През 1940, СССР е подготвял и окупация на България. Румъния е била от ключово значение.

by ExtremeCentrePoint on Monday, 9 April, 2007 · 1 comment

in Балкани, България, История, Русия

12 Април, 2007

“…главный вопрос переговоров должна быть, по договоренности с Германией и Италией, отнесена к сфере интересов СССР на той же основе гарантий Болгарии со стороны СССР, с вводом советских войск в Болгарию…при условии заключения советско-болгарского пакта о взаимопомощи и строительства советской военной базы в районе Босфора и Дарданелл…”


Комунистите на власт в СССР и социалистите от ГНСП на кормилото в Германия в братска левичарска прегръдка –една от най-кошмарните политически ситуации, в която се оказвала Европа. Тротцкистите болшевики и марксистите национал социалисти са искали да управляват света и като начало са почнали с подялбата на Стария континент. До скоро историята не разполагаше с надеждни данни какви точно са ни подготвяли съветите на нас балканските народи. Сега, постепенното отваряне на архивите показва ситуацията от друга гледна точка – СССР е искал да завладее полуострова чрез съветско-турско-български съюз, чието създава за щастие се проваля. В него Сталин е отдавал ключова роля на България като плацдарм за увеличаването на влиянието си в Румъния, Югославия и Гърция.

След провала на преговорите СССР започва да концентрира войски на границата с Румъния и да се готви за нападение….Советский Союз и борьба за Балканы:

…Одновременно СССР попытался расширить возможное соглашение с Турцией за счет привлечения к нему Болгарии, которая рассматривалась как страна, занимавшая ключевую позицию на Балканах. Проникновение в Болгарию позволило бы СССР зажать Румынию в тиски двух фронтов, получить военно-политическую базу для борьбы за Проливы и проникновения в Югославию и Грецию….
Конкретные советские военные приготовления к решению Бессарабского вопроса начались 9 июня 1940г., когда Военные советы КОВО ОдВО получили директивы наркома обороны … К сожалению, материалы этого совещания все еще секретны, однако совершенно очевидно, что речь на нем шла о подготовке операции против Румынии…Молотов не успява да убеди германците да дадат зелена светлина за планираното болшевишко нападение на Балканите и ограничава операцията само в Бесарабия. Предполага се, че именно политиката на СССР към Румъния и България е накарала Хитлер да преразгледа отношенията си със Сталин и да се реши на война срещу него. Някъде по това време е взето и окончателното решение за провеждането на операция Барбароса.
България се оказва печеливша от ситуацията и без война успява да си върне Южна Добруджа, с решаващата помощ на Германия, която отказва преразглеждане на отношенията си с Румъния, докато тя не задоволи българо-унгарските претенции:

В июле 1940г. Германия отказалась от румынского предложения о гарантии границ Румынии и от роли арбитра в урегулировании территориальных вопросов, потребовав от нее договориться с соседями, учтя их требования. Такую же позицию заняла и Италия. В этих условиях в августе 1940 г. Румыния была вынуждена пойти на прямые переговоры с Венгрией и Болгарией{629}.

СССР продължава да се надява да привлече България и да построи военни бази на българска територия близо до проливите:

Так, в директивах советской делегации от 9 ноября 1940 г. предусматривалось добиваться в ходе переговоров, чтобы на Балканах “к сфере интересов СССР были отнесены” район устья Дуная и Болгария…..Причем последняя как “главный вопрос переговоров должна быть, по договоренности с Германией и Италией, отнесена к сфере интересов СССР на той же основе гарантий Болгарии со стороны СССР, как это сделано Германией и Италией в отношении Румынии, с вводом советских войск в Болгарию.


От изложените до тук събития , ясно се вижда, че СССР продължава руската имперска политика на Балканите, като основната му цел е приближаването до и евентуално завладяване на проливите. На пътя на тези стремежи винаги се е оказвала България. За Русия, а по-късно и за болшевиките, страната ни никога не е била нещо повече от плацдарм към топлите морета. България често е била пречка за осъществяването на руските и като такава е носила последствията от това. Сега залозите са други, но играчите са същите и интересите им не са се променили и на йота. Годината е 2007 … :

„….а источник в Газпроме добавил: “Болгария занимает важную точку на карте Европы…. Представители же самой монополии отметили, что географическое местоположение открывает рынки Турции и стран балканского региона.”

еСр

Previous post:

Next post: