Честит празник момчета и момичета в униформи! Благослови ги пред земята и Свети Георги мъченик, за бащин дом и майка свята да бъдат български войник!

by ExtremeCentrePoint on Sunday, 6 May, 2012 · 0 comments

in Aрмия, България

Да сте живи и здрави и да ви дава Бог сили да служите на България!

Leave a Comment

Previous post:

Next post: