Раждаемостта в САЩ в състояние на свободно падане

by ExtremeCentrePoint on Friday, 6 April, 2012 · 0 comments

in USA, общество

a2_XL

Общият коефициент на раждаемост в 2010 г. е бил 13 на 1000 човека (2009 г. – 13,5; в ЕС– 10,7), в това число:
Бяла раса – 10,9 (11,2 в 2009 г.);
Черна раса – 15,1 (15,7 в 2009 г.);
Коренни американци(индианци) – 11 (11,8 в 2009 г.);
Азиатци – 14,5 (15,1 в 2009 г.);
Латиноамериканци – 18,7 (20,3 в 2009 г.).
В настоящия момент в  3 щата се раждат повече латиноамериканци отколкото бели:
Калифорния – 257 511 новородени латиноамериканци(50,5 % от раждаемостта) срещу 145 835 при белите (28,6 %);
Ню-Мексико – 15 476 (55,7 %), 7 846 (28,3 %);
Тексас – 189 120 (49 %), 134 906 (34,9 %).

Leave a Comment

Previous post:

Next post: