света?

by ExtremeCentrePoint on Saturday, 18 August, 2012 · 0 comments

in Икономика

Това е карта на миграцията на икономическия център на света. Прави впечатление движението му на Запад до 1950 година и завоят на Изток след това. Движението се ускорява след промените в Китай в края на седемдесетте години.

20120630_wom941

Leave a Comment

Previous post:

Next post: