Редица положителни икономически сигнали за България

by ExtremeCentrePoint on Thursday, 12 July, 2012 · 0 comments

in България, Икономика

thumb_400x300_70741

По традиция българинът гледа все от негативната страна на нещата. В интерес на истината, поводи за оптимизъм напоследък рядко се намират, но все пак трябва да търсим и положителните сигнали. А такива се появиха. Ето няколко добри новини за България от последния месец:

Успешно пласираните облигации на международните пазари

Новина на седмицата определено е пласираната от България емисия облигации на международните пазари. Търсенето надвиши над 6 пъти предложеното количество от 950 млн. евро, а емисията бе записана от инвеститори от цял свят. Постигнатата лихва бе под 4.5%, или под очакванията, както и под нивата на ценни книжа на държави като Италия и Испания.

Бюджетът излезе на плюс за полугодието

Заместник финансовият министър Владислав Горанов вчера заяви, че правителството е успяло да балансира бюджета за 2012 г., като по предварителни данни салдото за първите шест месеца е положително. За 2012 г. е заложен дефицит в бюджета, като положителните данни за полугодието внасят нотка оптимизъм за развитието на икономиката.

Ръст на преките инвестиции

Преките чуждестранни инвестиции у нас отбелязаха ръст за първите четири месеца на годината. От 63.1 млн. евро нарастват до 407.2 млн. евро, но това е още доста скромна сума. Положителен сигнал в платежния баланс обаче дава графата „Грешки и пропуски“, която е на плюс за същия период с 1.07 млрд. евро. В тази графа са суми, които БНБ не знае от къде идват към момента на съставяне на статистиката. Положителната стойност показва, че тези пари са влезли в България. Растящият внос е сигнал, че те вероятно са точно инвестиции, които все още не са категоризирани.

Безработицата намалява

Равнището на безработицата в страната през май 2012 г. намалява до 11% и е с 0.4 процентни пункта по-ниско от април, сочат данни на Агенцията по заетостта. В бюрата по труда са регистрирани 360 114 безработни лица. Те намаляват с 13 410 лица спрямо предходния месец. Летният туристически сезон също ще окаже своя положителен ефект върху пазара на труда в идните месеци.

Ръст в промишлеността

През май 2012 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира ръст от 0.9% спрямо съответния месец на 2011 г. На годишна база увеличение е отчетено в преработващата промишленост – с 3.9%, докато намаление се наблюдава в добивната промишленост – с 13.1%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – със 7.0%. Регистриран е ръст в производството на инвестиционни продукти (4.6%) и в производството на енергийни продукти (1.0%), докато в производството на продукти за междинно потребление е отчетен спад (4.3%).

Богатството на домакинствата се увеличава

Общото нетно богатство на домакинствата се увеличи с 365 млн. лв. до 227.56 млрд. лв. през първото тримесечие на 2012 г., като с този ръст беше прекъсната дълга серия от тримесечия на спадове, сочат данни на УниКредит Булбанк. Депозитите на домакинствата в края на март достигат 31.6 млрд. лв., което е нарастване с над 734 млн. лв. за три месеца.

Банковата система продължава да е стабилна

Въпреки глобалната банкова криза и постоянните новини за спасяване на банки ту в Гърция, ту в Испания или Словения, у нас нещата в сектора остават под контрол. Към 31 май банките формират финансов резултат в размер на 263 млн. лв., или с 61 млн. лв. повече от края на април. Отчетените разходи за обезценка за първите пет месеца на годината на стойност 455 млн. лв. са по-ниски с 54 млн. лв. спрямо същия период на 2011 г.

Profit.bg

Leave a Comment

Previous post:

Next post: